Kalendarz roku szkolnegoSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

>>>Kalendarz roku szkolnego - Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Harmonogram zebrań i konsultacji dla rodziców
w roku szkolnym 2021-2022

 2.09.2021- 9.09.2021       zebrania stacjonarne klas I - VIII według ustalonego harmonogramu 

Klasa Data zebrania Sala
1a 02.09.2021 126
1b 02.09.2021 102
1c 02.09.2021 214
2a 06.09.2021 125
2b 06.09.2021 216
3a 08.09.2021 125
3b 08.09.2021 214
3c 08.09.2021 102
4a 02.09.2021 29
4b 02.09.2021 108
4c 02.09.2021 205
5a 07.09.2021 czytelnia
5b 06.09.2021 110
5c 08.09.2021 8
6a 06.09.2021 206
7a 09.09.2021 czytelnia
7b 09.09.2021 135
7c 09.09.2021 207
7d 09.09.2021 108
7e 09.09.2021 29
8a 07.09.2021 129
8b 07.09.2021 31
8c 07.09.2021 102
8d 07.09.2021 112

Godziny zebrań zostaną podane przez wychowawców (z uwzględnieniem 15-minutowych odstępów podczas wchodzenia na teren szkoły).

Forma kolejnych spotkań z rodzicami będzie ustalana i podawana do informacji na bieżąco w zależności od sytuacji epidemicznej.

12.10.2021         konsultacje klas I-VIII

16.11.2021          zebrania klas I-VIII

14.12.2021      konsultacje/zebrania wg potrzeb po wcześniejszym umówieniu klas I-VIII, informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi (potwierdzona informacja zwrotna o zagrożeniu oceną niedostateczną, złożona do wicedyrektora)

1.02.2022          zebrania klas I-VIII

22.03.2022         konsultacje klas I-VIII

17.05.2022         zebrania klas I-VIII

informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi (potwierdzona informacja zwrotna o zagrożeniu oceną niedostateczną, złożona do wicedyrektora)

       

W czasie konsultacji ( z wyjątkiem 14.12.2021r.) obecni są wszyscy nauczyciele pracujący  w szkole w godzinach 16.30-18.00.

 

 

 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved