2019/2020Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Szanowny Rodzicu,


Minister Edukacji Narodowej przy współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał rozporządzenie, pozwalające na uruchomienie zajęć w klasach 1-3 szkół podstawowych, w celu realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia konsultacji dla uczniów od 25 maja klas VIII a od 1 czerwca dla wszystkich (harmonogram dostępny na stronie) oraz prowadzenia zajęć rewalidacyjnych za zgodą rodzica. Uruchomiona zostaje także biblioteka w godzinach i na zasadach opisanych na stronie internetowej.
Wytyczne określone przez w.w organy, mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby dziecko przebywające w placówce nie tylko czuło się bezpiecznie, ale aby oferowane zajęcia zaspokajały jego różnorakie potrzeby.
Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wystąpieniu w miejscu pobytu dziecka sytuacji,  w których mogło dojść do zakażenia zarówno dziecka jak i osób przebywających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wirusem COVID19.

W celu bezpiecznej realizacji zadań placówki, niezbędne jest: 

1. zapoznanie się z wszystkimi procedurami bezpieczeństwa pobytu dziecka na placówce umieszczonymi na stronie internetowej.

Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego i reżimu sanitarnego
podczas organizacji opieki dla dzieci
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

Procedura postępowania w przypadku
wystąpienia u dziecka objawów
chorobowych w tym choroby zakaźnej

2. złożenie (poprzez zaznaczenie krzyżykiem w kratce i podpis na dole strony) oświadczeń dostępnych na naszej stronie internetowej lub w momencie przyprowadzenia dziecka w placówce (oświadczenie dla dziecka przebywającego na terenie placówki oraz zgoda rodzica dziecka na zajęcia rewalidacyjne)

OŚWIADCZENIE RODZICA
ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA NA ZAJĘCIA NA TERENIE SZKOŁY

OŚWIADCZENIE - ZGODA
NA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA DZIECKA

3. zgłoszenie (z minimum dwudniowych wyprzedzeniem) u wychowawcy lub Dyrektora dziecka z klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci powinny posiadać własne przybory piśmienne, podręczniki i karty pracy. Elementy dydaktyczne realizowane będą w godz. 10-12.

4. zgłoszenie z wyprzedzeniem dziecka na konsultacje do wybranego nauczyciela przedmiotu. Zgłoszenie powinno nastąpić za pośrednictwem dziennika elektronicznego w dniu poprzedzającym konsultacje do godz. 13.00. Nauczyciel w informacji zwrotnej przekaże Państwu decyzję o możliwości udziału ucznia w konsultacjach w danym dniu lub wyznaczy uczniowi, z uwagi na dużą liczbę chętnych, inny termin.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
podstawowych – edukacja
wczesnoszkolna

Konsultacje w szkole
– wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

"Od zabawy... poprzez rozwijanie pasji i uzdolnień... do w pełni odpowiedzialnego wyboru zawodu w przyszłości..."

I etap edukacyjny to okres przechodzenia od zabawy do orientacji na pracę, co wzmacniane jest poprzez odgrywanie różnorodnych ról zawodowych. Dziecko ćwiczy umiejętność planowania własnych działań i opracowuje na podstawie swoich doświadczeń pomysły na rozwiązywanie pojawiających się trudności. Działania dorosłych powinny uwzględniać zróżnicowane zdolności i zainteresowania dzieci tak, aby wzmocnić ich świadomość w zakresie posiadanych uzdolnień i pasji, a także zwiększyć motywację do działania. 

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III szkoły podstawowej jest wstępne zapoznanie dzieci z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i aktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji do eksperymentowania.

Warto jest poznać z dziećmi te zasoby Internetu, które poprzez atrakcyjną formę, pozwalają zdobyć wiadomości na temat zawodów i ich specyfiki. Wiele gier typu symulator, to właśnie gry pozwalające poznać czynności wykonywane przez poszczególne zawody:

https://www.gry.pl/gra/train-driver-simulator

https://www.gry.pl/gra/mala-hania-pielegnacja-wlosow

https://www.gry.pl/gra/moda-projektantka

Młodszym dzieciom i tym, które nie lubią grać można zaproponować obejrzenie bajki Kubusia: https://www.youtube.com/watch?v=K9TF6aefiUw lub zaśpiewać piosenkę wspólnie z Wujkiem Ogórkiem: https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc.

Starsze dzieci zadające pytania o zawody i ich funkcje mogą znaleźć odpowiedź na stronie ORE filmy o zawodach. Jest to poradnik dla uczniów klas starszych, ale zarazem to baza wielu zawodów, o które mogą zapytać i starsi i młodsi.

Obserwujmy nasze dzieci właśnie teraz, kiedy spędzamy z nimi więcej czasu, żeby poznać ich zainteresowania i zdolności. Jeśli jakaś pasja wydaje nam się szczególnie sprzyjająca rozwojowi dziecka, pomagajmy i szukajmy pomocy w motywowaniu i wspomaganiu rozwoju. 

Drodzy rodzice, służymy pomocą. Zawsze chętnie podpowiemy, w co się bawić, jak wspierać rozwój dziecka oraz jak motywować je do pracy. Zachęcamy do podejmowania wspólnych aktywności, do wspierania naszych pociech w ich poszukiwaniach. 

Opracowanie: Elżbieta Łatacz


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved