Warsztaty o prawach dzieckaSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka promuje czytelnictwo w szkole, Organizuje akcje czytelnicze i wiele imprez oraz konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach. W szkole działa koło PTTK "Wędrowne Sówki".

Czytaj więcej...

 

19 listopada Samorząd Uczniowski przeprowadził warsztaty o prawach dziecka w ramach akcji UNICEF. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klas I-VIII, którym młodzi edukatorzy przybliżyli zagadnienia związane z prawami dziecka za pomocą prezentacji multimedialnej. Odbyła się burza mózgów, a jej efektem  jest mapa myśli wisząca pod gazetką samorządową. Ponadto klasy wykonywały różne zadania min. tworzyły piramidę praw, pisały listy opisujące sytuacje naruszające prawa dziecka i wcielały się w rolę ekspertów udzielających porad. Rozwiązywały  również quiz dotyczący praw dziecka.

Było aktywnie i ciekawie!

2020 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved