SU 2021/2022Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Szkolna akcja wolontaryjna "Świąteczna kartka dla seniora". Bijemy rekordy! Rada wolontariatu i zarządu SU zaprasza do włączenia się całej społeczności do akcji pisania kartek świątecznych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Fundacji Doktor Clown. 

 

§1

Organizatorem "szczęśliwego numerka" jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego ZSP3 w Katowicach.

§2

„Szczęśliwy numerek” jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed pierwszą lekcją około godz. 7. 55, przed pokojem nauczycielskim i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.

§3

Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1 do 24. Losowaniem zajmuje się Zarząd Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunowie. Wylosowany numer podany jest do wiadomości uczniów i nauczycieli przez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Samorządu Uczniowskiego i w pokoju nauczycielskim.

§4

Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

§5

Osoby, które posiadają taki sam numer w dzienniku, jak wylosowany "szczęśliwy numerek", w danym dniu zwolnione będą z:
- odpowiedzi ustnych
- niezapowiedzianych odpowiedzi pisemnych
Uwaga! Jeśli dany nauczyciel umawiał się z konkretnym uczniem, że zostanie spytany - "szczęśliwy numerek" nie zwalnia go z odpowiedzi w tym przypadku. Ponadto "szczęśliwy numerek" nie zwalnia ucznia z odrabiania zadań domowych, aktywnego udziału w lekcji, zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.
Uczeń posiadający danego dnia "szczęśliwy numerek" ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

§6

Osoba ze „szczęśliwym numerkiem” ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać. Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.

§7

Paragraf 6 (§6) jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej, a także nie dotyczy osób, które bardzo często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi.

§8

Uczeń ma obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany. Uczeń ze „szczęśliwym numerkiem” jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony!

§9

„Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcji wychowania fizycznego.

§10

Uczeń posiadający „szczęśliwy numerek” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń utraci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub Dyrektorem.

§11

Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

§12

„Szczęśliwy numerek” nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed zakończeniem I i II semestru.

§13

Każdy numerek może być wylosowany tylko jeden raz w miesiącu. Po wylosowaniu jest odkładany i wraca do puli po wykorzystaniu wszystkich numerków w jednym cyklu.

Uroczystość zaprzysiężenia Zarządu Samorządu Uczniowskiego tym razem odbyła się w kameralnym gronie. Grupę uczniów Zarządu Samorządu Uczniowskiego zasilili nowi członkowie oraz przyjaciele samorządu. Nowy skład zarządu to członkowie: Oliwia, Emilia, Karolina, Mikołaj i Martyna oraz przyjaciele zarządu SU: Małgorzata i Szymon. Swoją  pracę w Zarządzie SU kontynuują: zastępca przewodniczącego: Ania oraz Maksymilian.  Na czele zarządu stoi nowy przewodniczący Kuba. Wszyscy nowi członkowie zarządu i przyjaciele samorządu złożyli uroczyście swoje ślubowanie i złożyli podpis na karcie ślubowania. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wręczyli całemu nowemu zarządowi akty nadania funkcji oraz „słodką niespodziankę”.

Pani Anna Kostarczyk-Tomecka ponownie została wybrana na Rzecznika Praw Ucznia i w związku z tym także otrzymała akt nadania funkcji wraz ze „słodką niespodzianką”.

 Wszystkim nowym członkom Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznikowi Praw Ucznia życzymy, by ze swojej społecznej pracy czerpali wiele radości!

Dzień kundelka to nie tylko pomysł na wyrażenie swoich pozytywnych uczuć w stosunku do psiaków, ale także zadania punktowane do konkursu Klasa Roku. W salach i na korytarzach można było zobaczyć prawdziwych miłośników kundelków. Do piątku uczniowie w swoich klasach będą wypełniać „gadające ściany, które maja być efektem dyskusji na temat form pomocy bezdomnym zwierzętom. Poruszone zostaną także zasady bezpieczeństwa w kontakcie z psem.

W tym tygodniu klasy mogą otrzymać punkty za aktywny udział w Dniu kundelka, przebranie, „gadającą ścianę” oraz za zbiórkę darów na rzecz zwierząt ze schroniska. Działajcie!!!!

Zarząd Samorządu Uczniowskiego dziękuje za udział w akcji „kundelek” i przypomina o trwającej zbiórce darów rzeczowych dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt.

 

26 października w naszej szkole świętujemy DZIEŃ KUNDELKA.

Samorząd serdecznie zaprasza do włączenia się do zabawy :)

Więcej informacji w ulotce samorządu

Wybraliśmy nowego PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY ORAZ RZECZNIKA PRAW UCZNIA. Zdecydowaną większością głosów (131 głosy) wygrał Jakub Frączek, który już od dłuższego czasu był członkiem samorządu.

Rzecznikiem Praw Ucznia została p. Anna Kostarczyk - Tomecka (156 głosów). 

Gratulujemy!


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved