Hymn Szkoły Podstawowej nr 47 w KatowicachSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

1. Ktoś nas wzywa, ktoś nas woła,
tak już wiemy nasza szkoła.
Przecież tak lubimy ją, bo tu znamy każdy kąt.
Wiedzę swoją poszerzamy, co rok więcej zdobywamy
i szybciutko płynie czas pośród ścian czyściutkich klas.

ref.
Szkoło, szkoło trzymaj tak,
jesteś dumą, chlubą naszą,
obraz Twój zostanie w każdym z nas,
chociaż szybko płynie czas.

2. Małą myszką się chlubimy i odznakę jej nosimy,
bo kto jest zdobywcą jej na tego liczymy hej!
Jeszcze mądrą sowę mamy w turnieju „Mądrali’ – damę
i szybciutko płynie czas, gdy coś dzieje się wśród nas.

3. Kółko regionalne momy, tam śpiewomy i godomy,
bo kto kocha „Czarny Śląsk” ten tradycji ciekaw stąd.
Dużo dzieje się w tej szkole i nowości jest do woli,
kto ochotę tylko ma temu nie wystarczy dnia.


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved