2016/2017Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Katowicach informuje,

że rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w poniedziałek 04 września 2017 r.

dla klas I – III  o godz. 9.00
dla klas IV – VII  o godz. 11.00

 

Kandydaci przyjęci do klasy I do Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP nr 3 w Katowicach  w roku szkolnym 2017/2018

1. Grzyś Emilia
2. Knop Gabriela
3. Koszowski Alan
4. Nowak Zuzanna
5. Olsza Jakub Wojciech
6. Trzebińska Anita
7. Wyłupek Piotr

Podano do publicznej wiadomości dnia 10.07.2017r o godzinie 11.00

 

Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do klasy I Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP nr 3 w Katowicach w roku szkolnym 2017/2018

1. Grzyś Emilia
2. Knop Gabriela
3. Koszowski Alan
4. Nowak Zuzanna
5. Olsza Jakub Wojciech
6. Trzebińska Anita
7. Wyłupek Piotr

 
Podano do publicznej wiadomości dnia 06.07.2017r o godzinie 10.00

 

Szanowani Państwo Dyrektorzy,
w załączeniu przesyłamy pismo wraz z załącznikiem skierowane do Państwa przez Panią Joannę Wilewską Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018.
Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji rodzicom uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN

 

​W dniu 30 maja 2012r. na sesji Rady Miasta Katowice została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus" - pobierz uchwałę i kryteria​​

Wnioski składamy do 31 lipca 2017 roku

w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice

przy ul. Rynek 1, parter. pokój 008

w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30

lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data stempla pocztowego).

1. Wniosek - pobierz

2. Rozporządzenie MENiS dnia 29 stycznia. 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.) - pobierz

Więcej informacji: http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx

Ważne !!!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18 % dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za dany rok podatkowy może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł

 

Zakończenie akcji ekologicznej  -  zbiórki zużytych baterii i telefonów.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wsparli ekologiczne działania naszej szkoły o zbiórkę zużytych baterii oraz telefonów. troska o środowisko w którym żyjemy to nasz wspólny cel i dobro.
Zapraszamy do kolejnej zbiórki już w nowym roku szkolnym.

W  zbiórce baterii wzięło udział 76 uczniów.
Najbardziej zaangażowani to:

Fraczek Jakub   IIIc
Kwiecień  Kamila  IIb
Brzeziński daniel  IIB
Pietrzyk  Dawid  IIe
Czora Dominik  IIe
Długajczyk Łukasz Vc

Szczególne zasługi maja uczniowie klasy I a, którzy włączyli się w 75% w zbiórkę. Dziękujemy za wielkie zaangażowanie pierwszakom!

W  zbiórce telefonów  wzięło udział 30 uczniów.
Najbardziej zaangażowani to:
Zielonka Sandra IVa
Gałązka Roksana Ia
Mierzwa Patryk IIc
Pajor Bartek IIc
Łukasiewicz Oliwier VIb

Gratulujemy pozytywnych  działań!

Organizatorzy:

Dorota Adam
Iwona Czora


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved