AbsolwenciSamorząd Uczniowski

Poznaj działalność Samorządu Uczniowskiego

Czytaj więcej...

Świetlica

Dowiedz się więcej o świetlicy szkolnej

Czytaj więcej...

Biblioteka

Co dzieje się w bibliotece

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Wszystko o zajęciach pozalekcyjnych w szkole

Czytaj więcej...

 

Każdego roku mury Szkoły Podstawowej nr 47 w Katowicach opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia najczęściej rozpoczynają w Gimnazjum nr 10 i 11 w Katowicach.
Nasi absolwenci utrzymują z nami kontakt oraz chętnie uczestniczą w życiu szkoły. Interesujemy się ich zainteresowaniami oraz sukcesami. Dlatego też serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania szkoły i dzielenia się z nami Waszymi sukcesami.

                  Model Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 47 w Katowicach:

Realizując ogólne zadania szkoły  dążymy do tego, aby nasz absolwent:
• dążył do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności,  i potrafił wykorzystywać je w życiu codziennym,
• znał swoje mocne i słabe strony, i potrafił nad nimi pracować,
• potrafił korzystać z różnych źródeł informacji,
• miał poczucie tożsamości lokalnej i narodowej,
• był tolerancyjny, szanował drugiego człowieka, otwierał się na potrzeby innych, angażował w działalność społeczną,
• szanował dziedzictwo kulturowe,
• był przygotowany do następnego etapu nauki.
Szkoła Podstawowa nr47 pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami, m.in. poprzez:
• ankiety skierowane do absolwentów,
• ankiety skierowane do rodziców absolwentów,
• rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,
• rozmowy z nauczycielami gimnazjów,
• zapraszanie absolwentów do udziału w imprezach szkolnych,
• otrzymywanie informacji o naszych absolwentach z klubów sportowych,
• czytanie informacji zamieszczonych w Internecie (np. naszemiasto.pl) oraz na portalach społecznościowych (np. Facebook)
               Dotychczasowa współpraca między szkołą, a absolwentami obejmuje:
• absolwenci odwiedzają szkołę podczas ważnych uroczystości szkolnych, aktywnie uczestnicząc w życiu szkoły (uroczystości takie jak, np. Święto Szkoły, Mikołajki),
• wolontariat absolwentów w postaci wykonywania przez nich prac społecznych na rzecz schroniska dla zwierząt,
•  wielu rodziców uczniów naszej szkoły jest absolwentami „Dziewiątki”,
• co roku w marcu nasi absolwenci promują gimnazja, do których uczęszczają, przekazując również informacje na swój temat,
• realizują praktyki studenckie
• nauczyciele, odwołując się do ich losów absolwentów, motywują uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości, wskazują ich jako wzory do naśladowania i przykłady odnoszonych sukcesów: Beata Klimek- wicedyrektor przedszkola, Grzegorz Leśnicki- prawnik, Grzegorz Drabik- nauczyciel historii, Anna Kahlert- bibliotekarka SP47, Katarzyna Musialik- modelka, Sabina Nowak- pracownica świetlicy szkolnej.

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved