ProgramySamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Podczas pierwszej lekcji w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" klasy Ia IIIa i IIIb zdobyły i utrwaliły zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poznały zasady przechodzenia na przejściu dla pieszych, najważniejsze numery alarmowe i znaki drogowe.

Zaprezentowanych zostało również 5 zasad bezpiecznego ucznia.

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach realizowana była XIX edycja ogólnopolskiego projektu Akademia Przyszłości. Ideą Akademii Przyszłości jest mądre towarzyszenie dzieciom i wspieranie ich w budowaniu poczucia własnej wartości, odkrywaniu talentów, wzmacnianiu pewności siebie. Spotkania z tutorami dają dzieciom przestrzeń na twórcze działania, akceptację, zrozumienie i wyrażanie swoich emocji.

Do programu zakwalifikowało się 5 uczniów naszej szkoły. Adepci Akademii spotykali się raz w tygodniu z tutorami. W czasie indywidualnych, cotygodniowych zajęć z wolontariuszami nasi uczniowie budowali poczucie własnej wartości, pewności siebie, odkrywali swoje mocne strony i talenty, rozwijali umiejętności komunikacyjne i społeczne, a także szlifowali umiejętności szkolne, które sprawiały im trudności. Udało się również przeprowadzić spotkanie zespołowe – wszyscy uczniowie wraz z wolontariuszami uczestniczyli zabawach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka (tzw. „Fotel Prezesa”).

XIX edycję Akademii Przyszłości zwieńczyła Gala Sukcesów, która odbyła się 11 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Naszym uczniom serdecznie gratulujemy wszystkich sukcesów, zmian i postępów, których dokonali przez ten rok! Nie możemy się doczekać kolejnego spotkania z Akademią Przyszłości – już od września rusza XX edycja.

Iwona Bijak
Ewelina Brzezowska


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved