2021/2022Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Drodzy uczniowie i rodzice!

W tym świątecznym nastroju

 składam

serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,

niepowtarzalnej atmosfery i ciepła.

Niech radość Świąt Bożego Narodzenia,

spokój i zdrowie towarzyszą przez cały Nowy 2022 Rok

 

Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach

Uczniowie klasy 3c wzięli udział w dwóch warsztatach zorganizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach: 1. Zajęcia interdyscyplinarne ,,SZKIEŁKO I OKO” – uczniowie poznali techniki szkła artystycznego oraz historię sztuki w dziedzinie szkła z całego świata oraz historię portretu. Warsztaty zakończyły się wykonaniem portretów na szkle. 2.  "Tradycja i nowoczesność - rękodzieło i animacja" - uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób z roślin włóknistych powstają nici oraz tkaniny. Wykonali również bransoletki z włóczek. 
wychowawczyni
mgr Barbara Szymańska  

Szanowni Państwo,

 

Od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia  2019 r.
o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora).

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń i publikacji związanych z udostępnianiem wyników uzyskanych
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Informacje o konferencjach on-line
są dostępne na stronie spis.gov.pl.

Uczniowie klas siódmych zwiedzali piękne miejsca w Beskidzie Niskim.

Odwiedziliśmy Szalową, Skamieniałe Miasto, Muzeum Nikifora i Krynicę wraz z pijalnią wód.


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved