Zasady pracy szkoły od 26.10.2020r.Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Drodzy rodzice!

Zgodnie z decyzją MEN od 24.10.2020r. do 8.11.2020r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Klasy I-III uczą się stacjonarnie w szkole. Wszystkie klasy pracują według swojego planu.

Zmianie ulega rozmieszczenie klas I-III w salach :

Ia  125

Ib 216

IIa 112

IIb 214

IIc 102

IIIa 127

IIIb 29

IIIc 108

Zajęcia rewalidacji oraz z psychologiem, logopeda i pedagogiem odbywać się będą dla klas IV-VIII zdalnie, a dla klas I-III stacjonarnie.

Świetlica dla klas I-III pracuje bez zmian od 27.10. ( dzieci uczęszczające do świetlicy do 26.10 pracują zdalnie zgodnie z wcześniejsza informacją)

O uruchomieniu stołówki szkolnej poinformujemy Państwa w przyszłym tygodniu. Uczniowie klas I-VII korzystający ze stołówki, a przebywający na zdalnym nauczaniu nie przychodzą na obiady (zasady rozliczania obiadów z MOPS – podobne jak w okresie III-VI).

Zasady korzystania z biblioteki dla klas IV-VIII przekaże nauczyciel biblioteki.

Klasy III od 26.10 wychodzą ze szkoły przez szatnię od strony parkingu.

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved