2016/2017Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY
„Palma wielkanocna”
Organizatorem konkursu jest Magdalena Ludwa i Iwona Czora
Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI  oraz przedszkola
2. Uczniowie wykonują przestrzenne palmy wielkanocne samodzielnie z dowolnych materiałów.
3. Liczy się estetyka, pomysłowość zgodność z tradycją.
3. Termin oddania  prac 31  marca 2017 r. w  sali 215 lub 29
4. Każda praca powinna być opisana:
• imię i nazwisko ucznia
• klasa
5. Najładniejsze prace  wezmą udział w wystawie szkolnej.
6. Ogłoszenie wyników w dniu 5 kwietnia 2017
Komisja konkursowa:
mgr Krystyna Abramczuk
mgr Dorota Adam
Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
palma

 

SZKOLNY  KONKURS WIELKANOCNY „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”

Pisanka 2


Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka.  
Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami.
Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia.  
Dlatego w związku ze zbliżającymi się świętami zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

pisanka 1


Twoim zadaniem jest wykonanie pisanki w formie przestrzennej.
Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja.
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne
- oryginalność i pomysłowość prac
- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
- wkład pracy
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
- estetyka wykonania
Ocena zostanie dokonana w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I – III
- klasy IV - VI
Prace należy złożyć u organizatora w sali 215 najpóźniej do dnia 30.03.br.
Życzymy ciekawych pomysłów!


Magdalena Ludwa
Iwona Czora

 

 

III edycja Internetowego Konkursu Matematycznego Maks Matematyczny odbyła się w czwartek 9 marca 2017.
Konkurs jest objęty patronatem w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.
Uczniowie naszej szkoły bardzo licznie wzięli udział w konkursie i najlepsze wyniki uzyskali:
Maksymilian Delawski coraz Krzysztof Kahlert z klasy IV c uzyskali wynik dobry, a uczeń klasy VIa Piotr Dyja uzyskał wynik bardzo dobry.

Gratulujemy !!!
Konkurs przeprowadziła pani Agnieszka Bielska - Kawecka.


 

Serdecznie  zapraszam wszystkich uczniów klas I- VI do udziału w konkursie plastycznym  pt.

„CHROŃMY NASZE ŚRODOWISKO - NIE TRUJ SIĘ SAM – NIE TRUJ ŚRODOWISKA”.

Cele konkursu:
• Rozbudzanie zainteresowań dzieci ochroną środowiska
• Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu ekologii
• Rozwijanie kreatywności uczniów

Regulamin konkursu:
Zadaniem uczestnika jest przedstawienie w jaki sposób możemy zadbać o nasze środowisko, aby go nie zanieczyszczać   

Format pracy: A 4 lub A 3

Technika pracy: dowolna Termin dostarczenia prac: 31.03.2017 r.  

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Organizator konkursu: Małgorzata Jeżakowska  – s. 127

 

 

Szkolny Etap Miejskiego Konkursu organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach oraz Stowarzyszenie

„Z Nauką w Przyszłość” „PAPIEROWY SAMOLOT”
Serdecznie zapraszam uczniów klas I - VI do  wykonania jednego z niżej wymienionych zadań
Papierowy samolot
Wykonaj samolot z papieru - zbuduj go tak, by puszczony, pokonał jak największą odległość. Do budowy samolotu możesz wykorzystać  również  materiały typu klej, taśma klejąca itp.  Dowiedz się: dlaczego samoloty latają?
Dron
Używając materiałów z recyklingu (np. gąbek kąpielowych, styropianu itp.) zbuduj drona, który będzie poruszał się w powietrzu napędzany strumieniem powietrza z suszarki. Dowiedz się:  co sprawia, że pojazdy latające utrzymują się w powietrzu?
Wiatron
Zaprojektuj i wykonaj urządzenie, które może być pomocne w codziennym życiu np. do przenoszenia przedmiotów z jednego miejsca na inne. Urządzenie powinno być napędzane strumieniem powietrza (np. z suszarki lub dmuchawy) Dowiedz się: co sprawia, że pojazdy latające utrzymują się w powietrzu?
Aby wziąć udział w konkursie należy:
• dostarczyć wykonany model oraz dokładny opis wykonanej pracy zawierający zdjęcia, rysunki oraz informacje dotyczące wykorzystanych materiałów, sposobu wykonania pracy, uzyskanych efektów i własnych refleksji związanych z wykonanym zadaniem (w tym odpowiedź na zawarte w zadaniu pytanie) do dnia 24 marca 2017 roku do koordynatora szkolnego etapu konkursu: Małgorzata Jeżakowska  s. 109

 

WYNIKI ELIMINACJI SZKOLNYCH DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO dla klas 5 pod hasłem „EKOLOGIA”

I miejsce:

Justyna Kidawa, Kinga Tkocz, Amelia Brudnicka–5a

II miejsce:

Kacper Bulski, Zuzanna Daniluk, Amelia Bielecka–5a

III miejsce:

Tymoteusz Golicz, Magdalena Lizak, Wojciech Pietras-5c

Drużyna, która zajęła I miejsce będzie

reprezentowała naszą szkołę w SP 59 w Katowicach

podczas konkursu międzyszkolnego w marcu 2017 r.

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

Nauczyciele: Edyta Doliwa, Dorota Adam


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved