2017/2018Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka promuje czytelnictwo w szkole, Organizuje akcje czytelnicze i wiele imprez oraz konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach. W szkole działa koło PTTK "Wędrowne Sówki".

Czytaj więcej...

 

Szanowni Rodzice!

Rusza nabór wniosków o stypendium ,,PRYMUS" - za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018.

Poniżej link do informacji o stypendiach Prymus, zamieszczonej na stronie Urzędu Miasta Katowice:

http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx

Wnioski składamy do 31 lipca 2018 w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, parter. pokój 008 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data stempla pocztowego).

 

 

SUKCESY ISKIEREK

Kwiecień i maj były wyjątkowymi miesiącami dla naszych „Iskierek”. Uczennice klasy IVa  uczęszczające na nasze koło oraz występujący gościnnie uczniowie klas  IIIe i IVc otrzymali wyróżnienie podczas

Festiwalu Kulturalnego Oddziałów Integracyjnych
„Nie jesteś sam” 2018 w kategorii teatralnej

Nasi artyści mieli okazję zaprezentować się w przedstawieniu teatralno – tanecznym pt.

„Otwieramy drzwi tolerancji”.

Ponadto, zespół Iskierki ze swoim tańcem wystąpił podczas obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych na pikniku zorganizowanym w „Parku Pod lipami” w Katowicach –Giszowcu.

Układem tanecznym „Otwieramy drzwi tolerancji” dziewczyny rozpoczęły zabawę, w trakcie której nie istniały bariery i przeszkody. Królowała natomiast dobra zabawa, radość i uśmiech.

Wszystkim bardzo dziękujemy i gratulujemy !

Opiekunowie koła
Urszula Wysoka i Katarzyna Żegleń

 

Wystawa „W drodze do niepodległości” z wizytą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

W dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 1700 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach odbędzie się uroczysta inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”.
Wystawa zorganizowana w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.
Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, radni związani z dzielnicą, ksiądz proboszcz pobliskiej parafii, doradcy metodyczni, pracownicy zaprzyjaźnionych ze szkołą placówek oraz mieszkańcy dzielnicy Dąbrówka Małą.
Organizacji wystawy towarzyszyć będą konkursy historyczne związane z tematyką odzyskania niepodległości a samo otwarcie uświetni występ uczniów naszej szkoły, teatralne popisy rodziców oraz narodowe czytanie.

 

Realizacja zadania nr 6. Dzień Tolerancji.

Tradycją naszej szkoły jest coroczny Międzyszkolny Festyn Integracyjny, którego głównym celem jest wspólna zabawa, przeżywana w duchu tolerancji, radości i współpracy z innymi osobami. Festyn jest dziełem wszystkich pedagogów specjalnych pracujących w naszej szkole. Koordynatorem tegorocznego festynu   była p. Beata Bożek, a impreza odbyła się 15 maja b.r. W tym roku w gościliśmy uczniów wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej z Czeladzi oraz  ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Będzina. Festyn nawiązywał do różnorodnych zawodów, a uczniowie poprzez zabawę, wykonywanie zadań uczyli się  szacunku i tolerancji wobec innych osób i ich ograniczeń, możliwości i  zainteresowań.

Festyn rozpoczęła grupa taneczna „Iskierki”, która zaprezentowała taniec pt. „Otwieramy drzwi tolerancji”.

W świecie zawodów nie może zabraknąć ogrodnika i jego znajomości warzyw oraz owoców.

kampania razem 052

Stylista – zawód coraz bardziej popularny. Każdy strój jest fantastyczny, bez względu na osobiste przekonania i gust.

Kampania Razem Razniej58

Kampania Razem Razniej59

 U lekarza wszyscy mamy się dobrze ! Jak widać kolejki jak w NFZ.

Kampania Razem Razniej67

Kampania Razem Razniej69

Od fryzjera wszyscy wychodzą szczęśliwi i uśmiechnięci.

Kampania Razem Razniej71

Kampania Razem Razniej72

Uśmiech jest sprawcą lepszego dnia, zatem należy o niego dbać.

 Kampania Razem Razniej79

Odrysowujemy dłonie, wycinamy i kleimy, zgodnie z własną indywidualną wizją tworzymy wspólne dzieło. Efekt będzie widoczny na samym końcu.

Kampania Razem Razniej85

Kampania Razem Razniej86

Kucharz – wyostrzamy zmysły węchu i smaku.

Kampania Razem Razniej92

Kampania Razem Razniej127

Po ciężkiej pracy czas na słodki poczęstunek.

Kampania Razem Razniej98

Kampania Razem Razniej130

I znów do pracy. Tym razem nawlekamy, przewlekamy, nawet ze złamana ręką.

Kampania Razem Razniej104

Kampania Razem Razniej105

Budujemy domy.

Kampania Razem Razniej110

Kampania Razem Razniej111

Usprawniamy narządy artykulacyjne  - dla lepszej komunikacji z ludźmi.

 Kampania Razem Razniej144

Kampania Razem Razniej120

A oto my -  uczestnicy XVIII Międzyszkolnego Festynu Integracyjnego. W tle nasze dzieło – ramka stworzona z naszych dłoni. Otwarte dłonie są dla nas symbolem tolerancji wobec wszystkich ludzi – bez względu na wygląd, zainteresowania, wykonywaną pracę.

A oto nasza trójka – p. Katarzyna Żegleń, p. Urszula Wysocka, p.Agnieszka Kubik -
koordynatorki projektu „Razem Raźniej” na terenie naszej szkoły.

 Kampania Razem Razniej29

 

ZBLIŻA SIĘ DZIEŃ DZIECKA Z TEJ OKAZJI ZNOWU PRZYGOTOWUJĘ WAM NIESPODZIANKĘ
Przypomnijmy sobie jak cała społeczność szkolna bawiła się w roku 2016 na ,,Średniowiecznym, bajkowym Dniu Dziecka''.Dekoracje korytarzy szkolnych i wejścia do sali gimnastycznej były wykonane według mojego pomysłu.

Tekst i zdjęcia są autorstwa nauczyciel plastyki Aleksandry Lamik-Syla

 

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved