2021/2022Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

1.Ze względu na warunki lokalowe, możliwości kadrowe oraz wymogi prawne, świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom rodziców / opiekunów prawnych czynnie pracujących. Rodzice przebywający na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym czy dłuższym zwolnieniu lekarskim, nie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do świetlicy ZSPnr3.

2.Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie z klas I-VIII, jednakże ilość miejsc do świetlicy ZSP3 jest ograniczona i wymaga procesu rekrutacji. Uczniowie z klas IV-VI proszeni są o  przychodzenie do szkoły dopiero na kilka minut przed rozpoczęciem lekcji. Świetlica szkolna jest bowiem przeznaczona do opieki nad uczniami z klas młodszych, którzy tworzą grupę stałą. Uczniowie z klas IV-VIII należą do grupy rotacyjnej. Dzieci z klas IV-VIII mogą ubiegać się o przyjęcie do świetlicy ZSP3 tylko w szczególnych przypadkach, które również rozpatruje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

3.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie

4. Liczba miejsc i podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący.                     

5. Kartę zgłoszenia można pobrać w świetlicy szkolnej.

6. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
 -z klas I-III
- obojga rodziców pracujących
- rodziców samodzielnie wychowujących dzieci
- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia
- dojeżdżające
- z rodzin objętych nadzorem kuratora
- z klas IV-VIII ( w uzasadnionych przypadkach :odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy)
- Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc.
W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń.

7.Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej
podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna w skład której wchodzą:
-dyrektor szkoły,
-pedagog szkolny
-wychowawca świetlicy.

8. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy ,którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.                                      

9. Rodzice pragnący skorzystać z pierwszeństwa w kwalifikacji zobowiązani są potwierdzić fakt spełniania każdego z kryteriów, z których chcą skorzystać, poprzez złożenie oświadczenia, potwierdzonego własnoręcznym podpisem.       9. Listy dzieci przyjętych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci są opublikowane poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły w dniu 15 września.

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy ze stanem faktycznym ,dziecko nie zostanie przyjęte lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

Zasady naboru dzieci do świetlicy szkolnej są zgodne z Regulaminem Świetlicy oraz ze Statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach.

 

 

INFORMACJA

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE! 

Witamy w nowym roku szkolnym 2018/2019

Informujemy,

że 3 września 2018 (ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO) świetlica szkolna będzie czynna od 7.00 do 15.00

Zapisy odbywają się w dzień rozpoczęcia roku szkolnego i trwają do 15 września,

w razie  wolnych miejsc przez cały rok szkolny (kartę zgłoszenia można pobrać w świetlicy).

Kilka dni zostało… szybko płynie czas… już niedługo szkoła będzie żegnać nas…

A zatem czas na krótkie podsumowanie drugiego semestru.

 

Cały ten okres obfitował w ciekawe wydarzenia. W świetlicy odbywały się cykliczne zajęcia adekwatne do tematu tygodnia: „Przygoda z rękodziełem”, „Inspiracje muzyczne”, „Kalejdoskop emocji”,  „W świecie origami".

 

Kiedy przyszła do nas wiosna, wielką radość nam przyniosła. Wielobarwny wystrój sali, pogodne prace odzwierciedlały kolorystykę i urok tej jakże pięknej pory roku.

 

Odbył się także coroczny Quiz wiedzy o Katowicach, który sprawdził wiedzę uczniów z zakresu nauki, kultury i sztuki o ich lokalnym środowisku. Tegorocznym laureatem konkursu został Kacper K. z klasy 8b. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wiedzy z rozległych dziedzin. 

 

W kwietniu poczuliśmy zapach Wielkanocy. Przypomnieliśmy sobie obrzędy, zwyczaje świąteczne. Aby tradycji stało się zadość wykonaliśmy różnorodne, przepiękne dekoracje, palemki, pisanki i inne ozdoby.

 

Ziemia to nasz wspólny dom, dbanie o niego jest naszym wspólnym obowiązkiem.

Dlatego też włączyliśmy się w obchody Dnia Ziemi, realizowaliśmy zajęcia o charakterze edukacyjno- ekologicznym.

 

Obchodzilismy również Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji w naszej świetlicy odbyły się nietuzinkowe zajęcia, których głównym bohaterem była książka.

 

Maj to szczególny miesiąc w historii Polski. Tematyka tych świąt była okazją do pogadanek i rozmów o symbolach narodowych, patriotyzmie i znaczeniu Ojczyzny w naszym życiu.

 

„Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę...". Ta właśnie myśl towarzyszyła nam podczas przygotowywania upominków dla naszych najbliższych, na Dzień Rodziny, Dzień Matki czy Dzień Ojca.

 

Czerwiec był pretekstem do rozmów o wakacjach, podróżach. Dyskutowalismy o tym, że bez względu na to czy są to podróże bliskie, czy dalekie za każdym razem uczymy się czegoś nowego. Jest to wiedza o miejscu, do którego wyjechaliśmy, o jego mieszkańcach, o tradycjach  i zwyczajach panujących w danym regionie, o kuchni, której zawsze warto spróbować czy o kulturze, którą należy szanować.

Na zakończenie roku szkolnego w świetlicy odbyła się wyjątkowa loteria :)

Niezapomnianie świetlicowe chwile prezentujemy pod linkiem:

https://photos.app.goo.gl/WUy4T3rX5btaX1JLA

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym, w nowym gronie, z nowymi pomysłami i inspiracjami!                     

                                                                                                               Wychowawcy świetlicy

Nadszedł czas na podsumowanie ostatnich miesięcy w świetlicy. Budzimy we wspomnieniach dobroć… otwieramy drzwi nadziei… Na samą myśl o minionych świętach w naszych serduchach robi się ciepło. Mnóstwo pozytywnych emocji, cudownych chwil spędzonych we wspólnym gronie. 

A po świętach karnawał i wesoła zabawa, na którą dzieci czekały z zapartym tchem. I jak co roku wewnątrzszkolny konkurs „Maska karnawałowa”, którego wyniki        z wielką radością prezentujemy:

Kategoria wiekowa klasy I

miejsce I: ex aequo Inga B. Ib i Vanessa P. 1c

miejsce II: ex aequo Marcin D. 1b, Wojtek W. 1b

miejsce III: ex aequo Aleks G. 1b, Agata H. 1b

wyróżnienia: ex aequo Michał S. 1a, Jakub J. 1b

Kategoria wiekowa klasy II-III

miejsce I: Amelia W. 3b

miejsce II: Maria G. 2b

miejsce III: Paweł L.  3a

wyróżnienia: ex aequo Julia B. 3a, Paweł W. 3b

Kategoria wiekowa klasy IV-VIII

miejsce I: Dawid P. 7e

Do świetlicy zapukała piękna i mroźna zima, której odzwierciedleniem są przepiękne prace plastyczne. Celebrowaliśmy jak zawsze Dzień Babci i Dziadka.

Zachęcamy do obejrzenia świetlicowego albumu: 

https://photos.app.goo.gl/C3ZsTVfJQ5H47E55A

Przed nami ferie zimowe, które są czasem wymarzonego przez wszystkie dzieci odpoczynku oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Aby jednak były szczęśliwe, by wszyscy wrócili wypoczęci i zdrowi należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. A zatem życzymy Wam udanych, niezapomnianych ferii. Korzystajcie z uroków zimy, poznawajcie, odkrywajcie, rozwijajcie się, ale przede wszystkim zadbajcie o swoje bezpieczeństwo.
Dopiero co witaliśmy szkołę we wrześniu, a tu już listopad. Jak ten czas płynie… Nowy rok szkolny to nowa odsłona świetlicy. Powstał przytulny kącik relaksacyjny z super wygodnymi pufami. Zakupiono nowe krzesła, które pozwoliły na nową aranżację świetlicy. Rozbudowaliśmy kącik zabaw, zakupiliśmy nowe gry m. in. Hokej Foosball, Pizza, Spadające małpki i inne ekscytujące gry zręcznościowe, konstrukcyjne i logiczne. Kolorowe sale tętnią życiem. Na uczniów rozpoczynających i kończących lekcje czeka szereg fascynujących zajęć. 

Jak co roku zaczęliśmy od wakacyjnych wspomnień. Magiczny pociąg przeniósł nas w piękne polskie i zagraniczne zakątki. W drodze powrotnej wysiedliśmy na przyszkolnej stacji i rozpoczęliśmy niezwykłą przygodę wychowawczo-edukacyjną. 

 

Definicja naszej świetlicy w telegraficznym skrócie brzmi następująco:

Świetna zabawa

Wiedza

Integracja

Empatia

Twórczość

Lojalność

Inicjatywa

Ciekawość

Akceptacja

 

Nauka i rozwój to świetna sprawa, kiedy mottem przewodnim jest dobra zabawa. Świetlica daje nam nieograniczone możliwości. Doskonalimy umiejetność twórczego zagospodarowania czasu wolnego. Każdy znajdzie jakąś inspirujacą aktywność dla siebie. Mamy pasjonatów rękodzieła, gry na instrumentach muzycznych, malowania mandali, kaligrafii, kodowania i innych ekscytujących zajęć. Dary jesieni wykorzystane, gdyż nasze głowy barwną jesienią zainspirowane. Bezmiar pomysłów na gry i zabawy, w świetlicy każdy dzień jest ciekawy. Spędzamy miło czas wolny, rozwijamy zainteresowania, integrujemy się. Rozmawiamy o emocjach, poznajemy się nawzajem. Smutek, złość i odraza z jesiennym wiatrem odlatuje, ich miejsce zaciekawienie i radość zajmuje. Szacunek wpajamy, zasady poprawnego zachowania przypominamy. Bajki poznane, łamigłówki tematyczne rozwiązane, fakty historyczne przypomniane. Plan wykonany, nowych wyzwań szukamy. Kreatywne impulsy wyzwalamy, na świąteczny okres z niecierpliwością czekamy.

 

Fotorelacja: https://photos.app.goo.gl/ySQwfyYSRrJUNJok8Opracowanie: K. Rodak

 

Uczniowie – uchodźcy wojenni z Ukrainy(którzy rozpoczęli naukę w szkole po dniu 24 lutego 2022r.), mogą skorzystać z dofinansowania do obiadów przez Fundację Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o niemożliwości opłacenia posiłków we własnym zakresie. W oświadczeniu należy również napisać, że koszty posiłków nie są refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Szczegółowych informacji dotyczących dofinasowania udziela starszy intendent Justyna Maryniuk (stołówka szkolna)


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved