Średniowieczny dzień dziecka przypomnienieSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka promuje czytelnictwo w szkole, Organizuje akcje czytelnicze i wiele imprez oraz konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach. W szkole działa koło PTTK "Wędrowne Sówki".

Czytaj więcej...

 

ZBLIŻA SIĘ DZIEŃ DZIECKA Z TEJ OKAZJI ZNOWU PRZYGOTOWUJĘ WAM NIESPODZIANKĘ
Przypomnijmy sobie jak cała społeczność szkolna bawiła się w roku 2016 na ,,Średniowiecznym, bajkowym Dniu Dziecka''.Dekoracje korytarzy szkolnych i wejścia do sali gimnastycznej były wykonane według mojego pomysłu.

Tekst i zdjęcia są autorstwa nauczyciel plastyki Aleksandry Lamik-Syla

 

2020 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved