Tydzień bezpieczeństwa - podsumowanieSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

W zeszłym tygodniu odbył się Tydzień Bezpieczeństwa. Podczas zajęć wychowawczych oraz informatyki uczniowie zapoznani zostali z prezentacjami o tematyce bezpieczeństwa, w tym: Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, w kontaktach z nieznajomymi, w domu, szkole, podczas górskich wędrówek. Podczas lekcji informatyki uczniowie rozmawiali na temat bezpieczeństwa w sieci, cyberhigieny i netykiety. Uczniowie klas młodszych wzięli udział
w konkursie bezpieczeństwa wykazując się bogatą wiedzą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uczniowie klas 1-3 projektowali własne odblaski, a starsi koledzy tworzyli dekalog rowerzysty. Powstały barwne i pomysłowe plakaty, które ozdobiły szkolny korytarz. 

Relacje pomiędzy ludźmi powinny być pozytywne i przyjacielskie. Wtedy zachowujemy równowagę i bezpieczeństwo. Dlatego podczas podsumowania Tygodnia Bezpieczeństwa uczniowie zostali obdarowani przyjacielską pocztą, którą uczniowie wrzucali przez cały czas trwania obchodów. Uczniowie również chętnie fotografowali się w fotobudce Pozytywnych Relacji. 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2022 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved