Wystawa „W drodze do niepodległości” w naszej szkoleSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

Wystawa „W drodze do niepodległości” z wizytą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

W dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 1700 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach odbędzie się uroczysta inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”.
Wystawa zorganizowana w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.
Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, radni związani z dzielnicą, ksiądz proboszcz pobliskiej parafii, doradcy metodyczni, pracownicy zaprzyjaźnionych ze szkołą placówek oraz mieszkańcy dzielnicy Dąbrówka Małą.
Organizacji wystawy towarzyszyć będą konkursy historyczne związane z tematyką odzyskania niepodległości a samo otwarcie uświetni występ uczniów naszej szkoły, teatralne popisy rodziców oraz narodowe czytanie.


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved