Poradnik dla rodzica – rekrutacja do klasy I krok po kroku  Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko – kandydat do klasy I -  zamieszkuje w obwodzie naszej szkoły*– biorą Państwo udział  w rekrutacji elektronicznej  

-W dniach od 21.03.2022 do 08.04.2022 należy zalogować się na stronę  https://katowice.podstawowe.vnabor.pl i następnie: 

-Po zalogowaniu postępować zgodnie z instrukcją podaną w formularzu elektronicznym.  ZGŁOSZENIE KANDYDATA  

-Wydrukować wypełnione zgłoszenie  

-Podpisać się w wyznaczonych miejscach (oboje rodzice)  

-Przynieść wypełnione zgłoszenie do szkoły i wrzucić do urny ustawionej przy drzwiach  wejściowych do szkoły do dnia 08.04.2022r. 

-W dniu 21.04.2022 należy wejść na stronę https://katowice.podstawowe.vnabor.pl  i sprawdzić czy dziecko zakwalifikowało się do szkoły  

Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko – kandydat do klasy I –  zamieszkuje poza obwodem naszej szkoły*– biorą Państwo  udział w rekrutacji elektronicznej uzupełniającej  

-W dniach od 09.05.2022 do 20.05.2022 należy zalogować się na stronę  https://katowice.podstawowe.vnabor.pl i i następnie: 

- Po zalogowaniu postępować zgodnie z instrukcją podaną w formularzu elektronicznym  WNIOSEK KANDYDATA  

-Wydrukować wypełniony wniosek  

-Podpisać się w wyznaczonych miejscach (oboje rodzice)  

-Przynieść wypełniony wniosek do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i wrzucić do urny ustawionej przy drzwiach  wejściowych do szkoły do dnia 20.05.2022 

-W dniu 31.05.2022 wejść na stronę https://katowice.podstawowe.vnabor.pl i sprawdzić, do której szkoły zakwalifikowało się Twoje dziecko  

-Między 31.05.2022 a 10.06.2022 zalogować się ponownie na stronę  https://katowice.podstawowe.vnabor.pl i i potwierdzić w systemie wolę przyjęcia 

-27.06.2022 wejść na stronę https://katowice.podstawowe.vnabor.pl i i sprawdzić, czy  dziecko zostało przyjęte do wybranej szkoły  

*informacje o obwodach znajdą Państwo tutaj:  

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113541&menu=660 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved