2018/2019Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W KATOWICACH
INFORMUJE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VIII,
KTÓRZY JESZCZE NIE ODEBRALI KART ZDROWIA SWOICH DZIECI,
ŻE KARTY TE MOŻNA ODEBRAĆ PODCZAS DYŻURU PIELĘGNIARKI
W DNIACH 1 ORAZ 2 LIPCA W GODZINACH OD 9.00 DO 12.00.

PRZYPOMINAMY, ŻE KARTY WYDAWANE SĄ TYLKO
NA PISEMNY WNIOSEK RODZICA.


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved