2021/2022Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Właśnie zakończyliśmy zmagania SUDOKU-maniaków ;). Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że w SUDOKU nie ma na nas mocnych. W mistrzostwach wzięło udział niemal 70 osób, które świetnie sobie poradziły z zadaniami. Już wkrótce oficjalne ogłoszenie wyników.

Dziś rozpoczęliśmy Tydzień Matematyki w ZSP3. 

14 marca świętujemy Dzień Liczby Pi. Uczniowie klas starszych wzięli udział w konkursie Rachmistrz Pi, który polega na zapamiętaniu jak największej liczby cyfr rozwinięcia dziesiętnego Pi.
Ostatni rekord szkoły wynosił 69 cyfr i dziś został pobity :) - nowy rekord 271 cyfr. Wooow!

Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego i reżimu sanitarnego
podczas organizacji zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym

w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3

w Katowicach

w sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19

od 1 września 2021r.

AKTUALIZACJA z 6 kwietnia 2022r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 informuje, że od 4.05.2021 do 14.05.2021 klasy I-III pracują stacjonarnie, zgodnie z procedurą bezpieczeństwa zamieszczoną w zakładce COVID-19 Informacje.

Klasy IV-VIII od 4.05.2021r do 14.05.2021r pracują zdalnie

Od 17.05.2021r klasy IV-VIII będą pracować w trybie hybrydowym – o harmonogramie zajęć stacjonarnych/zdalnych będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Małgorzata Papierniak . Dyrektor ZSP3


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved