Rada rodzicówSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

RADA RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 47

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3

w Katowicach

 

BANK Pekao S.A.

nr konta: 07 1240 1330 1111 0011 1840 7620

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Na zebraniu RR w dniu 13.09 br. zostali wybrani nowi członkowie Prezydium:

Przewodnicząca - Magdalena Gnojczak

Zastępca - Marcin Brożyna

Skarbnik - Dorota Guła

Sekretarz - Agnieszka Filipek

Rozliczenie Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022

Rada Rodziców bardzo dziękuje za współpracę.

20220914 140614


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved