AktualnościSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

Program „Owoce i warzywa w szkole”  w roku szkolnym 2016/2017
W naszej szkole 22.02.2017 r. to
DZIEŃ ZIEMNIAKA!!!

dzien ziemniaka01

 

 

 

 

 

 

W tym dniu uczniowie klas 1-3 przynoszą ważne informacje na temat ziemniaków i dzielą się swoją wiedzą z kolegami i koleżankami. Ponadto,  każda z klas będzie miała za zadanie wykonać plakat na temat tego warzywa, który powinien przedstawiać:
- obraz rośliny / warzywa – ziemniaka,
- skąd pochodzi / odmiany ziemniaków,
- w jaki sposób wpływa na nasz organizm - wartości odżywcze ziemniaków,                 
- co się pozyskuje z ziemniaków / do czego są wykorzystywane.

Przedstawicieli klas prosimy o przyniesienie „ziemniaczanych” plakatów tego dnia do pokoju nauczycielskiego (podpisanych z przodu: klasa…). Zostaną one zaprezentowane na forum szkoły koło stołówki, aby cała społeczność szkolna mogła podziwiać klasowe prace i dowiedzieć się więcej o tym ciekawym i bardzo wartościowym warzywie.
Wychowawcom klas 1-3 z góry dziękujemy za współpracę i zaangażowanie podczas realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole”.

dzien ziemniaka02  dzien ziemniaka04

 

 

 

 

 

 

dzien ziemniaka03

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Bąk, Monika Dorosińska, Edyta Doliwa

 

W październiku 2016 r. klasa 2a z opiekunami brała udział w 4-godzinnych, przyrodniczych warsztatach na terenie lasów dzielnicy Giszowiec w pobliżu stawu Janina. Warsztaty prowadziła pani Agata Kloczkowska - edukatorka z fundacji Pracownia Edukacji Żywej /www.pez.org.pl/ w ramach II edycji programu.
Warsztaty bardzo nam się podobały  Byliśmy przyrodnikami – odkrywcami z lupą w ręce. Rosnące grzyby nas fascynowały, ślady zwierząt zaskakiwały. Jesień w lesie nas oczarowała… Oto nasze zdjęcia z warsztatów ... Nauczycielki: Anita Wyderka i Edyta Doliwa z uczniami klasy 2a
Cele warsztatów:
1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży walorów katowickiej przyrody, co w dłuższym okresie czasu powinno skutkować w zachowaniu, odtworzeniu i zrównoważonym użytkowaniu jej walorów (np. różnorodności biologicznej). Służy temu celowi także uświadamianie dzieciom i młodzieży, że wartość posiada również przyroda przekształcona przez człowieka, nie tylko dzika.
2. Prowadzenie edukacji ekologicznej spójnie powiązanej z edukacją przyrodniczą jako sposób na zwiększenie efektywności nauczania ich obu. Poprawi to skuteczność propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, gdyż oprze te działania na konkretnych doświadczeniach uczestników nabytych w trakcie zajęć terenowych.  
3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu w przyrodzie, co stanowi jedną z form profilaktyki zdrowotnej oraz wspiera w dzieciach i młodzieży procesy adaptacyjne do współczesnego świata, w tym do świata przyrody.
4. Dostarczenie informacji na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, współzależności obserwowanych w miejscu prowadzenia warsztatów, o których dzieci i młodzież uczą się w ramach edukacji formalnej. Podnosi to jakość edukacji szkolnej i jest zgodne z wymogami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki przedmiotów przyrodniczych. Ponadto wzmocnione zostaną przyrodnicze i ekologiczne zainteresowania dzieci i młodzieży.
5. Wspieranie w dzieciach i młodzieży postawy badawczej dzięki obserwacjom, pomiarom i ich interpretacji podczas warsztatów.
6. Wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętność posługiwania się w terenie sprzętem do obserwacji i badań przyrodniczych – lupa, lornetka, pojemnik do obserwacji owadów, kompas, miarka, atlasy i klucze do oznaczania.
7. Stworzenie przestrzeni, pomocnej w budowaniu w dzieciach i młodzieży dobrych relacji z rówieśnikami.
8. Pomoc w budowaniu bliskiej relacji z przyrodą, miejscem zamieszkania i najbliższym otoczeniem.
9. Profilaktyka Syndromu Deficytu Natury – zjawisko polega na spowodowanym m.in.  współczesnym rozwojem multimediów „odcięciu” dzieci od kontaktu z przyrodą, będącą ważnym źródłem bodźców rozwojowych. Skutkuje to szybko rosnącym zasięgiem psychofizycznych deficytów rozwojowych.
10.Uświadomienie nauczycielom, że edukować o przyrodzie i budować lub też wzmacniać bliską relację dzieci z przyrodą – poprzez zajęcia terenowe – można również w dużym mieście.
Opracowała: Edyta Doliwa

 

W październiku 2016 roku klasy 5a i 5c wraz z wychowawcami i nauczycielem przyrody brały udział w przyrodniczych warsztatach terenowych organizowanych przez  śląski oddział Ośrodka Działań Ekologiczny „Źródła” / www.zrodla.org.pl /w ramach II edycji projektu „Lekcje w naturze, czyli edukacja przyrodniczo-ekologiczna w terenie”.                                                
Celem projektu jest upowszechnienie przyrodniczej edukacji terenowej, która łączy naukę przez zabawę i przygodę z poszerzaniem wrażliwości na przyrodę i świadomości ekologicznej.  Warsztaty obejmują następujące elementy: zabawę, integrację, ruch, dramę, badanie terenowe, pracę z przyrządami i pomocami przyrodniczymi.  
4-godzinne warsztaty w Parku Śląskim prowadziła pani Katarzyna Kępska. Tematem przewodnim było pytanie: „Co piszczy w lesie?” Edukatorka ODE „Źródła” zwracała uwagę na typy lasów, piętra lasu i gatunki je budujące, znaczenie lasów dla życia człowieka, mieszkańców lasu: rozpoznawanie śladów zwierząt w lesie, roli spróchniałych i powalonych drzew w lesie.
Warsztaty były ciekawe i  pouczające. Poznaliśmy bliżej przyrodę jesiennego już parku. Dobrze się bawiliśmy. Miło było spędzić czas razem z klasą. Lekcje w naturze - to jest to, co nas interesuje!
Opracowała: Edyta Doliwa
Zdjęcia z warsztatów…

 

 lekki tornister2

 

Od wielu lat stale podejmujemy próbę rozwiązania problemu ciężkich tornistrów. Jej celem jest uświadomienie dzieciom i ich rodzicom, jakie skutki niesie za sobą obciążanie kręgosłupa, nieprawidłowe noszenie plecaka, a także wprowadzenie rozwiązań, które na trwałe wyeliminują problem zbyt ciężkich tornistrów oraz wpłyną na zmniejszenie wagi tornistrów noszonych przez uczniów.
Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniem zdrowotnymi dzieci i młodzieży przedstawia zalecenia dotyczące właściwego doboru tornistra / plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:
•    waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia;
•    powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców;
•    jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie;
•    cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej;
•    tornister powinien mieć równe, szerokie szelki;
•    długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców;
•    zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej;
•    tornister należy nosić na obu ramionach;
•    konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.
Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wspływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów / plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:
•    obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były objęte w programie nauczania w danym dniu;
•    noszenie dodatkowych słowników i książek;
•    noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami;
•    rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg);
•    niewystarczający nadzór nad zawartością tornistrów.
Nasza szkoła od wielu lat może pochwalić się (szczególnie w klasach młodszych) prowadzonymi działaniami wychowawców mającymi na celu walkę z tym problemem. Dzieci korzystają z możliwości pozostawiania w szafkach szkolnych przyborów plastycznych.
Wielu wychowawców udostępnia również szafki w klasie, by dzieci pozostawiały w szkole niewykorzystywane w domu, np. wyprawki, słowniki ortograficzne itp. Wyznaczane są również miejsca do pozostawiania w szkole podręczników, które w danym dniu nie są używane. Pogadanki, poszukiwanie informacji, wyrywkowe sprawdzanie wagi tornistrów - w formie konkursów, pedagogizacja rodziców, mają wyeliminować problem ciężkich tornistrów.
W tym roku szkolnym, prócz pedagogizacji rodziców (również przyszłych klas pierwszych), zaplanowane są jednogodzinne zajęcia profilaktyczne w każdej klasie I – III, a także konkurs dla dzieci zgodny z tematyką akcji.

Anna Piontek – nauczyciel

  konkurs tornister edycja1

 

 

 

 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o plikach cookies (tzw. "ciasteczkach")
dowiesz się pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved