Wiosenne wyjścia klasy 3cSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

W maju i czerwcu br. uczniowie klasy 3c zwiedzili kilka ciekawych miejsc: Muzeum Śląskie, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia (NOSPR) oraz Śląski Park Zoologiczny.

Podczas wizyty w Muzeum Śląskim dzieci wzięły udział w zajęciach pod tytułem „Baśnie śląskie”. Podczas wizyty uczniowie przenieśli się w świat wyobraźni i wsłuchali się w śląskie baśnie czytane i opowiadane przez edukatora. Dzięki oddziaływaniu przestrzeni – zajęcia odbywały się w otoczeniu obrazów przedstawiających krajobraz i kulturę regionu – trzecioklasiści na wiele sposobów poznali tradycyjne opowieści z naszego regionu, m.in. legendę o Skarbniku, Utopku, Meluzynie i Świętej Barbarze. Pod koniec zajęć wszyscy wykonali ilustrację do usłyszanej baśni o Meluzynie. Wracając uczniowie zwiedzili również taras widokowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

W trakcie wizyty w NOSPRze uczniowie kl. 3c wzięli udział w zajęciach pod nazwą „Ekstra klasa” – wizyta była połączona z warsztatami muzycznymi, podczas których dzieci doświadczyły muzyki w różnych przejawach. Mogły ją „poczuć” poprzez aktywne słuchanie i ruch, „zobaczyć” poprzez wizualizację (chusta animacyjna, chustki, szarfy) oraz wspólne tworzenie utworów muzycznych. Na finał warsztatów trzecioklasiści zwiedzili salę koncertową NOSPR i mogli usłyszeć oraz zobaczyć próbę orkiestry.

Z kolei podczas wizyty w chorzowskim ZOO uczniowie kl. 3c podczas 1,5-godzinnego spaceru przemierzyli teren ogrodu wybraną trasą tematyczną i zapoznali się z wybranymi mieszkańcami parku. W czasie zajęć uczniowie nie tylko oglądali żywe zwierzęta, ale także poszerzyli i utrwalili wiedzę zdobytą w szkole. Dowiedzieli się również o tym, jak ważna jest dbałość o środowisko oraz ochrona przyrody i wszystkich zwierząt.

Wszystkie ww. zajęcia stanowiły doskonałą okazję do połączenia nauki z pasją tworzenia, poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach i samodzielnym odkrywaniem wiedzy. Wpisując się w podstawę programową, uzupełniły program nauczania w klasie III, a przede wszystkim stanowiły inspirację do własnych przemyśleń, działań twórczych i dalszego rozwoju.

Fotorelacje z tych wyjść można zobaczyć w albumie.


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved