Duplikat legitymacjiSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

O G Ł O S Z E N I E


Informuje się rodziców i uczniów, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27.08.2019r. oraz na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 08.12.2006r. (Dz. Ust. nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9,- zł; za duplikat zaświadczenia dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego wynosi 5,-zł oraz świadectwa szkolnego wynosi 26,- zł.
W celu wydania przez szkołę duplikatów wyżej wymienionych dokumentów należy złożyć wniosek do sekretariatu szkoły (druki do pobrania w sekretariacie) z uzasadnieniem, oraz wpłacić opłatę skarbową na konto:
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Katowicach
40-309 Katowice, ul. Grzegorzka 4
nr konta:  48 1020 2313 0000 3502 0515 5884

 

 

 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2024 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved