2021/2022Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...
Serdecznie gratulujemy uzyskania wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastyczno - literackim pt.: "Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie" w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021.
Oto nasi laureaci: 
- Dawid Juszkiewicz kl. Ib 
- Maria Gwóźdź kl. IIa
- Mateusz Borawski kl. IIa
- Hanna Waliszewska kl. IIb
- Amelia Spyra kl. VIId 

Drodzy Rodzice,


zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 27.01 do 11.02 klasy V-VIII przechodzą na zdalne nauczanie.
Niezmiennie, w porównaniu z poprzednim okresem kształcenia na odległość, uczniowie wg planu łączą się na lekcje i zajęcia rewalidacyjne za pośrednictwem platformy Teams.

W szkole w trybie stacjonarnym pozostają klasy I-IV wg następującej organizacji:
1. Klasy I –III pracować będą od jutra w salach: 1a – 108; 1b- 127; 1c- 112; 2a- 125; 2b-216; 3a- 215; 3b- 31; 3c- 208
2. Klasy IV uczą się w swoich dotychczasowych salach

Wejściem głównym do szkoły wchodzą tylko klasy I-II, a wejściem bocznym III-IV. Klasy IV opuszczają szkołę przez szatnię, a pozostałe dzieci wejściem głównym.

Szczegóły realizacji zajęć dla dzieci, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość znajdziecie Państwo tutaj : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych--gotowe-przepisy.

 

WNIOSEK

 

Wybrani uczniowie klas: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b i 3c w październiku ub. r. wzięli udział w konkursie "Synapsik MEN, edycja jesienna 14". Wyniki zostały ogłoszone pod koniec grudnia ub. r. 
W styczniu br. każdy z uczestników otrzymał imienny dyplom uczestnictwa oraz gwarantowane nagrody - dwustronne zakładki edukacyjne. Wszystkim uczniom gratuluję i zachęcam równocześnie do udziału w wiosennej 15 już edycji konkursu :) 
mgr Barbara Szymańska 

UWAGA!

W tym miesiącu konsultacje z logopedą wyjątkowo odbędą się w środę - 19.01.2022 r.
Zapraszam chętnych do spotkania drogą on-line przez MS Teams.

Godzinę spotkania można ustalić, pisząc wiadomość przez dziennik elektroniczny.
Z pozdrowieniami
Iwona Bijak

Czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia chyba każdemu z nas kojarzy się z życzeniami, dobrem, ciepłem i życzliwością. Dlatego też już kolejny raz, odwiedziliśmy mieszkańców naszej dzielnicy w ramach akcji  "RAZEM NA ŚWIĘTA". Tak jak w roku ubiegłym  tak i teraz rzeczywistość nakłada na nas pewne ograniczenia i dla wszystkich jest trudna. Pomimo tego jesteśmy głęboko przekonani, że warto czynić dobro, bo ono zawsze wraca. Wystarczy zobaczyć uśmiech na twarzy, łzę w oku, usłyszeć słowa wdzięczności od obdarowanych osów, aby się przekonać, że drobne, bezinteresowne gesty dobroci mają szczególne znaczenie, dostarczają mnóstwo radości, ciepła i życzliwości. Natomiast nas uczą wrażliwości, na potrzeby innych oraz budują wspólnotę i więzi międzypokoleniowe, co z całą pewnością jest najważniejszym przesłaniem akcji MEiN. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej akcji, poświęcili swój czas i okazało wielkie serce. Do zobaczenia za rok bo WARTO CZYNIĆ DOBRO, ONO ZAWSZE WRACA...

Uczniowie klasy 3C - w miesiącach: listopad i grudzień - zrealizowali 1 moduł "Podróże małe i duże" w ramach innowacji „Czytam z klasą” oraz 2 moduł „Kraina Wyobraźni” w ramach projektu „Emocja”.

W ramach innowacji „Czytam z klasą” uczniowie: założyli tzw. LEKTURNIKI - uczniowie pokolorowali okładkę, podpisali się i uzupełnili strony związane z czytaną lekturą ("O psie, który jeździł koleją" Romana Pisarskiego), przygotowali plakat zachęcający innych do przeczytania książki, zaprojektowali i wykonali zakładki do książek, zapoznali się z tzw. „Mapą zawodów” , bawili się w „zawodowe kalambury” i poszukiwali informacji na temat wybranych zawodów. Z kolei w ramach programu „Emocja” trzecioklasiści w ramach zajęć rozbudzali swoją wyobraźnię twórczą, fantazję i kreatywność. Wysłuchali opowiadania „Żółty balonik”, wykonali prace plastyczne „Mój balonik marzeń”, bawili się w zabawy z balonikami, kodowali i relaksowali się przy muzyce relaksacyjnej.  

Uczniowie obchodzili również: Klasowe Andrzejki, Dzień Marchewki, Mikołajki i Klasową Wigilię. Zrealizowali także 4 lekcję w ramach programu 'Dzieci Uczą Rodziców" - "Świąteczna opowieść" i wykonali kartki świąteczne dla dzieci przebywających w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. 

Potwierdzenie ukończenia modułu 2 EMOCJA

Czytam z klasą - moduł I

FOTOGALERIA


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved