Kalendarz roku szkolnegoSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka promuje czytelnictwo w szkole, Organizuje akcje czytelnicze i wiele imprez oraz konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach. W szkole działa koło PTTK "Wędrowne Sówki".

Czytaj więcej...

pierwszaki1Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 2 września 2019 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2019 r.

 

Ferie zimowe - od 13 stycznia 2020 r.  do 26 stycznia 2020 - województwo śląskie.

 

Wiosenna przerwa świąteczna - od 09 kwietnia 2020 do14 kwietnia 2020 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.

 

Ferie letnie od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

21, 22, 23 kwietnia 2020 - egzamin po klasie VIII, dzień wolny dla uczniów klas I-VII, świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2019 

11 listopada 2019

1 stycznia 2020 

1 maja 2020 

3 maja 2020 

   

 

 

2020 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved