2021/2022Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

Grudzień w świetlicy - był jak co roku przepiękny, zimowy, radosny i serdeczny. Obchodziliśmy Mikołajki, pisaliśmy listy do Świętego. W wielkich emocjach oczekiwaliśmy na święta.  Nadeszły... Świetlica mieniła się w blasku dekoracji. Jak zawsze o tej porze byliśmy natchnieni opowieściami wigilijnymi. Kolędowaliśmy, stroiliśmy choinki, piekliśmy pierniczki. Przecudowane aromaty, świąteczna atmosfera napawały nas optymizmem na nadchodzący Nowy Rok.

 

Jesienna aura została przysłoniona przez nasze gorące, radosne serca. Nie daliśmy się jesiennej szarudze. Kolorowe parasole wykonane różnymi technikami rozpromieniały nas każdego dnia.

Wraz z całą społecznością szkolną świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wspominaliśmy historię, wykonaliśmy prace prezentujące symbole narodowe.

Obchodziliśmy Dzień Życzliwości oraz Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Omówiliśmy także problematykę cyberprzestrzeni, rozmawialiśmy o wyzwaniach i zagrożeniach  w wirtualnym świecie.

Z okazji Szczytu Klimatycznego ONZ – COP24 odbywającego się w Katowicach uczniowie przygotowali prezenty dla delegatów państw członkowskich ONZ. Prezenty miały formę plastyczną, przestrzenną.

Nie obyło się również bez konkursów i wróżb andrzejkowych. Odkrywaliśmy tajemnice przyszłości.

Przystąpiliśmy do wielkiej ogólnopolskiej akcji zbierania monet pod nazwą Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Akcja trwa od 26 listopada 2018 do 2 stycznia 2019 roku.

Pełni energii wkraczamy w świąteczny nastrój. Przygotowujemy ozdoby na szkolny kiermasz. Święta tuż, tuż...

 

 

Przeżyliśmy tydzień łamigłówek mądrej główki. Rozwijaliśmy logiczne myślenie rozwiązując rebusy, krzyżówki, quizy, zadania o tematyce przyrodniczo-matematycznej.
Przygotowywaliśmy laurki, podarunki dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tworzyliśmy portrety i karykatury naszych wychowawców.
Było wesoło, kiedy testowaliśmy nowe gry zakupione do świetlicy.
Odkrywaliśmy tajniki sztuki, jej ogromny wpływ na człowieka i jego życie.
Jesień obdarzyła nas swoimi darami, a my je w pełni wykorzystaliśmy w pracach plastyczno-technicznych, wykonując halloweenowe i bajkowe dekoracje.
Podziękowania dla pani Elżbiety Łatacz za przygotowanie Kacpra Witka-Bielickiego, ucznia klasy IIIa do konkursu recytatorskiego "Po drugiej stronie tęczy" organizowanego przez Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie". Kacper wystąpił z utworem "Pieśń leniwca" S. Jachowicz. Dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie naszej szkoły.

 

Wrzesień w świetlicy

Pożegnaliśmy wakacje... Powitaliśmy szkołę... Powspominaliśmy...

Rozpoczęliśmy przygodę w naszej bajkowej świetlicy.

Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w szkole i poza nią.

Przypomnieliśmy sobie o prawach i obowiązkach ucznia.

Niedawno nadeszła jesień a wraz z nią magia kolorów. To wspaniały czas by lepiej się poznawać, integrować podczas przeróżnych zabaw, by rozwijać twórczą ekspresję.

 W środę 12.09.2018r. uczniowie naszej świetlicy szkolnej mieli możliwość spotkania się z gośćmi ze Szkocji, z p. Natalią i p.Stewartem. Pani Natalia jest kierownikiem świetlicy w Banchory (Szkocja) i od 3 lat współpracuje z naszą świetlicą szkolną. Pan Stewart był ubrany w narodowy strój szkocki. Najbardziej zainteresował uczniów fakt, że klan rodziny pana Stewarta posiada swój własny wzór tartanu, z którego zrobiony jest narodowy szkocki strój, czyli kilt.

Uczniowie mieli okazję poznać zwyczaje i zabawy uczniów w innym kraju. Pani Natalia opowiadała dzieciom o szkole i systemie oświaty w Szkocji. Pan Steward powiedział, że podręczniki w jej kraju są cieńsze, a większość z nich pozostawia się w szkole. Zajęcia trwają dłużej jak w naszym kraju.
Pan Natalia i p. Stewart zapowiedzieli że chętnie jeszcze raz odwiedzą naszą szkołę. Wszyscy wspaniale się bawiliśmy, a wspomnienia z tego spotkania zostaną w naszej pamięci na długo. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

opracowała Bożena Tarnowska

 

Postepowanie w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy lub zgłoszenia się po nie osoby niemogącej sprawować opieki.

1. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy najpóźniej do godziny 17.00.

2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy szkolnej (sytuacje losowe) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

3. W razie wyczerpania możliwości odbioru dziecka przez rodziców/opiekunów lub osoby pisemnie upoważnionej, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora zespołu oraz skontaktować się z policją, która przejmie opiekę nad dzieckiem i postanowi o ewentualnym oddaniu go pod opiekę innych członków rodziny bądź umieszczeniu w placówce opiekuńczej ,np. policyjnej izbie dziecka.

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków i przekazuje go do wiadomości dyrektora zespołu i rady pedagogicznej.


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved