Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Organizacja zadań szkoły realizowana będzie nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w kształceniu na odległość: 

  1. Materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnejudostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl. 
    2. Materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. 
    3. Materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.  
  2. Inne niż wymienione narzędzia wskazane przez nauczycieli tj.: 
      

Szczegółowe informacje organizacyjne przekazywane są przez dziennik elektroniczny.

Małgorzata Papierniak dyrektor ZSP3


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved