2018/2019Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka promuje czytelnictwo w szkole, Organizuje akcje czytelnicze i wiele imprez oraz konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach. W szkole działa koło PTTK "Wędrowne Sówki".

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W KATOWICACH
INFORMUJE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VIII,
KTÓRZY JESZCZE NIE ODEBRALI KART ZDROWIA SWOICH DZIECI,
ŻE KARTY TE MOŻNA ODEBRAĆ PODCZAS DYŻURU PIELĘGNIARKI
W DNIACH 1 ORAZ 2 LIPCA W GODZINACH OD 9.00 DO 12.00.

PRZYPOMINAMY, ŻE KARTY WYDAWANE SĄ TYLKO
NA PISEMNY WNIOSEK RODZICA.

2020 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved