OGŁOSZENIE DLA RODZICÓWSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

W związku z opublikowaniem nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dn. 26 marca 2021r. zmieniają się procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Zainteresowani rodzice pracujący w wymienionych w rozporządzeniu jednostkach /Procedury-załącznik nr 1/ mogą złożyć wniosek o objęcie dziecka opieką.
Wobec powyższych regulacji zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z placówką i złożenie wniosku zamieszczonego w załączniku nr 2.

Dyrektor ZSP nr 3
mgr Małgorzata Papierniak

Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej
obowiązujące od 29 marca 2021r. w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved