Świetlica szkolnaSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY

 

1. Wchodząc do świetlicy zgłaszam swoje przybycie.

2. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.

3. Nie oddalam sie od wychowawcy podczas wyjścia poza salę świetlicową.

4. Przychodże do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.

5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.

7. Biorę aktywny udział w zajęciach.

8. Staram się cicho pracować i bawić.

9. Słucham uważnie próś i poleceń nauczyciela - staram się jej jak najlepiej wykonać.

10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.

11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.

12. Dbam o porządek w sali.

13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.

14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.

15. Szanuję cudzą włąsność.

16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.

17. Dbam o higienę osobistą.

18. Myje ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.

19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.

20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

 

 

 

 

1. Świetlica jest agendą szkoły o charakterze opiekuńczo-wychowawczym przeznaczoną dla wszystkich uczniów szkoły.
2. Świetlica szkolna czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30-17.00.
3. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.
4. Zapis dziecka odbywa się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych poprzez czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przekazanie jej wychowawcy świetlicy(rekrutacja- załącznik).
5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- z klas I-III obojga rodziców pracujących
- rodziców samodzielnie wychowujących dzieci
- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia
- dojeżdżające
- z rodzin objętych nadzorem kuratora
- z klas IV-VIII ( w uzasadnionych przypadkach :odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy)
Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń (załącznik do regulaminu).
6. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna.
7. Dzieci przebywające w pomieszczeniach świetlicy zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy, nauki i zajęć tematycznych.
8. W czasie zajęć należy przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do osób dorosłych i rówieśników.
9. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
10. Za nieodpowiednie zachowanie dziecko może być ukarane według zasad określonych wewnątrzszkolnym ocenianiu.
11. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania harmonogramu dnia:                                   

6.30-9.00 zbiórka dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, zajęcia relaksacyjne, rozmowy z dziećmi, zajęcia plastyczne dla chętnych

9.00-11.00 Zajęcia tematyczne zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zajęcia z nauczycielem. Zajęcia plastyczne, techniczne, ruchowe, rozwijające zdolności manualne, pogadanki, konkursy, quizy

11.00-12.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, gry logiczne, zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość

12.30-13.45 obiad, zajęcia wyciszające -popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek na DVD, indywidualne czytanie książek, rysowanie itp.

13.45-14.30 Nauka własna pod opieką nauczyciela-odrabianie zadań domowych. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne, zajęcia pozalekcyjne

14.30-15.30 Zajęcia tematyczne zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zajęcia z nauczycielem. Zajęcia plastyczne, techniczne, ruchowe, rozwijające zdolności manualne

15.30-17.00 Zajęcia indywidualne, zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci, gry i układanki stolikowe, rozchodzenie się dzieci do domów. Porządkowanie świetlicy.
 
W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami i zabawą. Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z
2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 ze zm.)

 

Jak sami doskonale wiecie, przyjaźń niejedno ma imię. Ludzie, zwierzęta, przedmioty… Można by tak wymieniać w nieskończoność. Sami najlepiej czujecie, z kim może połączyć Was niepowtarzalna więź. Czy książkę można nazwać przyjacielem człowieka? To tylko niepozorny przedmiot, a jednak ma w sobie magiczną moc; doradza, poprawia humor, uczy. Każdy z nas ma ulubioną publikację, unikatową zakładkę do książki, chciałby wcielić się w rolę jakiegoś bohatera literackiego. Tę i inne zagadki próbowaliśmy rozwikłać podczas tematycznych zajęć, pogadanek, zabaw.                                                          

Jak zawsze nasze umysły były nastawione na rozwój. Nie bez powodu mówi się, że ruch to zdrowie. Gimnastyki mózgu, aktywności fizycznej nigdy za wiele. Praktykowaliśmy różne sposoby na utrzymanie naszych mózgów w dobrej kondycji: taniec, gra na instrumentach, zabawy, a przy tym powtarzanie czynności, pełna koncentracja, stymulacja polisensoryczna. Na koniec oczywiście świadomy odpoczynek, relaksacja na pufach, przy książce, muzyce.                                                                                                       

Przełom maja i czerwca to również czas poświęcony tematyce rodziny. 15 maja, 26 maja, 23 czerwca – wyjątkowe dni, kiedy uświadamiamy sobie, jak ważne są dla nas najbliższe osoby. Bez względu na czas i miejsce rodzina pełni niezmiennie kluczową rolę w życiu każdego człowieka. Jest podstawowym środowiskiem życia, od jej atmosfery, realizowanych przez nią funkcji i wartości zależy jakimi osobami staną się w życiu dorosłym dzieci w niej dorastające. Toteż, przypominaliśmy wartości rodzinne, pielęgnowaliśmy tradycje, wspominaliśmy ciekawe anegdotki, a także systematyzowaliśmy wiedzę na temat praw i obowiązków dziecka w rodzinie.                                                       

Powoli wkraczamy w wakacyjną atmosferę. Na zajęciach dowiadujemy się, gdzie warto pojechać, co zwiedzić, uczymy się posługiwać mapą, kompasem. Orientacja w terenie w pełni opanowana. Podróżowanie to pasja, którą pragniemy w Was zaszczepić. Planujemy odpoczynek, spisujemy plany wycieczek. Omawiamy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw i wypraw wakacyjnych. Prosimy o zachowanie rozwagi, odpowiedzialności bazowanie na doświadczeniach własnych oraz bliskich nam osób. Wsłuchujmy się w emocje, trzymajmy się zasad ustalonych z rodzicami. Pamiętajcie, wakacyjne szaleństwo nie zwalnia nas z obowiązku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.                                                          

Życzymy Wam udanych, niezapomnianych wakacji i wymarzonej, przepięknej pogody!

Do zobaczenia!

Opracowanie: Wychowawcy świetlicy

GALERIA PRAC ŚWIETLICOWYCH

 

 

Kwiecień rozpoczął się w atmosferze poświątecznej. Wyłoniliśmy laureatów konkursu „Kartka Wielkanocna”. A oto wyniki:

Klasy I

miejsce I Maria G. kl. Ia

miejsce II ex aequo Hanna W. kl. Ib i Magdalena M. kl. Ib

miejsce III ex aequo Nadia G .kl. Ib i Maksymilian L. kl. Ia

Klasy II-III

nagroda Grand Prix Bartosz C. kl. IIc

miejsce I ex aequo Bartłomiej J.-F. kl. IIb i Paweł W. kl. IIb

miejsce II ex aequo Amelia W. kl. IIb i Jakub M. kl. IIb

miejsce III ex aequo Emilia P. kl. IIc i Paweł T. kl. IIb

Wyróżnienia

Anna M. kl. Ia,

Blanka Dz. kl. IIIc,

Wiktoria M. kl. VII d

Podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych omawialiśmy wiosenne zmiany zachodzące w przyrodzie, rozwiązywaliśmy zagadki, rebusy i krzyżówki tematyczne. Przygotowywaliście wycinanki, wyklejanki, zabawki recyklingowe, kolorowe zwierzaki cudaki z wełny i filcu, breloki i inne rozmaitości. Świętowaliśmy Dzień Ziemi. Odbyły się wirtualne warsztaty „Mały ekolog”, gdzie zdobyliście wiedzę o alternatywnych źródłach energii i inne cenne wiadomości. Obchodziliśmy razem z biblioteką szkolną „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”. Pod koniec kwietnia wprowadziliśmy Was w tematykę majowych świąt oraz zwróciliśmy Waszą uwagę na postawę tolerancji. Szacunek, wyrozumiałość dla odmienności, akceptacja to nasza świetlicowa dewiza. Jak zawsze było wesoło i kolorowo. Zapewne każdy odnalazł interesujące go aktywności. Pozdrawiamy, nauczyciele świetlicy!

Zobacz galerię: KWIECIEŃ w świetlicy szkolnej na fotografiach.

 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved