Nagrody książkowe w klasach I - IIISamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Klasa

Nazwisko i Imię ucznia

1 a


Paweł Leszczyński – nagroda za włożony wysiłek w pracy nad swoim zachowaniem, wysoką frekwencję i osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

Igor Małecki – nagroda za wysoką frekwencję oraz przezwyciężanie swoich trudności edukacyjnych oraz społecznych.

Milena Masternak – nagroda za wyniki w nauce, staranność w działaniu oraz zachowanie.

Roksana Ryszka – nagroda za uśmiech i zaangażowanie w życie klasy, pomoc innym i wspaniałe wyniki w nauce.

1 b


Bartosz Jagódka – Flak – za wyjątkową aktywność i pracę dodatkową w ramach konkursów, akcji szkolnych oraz wytrwałość i konsekwencję w dążeniu do celu. Wspaniałą postawę podczas zdalnej nauki.

Anastazja Łasińska– za postawę koleżeńską, aktywny udział w życiu klasy i szkoły oraz wspaniałe wyniki w nauce.

Helena Jaszczyszyn – za postawę koleżeńską, ciekawe pomysły i bogatą wyobraźnię, aktywność i zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Paweł Wybierek– za wspaniałe wyniki w nauce, wytrwałość i zaangażowanie w dążeniu do celu, aktywność na terenie klasy i szkoły.

1 c


Wiktoria Bazela - za zaangażowanie, wzorowe zachowanie, postawę koleżeńską, wysoką kulturę osobistą i postępy w nauce

Leon Jankowski -za zaangażowanie, wzorowe zachowanie, postawę koleżeńską, wysoką kulturę osobistą i postępy w nauce

Juzek Filip-za zaangażowanie, wzorowe zachowanie, postawę koleżeńską, wysoką kulturę osobistą i postępy w nauce

Wiktoria Przybysławska -za zaangażowanie, wzorowe zachowanie, postawę koleżeńską, wysoką kulturę osobistą i postępy w nauce

2 a


Garczyński Brayan -za udział w konkursach i akademiach oraz pracę na rzecz klasy

Denis Ulbrich- za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywny udział w życiu klasy.

Filip Nowak -za rozwijanie swojego potencjału i systematyczne zwiększanie motywacji do pracy oraz za udział w konkursach.

Oskar Plichta-Papoń -za wspaniałe zdyscyplinowanie podczas zajęć, koleżeńską postawę wobec rówieśników oraz stały udział w akcjach charytatywnych.

2 b


Jakub Jaworski – za wzorową postawę koleżeńską i zawsze promienny uśmiech

Bartłomiej Chalecki – za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce

Kacper Krzoska – za dobre wyniki w nauce i aktywną postawę społeczną

Oliwia Sas – za pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego zespołu klasowego

2 c


Kacper Dulny- Za ogromną chęć i motywację do nauki oraz koleżeńską postawę wobec innych.

Blanka Działabij - Za bardzo wysokie wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły, udział w wielu konkursach i piękną, koleżeńską postawę wobec innych.
Zuzanna Karkoszka - Za ogromną chęć i motywację do nauki oraz koleżeńską postawę wobec innych.

Aleksandra Łach- Za wspaniałe wyniki w nauce oraz bardzo wysoką frekwencję.

3 a


Mateusz Brudnicki- za ciągłą pracę nad sobą, uśmiech którym obdarzasz innych oraz fenomenalne wyniki w matematyce.

Igor Dorak – za przekraczanie granic, wytrwałość i świetne wyniki w nauce.

Franciszek Pietrzyk – za ciągłą pracę nad sobą, uśmiech, wszechstronne zainteresowania i perfekcyjną wiedzę o Harrym Potterze.

Szymon Popławski – za wytrwałość, uśmiech, uściski i ciągłe dążenie do celu pomimo trudności.

3 b


Nikola Kowalewska -za reprezentowanie klasy w konkursach szkolnych

Wiktor Łasiński- za sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich oraz reprezentowanie szkoły i klasy w konkursach międzyszkolnych

Tomasz Stępień -za sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich oraz reprezentowanie szkoły i klasy w konkursach międzyszkolnych

Piotr Wyłupek - za sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich oraz reprezentowanie szkoły i klasy w konkursach międzyszkolnych

3 c


Wiktor Bonk: w nagrodę za życzliwość,  poczucie humoru, które wywołuje  uśmiech na twarzy koleżanek i kolegów.  

Sebastian Grochowski: w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce, kreatywność i wspaniałe pomysły . 

Zuzanna Nowak: za wzorową kulturę osobistą,  wzór godnej do naśladowania  postawy koleżeńskiej.

Maksymilian Raban: za wzorowa postawę koleżeńską, aktywny udział w akcjach, konkursach szkolnych, pozaszkolnych.

Zaangażowanie w życie szkoły.


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved