2016/2017Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

UWAGA, UWAGA  KONKURS!!!!

ORGANIZATOR I EDYCJI KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO OLIMP SCHOOL

KOORDYNATOR NA TERENIE SZKOŁY: Katarzyna ŻEGLEŃ (sala: 126)

ADRESAT KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych (każdy oddział otrzyma inne pytania konkursowe)

ZAKRES „WIEDZY OGÓLNEJ” obejmuje część humanistyczną, matematyczną i przyrodniczą

ZGŁOSZENIE UCZNIÓW wraz z opłatą 8 zł

Do dnia 16.02.2017r. (czwartek)

TERMIN KONKURSU

Data 09.03.2017r. (czwartek)

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do udziału w konkursie!

Rodzice / opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji konkursu, opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć przesłanych przez koordynatora z przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej organizatora: www.olimpschool.net.pl.

 

Nasza szkoła SP 47 w ZSP nr 3 w Katowicach przystąpiła do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Szkolny Klub Sportowy"

MSiT logo

SZS logo

 

 

 

 

Główne cele programu

•    Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej poprzez dzieci i młodzież
•    Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości
•    Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
•    Zwiększenie oferty ogólnodostępnych , bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
•    Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej
•    Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży
•    Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu
•    Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży
•    Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnej i mniej sprawnej fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt

Założenia organizacyjne
1.    Zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygodniu
2.    Zajęcia realizowane są w wymiarze 2 x 60 minut w tygodniu

W naszej szkole zajęcia odbywać się będą dla dwóch grup wiekowych:

1.    Grupa dla klas IV – VI (grupa, która zakończyła realizację programu „JuniorSport”)
Poniedziałek: godz. 14:45 – 15:45
Środa:            godz. 15:45 – 16:45

2.    Grupa dla klas III i IV
Środa:            godz. 14:45 – 15:45
Czwartek:      godz. 14:45 – 15:45

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,
za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.
W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa, a także o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuję o najważniejszych zmianach związanych z reformą edukacji. Proszę, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i przekazany im na najbliższych zebraniach.
Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:
· tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
· tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
· tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.
Zachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

pdf

 

 

Wojewoda Śląski wraz ze Śląskim Kuratorem Oświaty, Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ogłaszają konkurs plastyczny pod nazwą „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”. Konkurs, zorganizowany w związku z akcją „Bezpieczne ferie 2017” w województwie śląskim, skierowany jest do uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.
Konkurs ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku, promowanie zasad bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich, w tym jazdy w kaskach, kształtowanie umiejętności oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw i rekreacji oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.
Prace konkursowe, w terminie do  27 lutego 2017 r. (data wpływu) należy przesłać na adres:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Oceny prac oraz wytypowanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych dokona jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu. Ogłoszenia wyników można się spodziewać do 10 marca 2017 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu Sznupek radzi jak zimą bezpiecznie się bawić

pdf

 

sznupek midi


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved