Ogłoszenie Dyrektora ZSP3Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 Od 9.11.2020r. do 29.11.2020r. nauka w Szkole Podstawowej nr 47 w klasach I-VIII odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Organizacja zadań szkoły realizowana będzie nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w kształceniu na odległość:

 1. materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
 2. materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. inne niż wymienione narzędzia wskazane przez nauczycieli tj.
 • Office 365 - lekcje na platformie Microsoft OneNoteDo
 • Aplikacja ClassDojo
 • Aplikacja com
 • Strony wolne pl
 • Linki do zdalnych testów w formie zabaw edukacyjnych (in. kahoot)
 • Program: genial.ly
 • Platforma pl i https://www.mentimeter.com
 • http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/antonio-vivaldi-cztery-pory-roku-wiosna/
 • Platforma Oxford University PressBritishCouncil Kids
 • Serwis Kultura dostępna - umożliwia wirtualne zwiedzanie muzeów
 • Portal Polskiego radia
 • Przystanek historia - portal
 • Platforma https://epo.oxfordonlinepractice.com/app
 • Platforma https://primaryplus.oxfordonlinepractice.com/app/
 • Konto na com - umożliwia spotykanie się z uczniami na wideokonferencjach.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązuje Aneks nr 7 do Statutu Szkoły.

Szczegółowe informacje organizacyjne przekazywane są przez dziennik elektroniczny.

Małgorzata Papierniak dyrektor ZSP3


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved