Dziękuję Ci mamoSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

W dniu 25 maja 2018 roku wybrani w konkursie uczniowie klas Ia i Ib uczestniczyli w akcji, pt. "Dziękuję Ci mamo". Akcja zorganizowana przy współpracy z Miejską Komendą Policji w Katowicach - Wydziałem Ruchu Drogowego. Uczniowie wręczali własnoręcznie wykonane laurki kierowcom, którzy przestrzegali przepisów ruchu drogowego w pobliżu naszej placówki oświatowej. Nie obyło się bez wręczenia laurek negatywnych zachęcających do respektowania znaków drogowych.

Laurki przygotowane były przez dzieci pod hasłem: JA I MOJA MAMA DZIĘKUJEMY ZA BEZPIECZNĄ JAZDĘ.

opiekunowie SKB: Anna Piontek, Urszula Wysocka


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved