Lapbook o Irenie SedlerowejSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka promuje czytelnictwo w szkole, Organizuje akcje czytelnicze i wiele imprez oraz konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach. W szkole działa koło PTTK "Wędrowne Sówki".

Czytaj więcej...

 

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie zorganizowanym  z  okazji ogłoszenia
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.
„Każdemu, kto tonie, należy podać rękę”

Regulamin szkolnego konkursu na lapbook o Irenie Sedlerowej.

Cele konkurs:
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów;
- zachęcenie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy na temat autorytetów,   
- rozbudzanie w uczniach wrażliwości międzykulturowe;
- rozwijanie umiejętności plastycznych;
- rozpowszechnienie idei tworzenia lapbooków jako atrakcyjnej formy skutecznego segregowania  i zapamiętywania informacji.

Konkurs adresowany jest do uczniów  klas 4 – 7. W konkursie biorą udział drużyny ( od 3 do 5 osób) po jednej z każdej klasy.
Zadaniem drużyny jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka na temat Ireny Sendlerowej. Złożony lapbook powinien mieć format A4. Praca powinna zawierać przyczepioną metryczkę z danymi: imię, nazwisko uczniów wchodzących w skład drużyny, klasa. Gotowe prace będą wystawione w holu szkoły.
Informacje, które należy umieścić w lapbooku:
- notka biograficzna,
 - omówienie działalności bohaterki,
- ciekawostki, ( w tym książki napisane o Irenie Sendlerowej, np. Ewa Nowak „Kto uratował jedno życie”, Anna Czerwińska – Rydel „Listy w butelce - opowieść o Irenie Sendlerowej”, Anna Mieszkowska „Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej”, Anna Bikont „W ukryciu”)
- mile widziane własnoręczne rysunki,
Termin:
 Prace należy składać do 30 maja, sala nr 31.

Ocena prac i przyznanie nagród:
Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorki konkursu. Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
Punkty będą przyznawane w następujących kategoriach:
- poprawność językowa i merytoryczna (0-8 pkt.)
- dobór treści, (czy są istotne z punktu widzenia ucznia i dla niego zrozumiałe) (0-6 pkt.)
- estetyka wykonania pracy(1-5 pkt.)
- sposób przedstawienia informacji (czy jest pomysłowy, zaskakujący, ciekawy, logiczny, ułatwiający ich zapamiętanie) (1-10 pkt.)

Zapraszamy wszystkich pomysłowych i aktywnych uczniów!
        Organizatorki:
Renata Poloczek
Alina Skolik - Pasieka

2020 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved