AktualnościSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie stypendium szklonego 2021/2022r.

 Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych - pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W bieżącym roku szkolnym miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej  tj. 528,00 zł netto. - do 600zł (od stycznia 2022) dlatego można też składać wnioski o dochodzie do  600 złotych na osobę.

 

Stypendium szkolne przysługuje uczniom/słuchaczom/wychowankom zamieszkałym na terenie miasta Katowice:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 Wymagane dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zostały wyszczególnione w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku.

*Pracownik CUW Katowice  może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem:

  • złożone w szkole – potwierdzone przez dyrektora szkoły lub przez osobę upoważnioną,
  • złożone w CUW Katowice - potwierdzone przez upoważnionego pracownika CUW Katowice.

Zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Centrum u\usług Wspólnych w Katowicach informuje, iż ustawowy termin do złożenia wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, upływa z dniem 15.09.2021r.

Wszystkie informacje wraz z nowymi drukami wniosków o  przyznanie pomocy materialnej dla uczniów wraz z załącznikami na rok szkolny 2021/2022 są do odbioru w Referacie ds. Funduszy Stypendialnych 40-017 Katowice ul. Graniczna 27, pokój 034 oraz na stronie internetowej:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

HARMONOGRAM DYŻURÓW OBIADOWYCH OD 01.09.21r.

PRZERWA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

12.15

1a

3b

4b(1)

1c

3c

1a

1c

2a

1b

2a

12.30

1b

2a

2b

3a

4b(2)

4c

1b

2b

3a

3b

4c

5b

1b

2a

3c

4b

5b

3a

3c

4a

4c

6a

2b

3b

4a

4c

5b

5c

6a

13.25

1c

3c

4a

5a

5c 

7d

7e

1a

2a

4a

4b

5c

7c

7e

8c

1c

2b

3a

4a

4c

5a

5c

6a

1a

1b

3b

4b

5a

5b

5c

8b

1a

1c

3a

3c

5a

8a

14.30

5b

6a

7a

7b

7c

8a

8b

8c

8d

5a

6a

7a

7b

7d

8a

8b

8d

3b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

2b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8c

8d

4b

7a

7b

7c

7d

7e

8b

8c

8d

 

Oferta wirtualna dla ucznia ZSP3 w Katowicach 


Infolinia ubezpieczyciela 22 575-25-25

Instrukcja zgłoszenia roszczenia

Druk zgłoszenia roszczenia

 

Drodzy Uczniowie!

Mam przyjemność powitać wszystkich w dniu rozpoczynającym kolejny rok szkolny 2021/2022. Po dwóch miesiącach wakacyjnej beztroski spotykamy się ponownie, stacjonarnie w murach naszej szkoły. Mam nadzieję, że w pełni wypoczęliście, odzyskaliście siły i jesteście gotowi na kolejne miesiące nauki.

Szczególnie serdecznie witam zwłaszcza najmłodszych uczniów, pierwszoklasistów, dla których ten dzień jest szczególnie wyjątkowy. To dla Was początek szkolnej drogi, więc z pewnością czujecie radość, bo zawsze to, co nieznane, wywołuje w nas ciekawość i nowe emocje. A może towarzyszą Wam też obawy, niepewność, jak to będzie…? Nie martwcie się! Ze swojej strony mogę Was zapewnić, że już po kilku dniach poczujecie się w naszej szkole jak w domu. Będziemy wszyscy starać się wspierać Was na każdym kroku szkolnej drogi, abyście czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie.

Nowy rok szkolny, jak zawsze, budzi nowe nadzieje i oczekiwania. Każdy dzień nauki to odkrywanie Waszych pasji, potencjałów oraz ciekawości świata, która w Was drzemie. Chcemy, aby godziny spędzone w klasach naszej szkoły były dla Was przepustką do jak najlepszej przyszłości i przygotowaniem do spełnienia Waszych planów i marzeń. 

W nowym roku rozpoczynamy naukę z wykorzystaniem dwóch nowych pomieszczeń: małej sali komputerowej i nowej sali do rewalidacji. W okresie wakacji i pracy zdalnej udało się doposażyć szkołę w nowe meble w kilku salach,  pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacji. Podobnie, jak w roku ubiegłym uczymy się w jednej, wyznaczonej sali. Wszystkie zasady bezpieczeństwa przypomną Wam wychowawcy, są też dostępne na stronie internetowej.

Drodzy Uczniowie!

Życzę Wam w nowym roku szkolnym jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Sumienność, pracowitość i optymizm pozwolą Wam dojść do wyznaczonych celów. Będziemy starać się pomóc Wam w pokonaniu trudności, wspierać Was w waszych działaniach, służyć radą i doświadczeniem.

Korzystajmy z okazji, że jesteśmy  wszyscy razem, cieszmy się wspólnie spędzanym czasem  na każdym kroku okazujmy sobie życzliwość i dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Małgorzata Papierniak

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o plikach cookies (tzw. "ciasteczkach")
dowiesz się pod adresem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved