AktualnościSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

 lekki tornister2

 

Od wielu lat stale podejmujemy próbę rozwiązania problemu ciężkich tornistrów. Jej celem jest uświadomienie dzieciom i ich rodzicom, jakie skutki niesie za sobą obciążanie kręgosłupa, nieprawidłowe noszenie plecaka, a także wprowadzenie rozwiązań, które na trwałe wyeliminują problem zbyt ciężkich tornistrów oraz wpłyną na zmniejszenie wagi tornistrów noszonych przez uczniów.
Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniem zdrowotnymi dzieci i młodzieży przedstawia zalecenia dotyczące właściwego doboru tornistra / plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:
•    waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia;
•    powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców;
•    jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie;
•    cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej;
•    tornister powinien mieć równe, szerokie szelki;
•    długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców;
•    zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej;
•    tornister należy nosić na obu ramionach;
•    konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.
Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wspływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów / plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:
•    obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były objęte w programie nauczania w danym dniu;
•    noszenie dodatkowych słowników i książek;
•    noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami;
•    rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg);
•    niewystarczający nadzór nad zawartością tornistrów.
Nasza szkoła od wielu lat może pochwalić się (szczególnie w klasach młodszych) prowadzonymi działaniami wychowawców mającymi na celu walkę z tym problemem. Dzieci korzystają z możliwości pozostawiania w szafkach szkolnych przyborów plastycznych.
Wielu wychowawców udostępnia również szafki w klasie, by dzieci pozostawiały w szkole niewykorzystywane w domu, np. wyprawki, słowniki ortograficzne itp. Wyznaczane są również miejsca do pozostawiania w szkole podręczników, które w danym dniu nie są używane. Pogadanki, poszukiwanie informacji, wyrywkowe sprawdzanie wagi tornistrów - w formie konkursów, pedagogizacja rodziców, mają wyeliminować problem ciężkich tornistrów.
W tym roku szkolnym, prócz pedagogizacji rodziców (również przyszłych klas pierwszych), zaplanowane są jednogodzinne zajęcia profilaktyczne w każdej klasie I – III, a także konkurs dla dzieci zgodny z tematyką akcji.

Anna Piontek – nauczyciel

  konkurs tornister edycja1

 

 

 

 

Zasady uczestnictwa w programie „Klub Przyjazna Dłoń”
realizowanego w ZSP nr 3 w Katowicach


1. Do Klubu Przyjazna Dłoń zapraszani zostają uczniowie ZSP nr 3 w Katowicach na wniosek: wychowawcy klasy, psychologa, pedagoga lub innego nauczyciela.
2. Realizatorami Programu są nauczyciele ZSP nr 3 w Katowicach, którzy organizują spotkania, wycieczki, imprezy dla uczestników.
3. Realizatorzy Programu mogą podjąć decyzję o zapisaniu lub usunięciu ucznia z listy klubowiczów (po wcześniejszej, indywidualnej analizie sytuacji ucznia).
4. Przy zapisie do Klubu Przyjazna Dłoń pod uwagę bierze się indywidualną sytuacje ucznia (wychowawczą, edukacyjną, rodzinną), opinię wychowawcy klasy oraz liczbę miejsc na danym rodzaju zajęć.
5. Spotkania mają charakter zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych bądź różnego rodzaju wycieczek organizowanych nieodpłatnie dla uczniów należących do Klubu Przyjazna Dłoń.
6. Spotkania Klubu Przyjazna Dłoń odbywają się, zgodnie z ustalonym harmonogramem, bądź po wcześniejszym pisemnym zaproszeniu.
7. O uczestniczeniu dziecka w wyjściach, wycieczkach, imprezach decydują osoby realizujące program - po uprzedniej analizie sytuacji ucznia oraz otrzymaniu zgody od rodziców/prawnych opiekunów ucznia.


W roku szkolnym 2019/2020 w ramach programu realizowane są zajęcia pozalekcyjne:

  • „Dbam o siebie przez okrągły rok”- p.A.Dąbrowska.
  • „W świecie emocji”- p.K.Rodak
  • „Zajęcia komputerowe”- p.G.Drabik
  • „Edukacja plastyczna i dziecięce rękodzieło”, „Wyrównywanie zaległości programowych, odrabianie zadań domowych”- p.B.Tarnowska
  • „Arteterapia –Razem lepiej”.-p.A.Wyderka
  • „Poznaję siebie”- zajęcia mające na celu kształtowanie kompetencji społecznych z elementami arteterapii- p.M.Skorupka


Opracowały:
Bożena Tarnowska
Katarzyna Rodak

 

 

Regulamin programu „Klub Przyjazna Dłoń” realizowanego w ZSP nr 3 w Katowicach

1. Do Klubu Przyjazna Dłoń zapraszani zostają uczniowie ZSP nr 3 w Katowicach na wniosek: wychowawcy klasy, psychologa, pedagoga lub innego nauczyciela.
2. Realizatorami Programu są nauczyciele ZSP nr 3 w Katowicach, którzy organizują spotkania, wycieczki, imprezy dla uczestników.
3. Realizatorzy Programu mogą podjąć decyzję o zapisaniu lub usunięciu ucznia z listy klubowiczów (po wcześniejszej, indywidualnej analizie sytuacji ucznia).
4. Przy zapisie do Klubu Przyjazna Dłoń pod uwagę bierze się indywidualną sytuacje ucznia (wychowawczą, edukacyjną, rodzinną), opinię wychowawcy klasy oraz liczbę miejsc na danym rodzaju zajęć.
5. Spotkania mają charakter zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych bądź różnego rodzaju wycieczek organizowanych nieodpłatnie dla uczniów należących do Klubu Przyjazna Dłoń.
6. Spotkania Klubu Przyjazna Dłoń odbywają się regularnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, bądź po wcześniejszym pisemnym zaproszeniu.
7. O uczestniczeniu dziecka w wyjściach, wycieczkach, imprezach decydują osoby realizujące program - po uprzedniej analizie sytuacji ucznia oraz otrzymaniu zgody od rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

Opracowały :
mgr Fabiana Bartela
mgr Agnieszka Kubik

 

 

WYCIECZKA PRZYJAZNEJ DŁONI DO KRAKOWA

 

Grupa  20 uczniów w październiku pojechała na wycieczkę do Krakowa.

Najpierw uczestniczyliśmy w warsztatach z klocków lego, a potem zwiedzaliśmy Kraków. Byliśmy na rynku podziwiając Kościół Mariacki oraz Sukiennice. Każdy z nas zobaczył piękną Katedrę na Wzgórzu Wawelskim. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Smok Wawelski. Kraków to piękne miasto. Z przyjemnością wrócimy tam jeszcze raz.

Opr.Fabiana Bartela ( opiekun Przyjaznej Dłoni) 

 

 

 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o plikach cookies (tzw. "ciasteczkach")
dowiesz się pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2022 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved