Sprawozdanie z I- etapu programu Szkoła DemokracjiSamorząd Uczniowski

Poznaj działalność Samorządu Uczniowskiego

Czytaj więcej...

Świetlica

Dowiedz się więcej o świetlicy szkolnej

Czytaj więcej...

Biblioteka

Co dzieje się w bibliotece

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Wszystko o zajęciach pozalekcyjnych w szkole

Czytaj więcej...

 

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO: Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia.
Data ostatnich wyborów:
15 Października 2018r.
Opiszcie, jak przebiegła realizacja wyzwania:
Organizacja tegorocznych wyborów do zarządu SU w naszej szkole rozpoczęła się od wprowadzenia zmian w ordynacji wyborczej. Propozycje zmian wystosował do zarządu przewodniczący SU. Zmiany zostały zaakceptowane jednogłośnie na spotkaniu z Radą SU i przekazane uchwałą do realizacji. Za wybory od początku do końca odpowiedzialni byli przewodniczący i jego zastępca, którzy przy współpracy z opiekunami SU krok po kroku wypełniali zaplanowane zadania. Przewodniczący SU przeprowadził w każdej klasie warsztaty" małej demokracji" przedstawiając tym samym zasady kandydowania oraz zasady głosowania w wyborach do ZSU. Nowością w tym roku szkolnym była zmiana umiejscowienia lokalu wyborczego oraz podkreślenie dobrowolności głosowania. Lokal wyborczy był czynny w określonych godzinach i uczniowie mogli do niego przychodzić przed, po lekcjach lub na przerwach, robili to samodzielnie, nie z cała klasa bez przypominania ze strony nauczycieli. Każdy wyborca ponadto musiał przed otrzymaniem kart wyborczych okazać legitymację szkolną i podpisać się na liście uprawnionych do głosowania. Po przeprowadzonych wyborach do pracy ruszyła komisja skrutacyjna wybrana spośród aktualnych członków ZSU. Zliczano głosy, uzupełniano protokoły, które zostały przekazane do dokumentacji Zarządu SU. Propozycją przewodniczącego SU było oficjalne ogłoszenie wyników wyborów w dniu następnym podczas dużej przerwy oraz wywieszenie wyników i listy nowych członków Zarządu SU na tablicy ogłoszeń SU. W tym roku szkolnym nasz przewodniczący od początku roku szkolnego stara się być blisko każdego ucznia i wiele ważnych wydarzeń przekazywać osobiście, co na pewno skutkuje większa rozpoznawalnością przewodniczącego także wśród uczniów klas młodszych. Kolejnym krokiem było uroczyste zaprzysiężenie nowych członków Zarządu SU oraz Rzecznika Praw Ucznia. Zaprzysiężenie to miało miejsce w obecności całej społeczności szkolnej, po uprzednio odśpiewanym hymnie szkoły i hymnie państwowym. Nowi członkowie ślubowali na sztandar szkoły rzetelnie wywiązywać się z powierzonych im funkcji. Następnie do ślubowania przystąpił nowy Rzecznik Praw Ucznia. Nowi członkowie Zarządu SU otrzymali z rąk przewodniczącego SU akty nadania funkcji w zarządzie SU, taki akt otrzymał także Rzecznik Praw Ucznia.
Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?
W realizację wyzwania zaangażowani byli głównie przewodniczący Zarządu SU wraz z zastępcą oraz opiekunowie SU.
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?
Największym wyzwaniem było przygotowanie lokalu wyborczego oraz przeprowadzenie warsztatów" małej demokracji". Przewodniczący SU bardzo chciał dotrzeć do wszystkich klas, zależało mu na bezpośrednim kontakcie z klasami. Chciał, by frekwencja podczas wyborów była jak najwyższa, a zmiany wprowadzone w tym roku szkolnym niosły ryzyko jej obniżenia. Każdy wyborca samodzielnie i z legitymacją szkolną miał się stawić w lokalu wyborczym, a to była duża nowość dla uczniów. Do tej pory uczniowie schodzili na wybory w czasie lekcji pod opieką nauczycieli, nie potrzebowali także legitymacji szkolnej. Ten rok przyniósł duże zmiany i tak jak przypuszczał przewodniczący SU frekwencja na wyborach spadła. Cóż pierwsze koty za płoty...Liczymy na to, że z roku na rok uczniowie chętniej będą korzystać ze swojej "małej demokracji".
Trudnością stało się także fotograficzne udokumentowanie wyzwania, gdyż w większości przypadków zostały wykonane z twarzami uczniów, a tych upubliczniać nie możemy, gdyż nie otrzymaliśmy na to zgody. Zdjęcia z tego wyzwania znajdują się jedynie za zgodą rodziców na stronie internetowej naszej szkoły.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?
Największym sukcesem tego wyzwania była całkowita samodzielność przewodniczącego Zarządu SU, opiekunowie w tym wyzwaniu recenzowali proponowane zmiany, mieli głos doradczy, czuwali nad bezpieczeństwem podczas wyborów i nad pracą komisji skrutacyjnych. Zaangażowanie przewodniczącego w warsztaty "małej demokracji" spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony wszystkich uczniów. Kandydaci do Zarządu SU podczas trwania kampanii wyborczej mieli dobry i stały kontakt z przewodniczącym i zastępcą, którzy chętnie wspierali kandydatów w ich pierwszych krokach ku demokracji. Bardzo się cieszymy, że tegoroczne wybory były całkowicie demokratyczne, dobrowolne i tajne.

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved