2017/2018Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

Realizacja zadania nr 6. Dzień Tolerancji.

Tradycją naszej szkoły jest coroczny Międzyszkolny Festyn Integracyjny, którego głównym celem jest wspólna zabawa, przeżywana w duchu tolerancji, radości i współpracy z innymi osobami. Festyn jest dziełem wszystkich pedagogów specjalnych pracujących w naszej szkole. Koordynatorem tegorocznego festynu   była p. Beata Bożek, a impreza odbyła się 15 maja b.r. W tym roku w gościliśmy uczniów wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej z Czeladzi oraz  ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Będzina. Festyn nawiązywał do różnorodnych zawodów, a uczniowie poprzez zabawę, wykonywanie zadań uczyli się  szacunku i tolerancji wobec innych osób i ich ograniczeń, możliwości i  zainteresowań.

Festyn rozpoczęła grupa taneczna „Iskierki”, która zaprezentowała taniec pt. „Otwieramy drzwi tolerancji”.

W świecie zawodów nie może zabraknąć ogrodnika i jego znajomości warzyw oraz owoców.

kampania razem 052

Stylista – zawód coraz bardziej popularny. Każdy strój jest fantastyczny, bez względu na osobiste przekonania i gust.

Kampania Razem Razniej58

Kampania Razem Razniej59

 U lekarza wszyscy mamy się dobrze ! Jak widać kolejki jak w NFZ.

Kampania Razem Razniej67

Kampania Razem Razniej69

Od fryzjera wszyscy wychodzą szczęśliwi i uśmiechnięci.

Kampania Razem Razniej71

Kampania Razem Razniej72

Uśmiech jest sprawcą lepszego dnia, zatem należy o niego dbać.

 Kampania Razem Razniej79

Odrysowujemy dłonie, wycinamy i kleimy, zgodnie z własną indywidualną wizją tworzymy wspólne dzieło. Efekt będzie widoczny na samym końcu.

Kampania Razem Razniej85

Kampania Razem Razniej86

Kucharz – wyostrzamy zmysły węchu i smaku.

Kampania Razem Razniej92

Kampania Razem Razniej127

Po ciężkiej pracy czas na słodki poczęstunek.

Kampania Razem Razniej98

Kampania Razem Razniej130

I znów do pracy. Tym razem nawlekamy, przewlekamy, nawet ze złamana ręką.

Kampania Razem Razniej104

Kampania Razem Razniej105

Budujemy domy.

Kampania Razem Razniej110

Kampania Razem Razniej111

Usprawniamy narządy artykulacyjne  - dla lepszej komunikacji z ludźmi.

 Kampania Razem Razniej144

Kampania Razem Razniej120

A oto my -  uczestnicy XVIII Międzyszkolnego Festynu Integracyjnego. W tle nasze dzieło – ramka stworzona z naszych dłoni. Otwarte dłonie są dla nas symbolem tolerancji wobec wszystkich ludzi – bez względu na wygląd, zainteresowania, wykonywaną pracę.

A oto nasza trójka – p. Katarzyna Żegleń, p. Urszula Wysocka, p.Agnieszka Kubik -
koordynatorki projektu „Razem Raźniej” na terenie naszej szkoły.

 Kampania Razem Razniej29

 

W dniu 10 maja 2018 roku odbył się wyjazd uczniów z naszej szkoły do parku pod Lipami z Okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych „Wszyscy Razem”, pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Podczas festynu integracyjnego w Parku pod Lipami odbyły się występy artystyczne, zajęcia sportowe, zabawy integracyjno – animacyjne, malowanie na płótnie: „Domaluj swoje marzenie”, malowanie twarzy, pokazy WOPR- u, zabawy z psami policyjnymi, psami ratowniczymi, pokazy motocyklistów i wiele innych, ciekawych atrakcji. Wszyscy dobrze się bawiliśmy i przesyłamy Wam kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Opracowała Małgorzata Jeżakowska

 

 

ZBLIŻA SIĘ DZIEŃ DZIECKA Z TEJ OKAZJI ZNOWU PRZYGOTOWUJĘ WAM NIESPODZIANKĘ
Przypomnijmy sobie jak cała społeczność szkolna bawiła się w roku 2016 na ,,Średniowiecznym, bajkowym Dniu Dziecka''.Dekoracje korytarzy szkolnych i wejścia do sali gimnastycznej były wykonane według mojego pomysłu.

Tekst i zdjęcia są autorstwa nauczyciel plastyki Aleksandry Lamik-Syla

 

 

Uwaga!

MISTRZEM ORTOGRAFII w roku szkolnym 2017/2018 została

Justyna Kidawa z kl. VIa

Tytuł WICEMISTRZA ORTOGRAFII  zdobyła

Wiktoria Borowska z kl. VIc.

Wyróżnienie

Agata Korbik z kl. VIIa

Gratulujemy!

 

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie zorganizowanym  z  okazji ogłoszenia
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.
„Każdemu, kto tonie, należy podać rękę”

Regulamin szkolnego konkursu na lapbook o Irenie Sedlerowej.

Cele konkurs:
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów;
- zachęcenie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy na temat autorytetów,   
- rozbudzanie w uczniach wrażliwości międzykulturowe;
- rozwijanie umiejętności plastycznych;
- rozpowszechnienie idei tworzenia lapbooków jako atrakcyjnej formy skutecznego segregowania  i zapamiętywania informacji.

Konkurs adresowany jest do uczniów  klas 4 – 7. W konkursie biorą udział drużyny ( od 3 do 5 osób) po jednej z każdej klasy.
Zadaniem drużyny jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka na temat Ireny Sendlerowej. Złożony lapbook powinien mieć format A4. Praca powinna zawierać przyczepioną metryczkę z danymi: imię, nazwisko uczniów wchodzących w skład drużyny, klasa. Gotowe prace będą wystawione w holu szkoły.
Informacje, które należy umieścić w lapbooku:
- notka biograficzna,
 - omówienie działalności bohaterki,
- ciekawostki, ( w tym książki napisane o Irenie Sendlerowej, np. Ewa Nowak „Kto uratował jedno życie”, Anna Czerwińska – Rydel „Listy w butelce - opowieść o Irenie Sendlerowej”, Anna Mieszkowska „Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej”, Anna Bikont „W ukryciu”)
- mile widziane własnoręczne rysunki,
Termin:
 Prace należy składać do 30 maja, sala nr 31.

Ocena prac i przyznanie nagród:
Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorki konkursu. Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
Punkty będą przyznawane w następujących kategoriach:
- poprawność językowa i merytoryczna (0-8 pkt.)
- dobór treści, (czy są istotne z punktu widzenia ucznia i dla niego zrozumiałe) (0-6 pkt.)
- estetyka wykonania pracy(1-5 pkt.)
- sposób przedstawienia informacji (czy jest pomysłowy, zaskakujący, ciekawy, logiczny, ułatwiający ich zapamiętanie) (1-10 pkt.)

Zapraszamy wszystkich pomysłowych i aktywnych uczniów!
        Organizatorki:
Renata Poloczek
Alina Skolik - Pasieka

 

Sukcesy naszych uczniów
Uczniowie  klasy IIIb w składzie: Brayan Baranowski, Kamila Kwiecień, Nicola Krupa zajęli I miejsce w regionalnym konkursie  pod hasłem: Bezpieczny Małolat, organizowanym  przez Miejski Dom Kultury Zawodzie. Gratulacje należą się również uczennicom z klasy II a: Roksanie Gałązka, Oldze Durczyńskiej, Małgorzacie Rzeźnik, które przeszły do drugiego etapu  wyżej wymienionego konkursu.
Maria Kowalczyk z klasy III e zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym, który organizowany był w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego pod hasłem Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu.

 

Drużyna klasy IIIb - od lewej Kamila Kwiecień, Nicola Krupa, Brayan Baranowski – pierwszy etap konkursu: Bezpieczny Małolat, organizowany przez MDK Zawodzie

 

Drużyna klasy IIa - od lewej Olga Durczyńska, Małgorzata Rzeźnik oraz Roksana Gałązka– pierwszy etap konkursu: Bezpieczny Małolat, organizowany przez MDK Zawodzie

 

Uczestnicy II etapu konkursu: Bezpieczny Małolat

Uczniów przygotowała Urzszula Wysocka


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved