Ogłoszenia i komunikaty

wyniki konkursu miś

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie MIKOŁAJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ogloszenie kalendarze

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

podziękowanie zbiórka karmy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wyniki stworki smieszki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plakatpodbialoczerwona

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zbiorka dla schroniska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie zdjecia 1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informacja 1 wrzesnia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie zdjecia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie umowy2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie umowy

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie otwarcie czerwiec 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ogloszenie otwarcie przedszkoli2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 maja 2020r. żłobki i przedszkola w okresie od 18.05.2020 do 22.05.2020r. będą zamknięte.

W związku z największą w Polsce liczbą zachorowań odnotowanych w naszym regionie, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności tych najmłodszych, żłobki i przedszkola będą uruchomione najwcześniej 25 maja 2020r.

decyzja PMKatowice2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie procedury covid

Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego i reżimu sanitarnego podczas organizacji opieki dla dzieci

w ZSP3 w Katowicach, w sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19

pdf

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, w tym choroby zakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19 w ZSP3 w Katowicach

pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla rodziców w sprawie wymogów sanitarnych

 pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

decyzja PMKatowice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie przerwa wakacyjna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ogłoszenie rozliczenie kwiecien

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 informacja potwierdzenie woli

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie rozliczanie pobytu

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI PRACY W  ZSP 3

pdf

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości na stronie internetowej naszej szkoły zamieszczone zostały szczegóły dotyczące naboru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie zmiana wnioski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie zawieszenie3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA


Ze względu na zamknięcie przedszkoli w okresie 16.03-24.05 br. pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować

drogą mailową na adres przedszkola.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie mops koronawirus2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informacja wnioski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRODZY RODZICE!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

Informujemy, iż  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci, które w sytuacjach szczególnych będą zmuszone z nich skorzystać.

Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolach (MP38 i MP58) i szkole (SP47) zostają zawieszone do 24 maja. W tym okresie wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkoły.

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole; Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę; dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni; szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora Zespołu na stronie www.zsp3.katowice.pl oraz dzienniku elektornicznym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie stawka zywieniowa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie zdjecia balowe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie koronawirus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie deklaracje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plakat2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie bal fotki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0gloszenie bal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie fotki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie mikolajowef

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie zbiorka zakatek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie zbiorka schronisko

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogl kalendarze

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie teatrzyk

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie compensa

pobierz formularz zgłoszenia szkody

pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ogloszenie kalendarz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW w przedszkolu

pobierz plik

pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie tablo

 

zebranie 09

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie tablo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bezpieczne wakacje2

bezpieczne wakacje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie dream park

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola w dniach 3 - 7 czerwca br. w godzinach 8.00-14.30 do podpisania deklaracji na świadczenie usług przedszkolnych. Wymagana jest obecność obojga rodziców wraz z ważnymi dokumentami tożsamości.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRODZY RODZICE

16 maja (czwartek) dzieci będą brały udział w biegu organizowanym w ramach akcji „Sprintem do maratonu”. Bieg odbędzie się na boisku szkolnym. Prosimy, aby tego dnia dzieci miały odpowiednie obuwie oraz wygodny strój sportowy. Jeżeli pogoda będzie niekorzystna, bieg zostanie przełożony na inny termin.

Wychowawcy grup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, dn. 06.05.2019

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w wycieczce do DREAM PARKu w Ochabach w dniu 28 maja br.
Koszt wycieczki wynosi 66zł/os.
Rodzice, którzy mają opłaconą całoroczną składkę na Radę Rodziców ponoszą koszt w wysokości 56zł/os.
Prosimy o składanie zgód na wyjazd oraz uiszczanie opłaty w sekretariacie przedszkola do dnia 21 maja br. Dziękujemy.


ATRAKCJE PROGRAMU:
• ZWIEDZANIE PARKU MINIATUR,
• ZWIEDZANIE PARKU DINOZAURÓW,
• WYSTAWA KROKODYLI ORAZ WYSTAWA LEMURÓW,
• FIGLOPARK – MAŁPI GAJ DLA NAJMŁODSZYCH,
• NIELIMITOWANE KORZYSTANIE Z PLACÓW ZABAW I ATRAKCJI PARKU.


ŚWIADCZENIA:
• transport autokarem, opieka pilota
• przewodnik
• opłaty drogowe i parkingowe
• bilety wstępu
• realizacja programu wycieczki

PROGRAM:
Wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Dream Parku w Ochabach. To park rozrywki i edukacji, w którego skład wchodzi Park Dinozaurów i Park Miniatur. Podczas zwiedzania z przewodnikiem dzieci usłyszą wydające dźwięki dinozaury, dowiedzą się o dziejach naszej planety, życiu i przyczynach wyginięcia dinozaurów oraz zobaczą najciekawsze budowle z całego świata i historie z nimi związane. Dodatkowo wśród atrakcji Parku: Oceanarium Prehistoryczne, Dom do góry nogami, wystawa dzikich kotów, wystawa lemurów i zwierząt tropikalnych, Kino 2d, Kino 6d. Po zwiedzaniu wesoła zabawa na terenie placu zabaw: kolorowe zjeżdżalnie, huśtawki, bajkowe przejścia, dmuchańce, figlopark dla najmłodszych i wiele innych atrakcji. Następnie czas na odpoczynek i konsumpcję posiłku. Powrót w godzinach popołudniowych.


CZAS TRWANIA: szczegółowe informacje otrzymają Państwo w odrębnym ogłoszeniu

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli


Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie tauron

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie dz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie rekrutacja

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, dn. 25.02.2019r.

REKRUTACJA

Informujemy, iż wnioski rekrutacyjne dostępne będą od 12 marca od godz. 08.00 pod adresem www.katowice.przedszkola.vnabor.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zaproszenie dzien otwarty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPRASZAMY DZIECI
Z GRUPY BIEDRONEK, JEŻYKÓW I MOTYLI
28 LUTEGO DO DOMU KULTURY
NA SPEKTAKL TEATRU ARTENES Z WROCŁAWIA
„OPOWIEŚCI Z NASZEGO DZIECIŃSTWA”.
KOSZT BILETU WYNOSI 18 ZŁ.

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA
DO 25 LUTEGO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plakat ferie 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

bal ogloszenie 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rodzinne czytanie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katowice, dnia 11.12.2018r.

OGŁOSZENIE

Z powodu dużej absencji w grupie Żabek, spotkanie jasełkowe w grupie zostaje przeniesione

z dnia 12 grudnia 2018r. na miesiąc styczeń 2019r.

Dokładna data uroczystości zostanie podana do wiadomości ogłoszeniem.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katowice, dn. 08.11.018r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż dnia
12 listopada br.
przedszkole będzie nieczynne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katowice, dn. 15.10.2018

OGŁOSZENIE

Dnia 24 października br. o godz. 10.45 zapraszamy wszystkich przedszkolaków na przedstawienie teatralne pt.: „KŁOPOTY SROCZKI”, wystawiane przez Teatr Bajkoteka.
Koszt przedstawienia w całości pokryty zostanie przez Radę Rodziców.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katowice, dn. 03.10.2018r.


OGŁOSZENIE

Informujemy, że dnia 8 października br., tj.
w poniedziałek od godz. 09.00 odbędzie się sesja zdjęciowa do KALENDARZA NA ROK 2019.  
Zdjęcia zostaną zrobione wszystkim dzieciom obecnym w tym dniu w przedszkolu.
Koszt kalendarza wyniesie 38zł
(płatność przy odbiorze w sekretariacie – termin zostanie podany).
Nie ma obowiązku zakupu kalendarza. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katowice, 22.06.2018


ZAPROSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach zaprasza rodziców dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019  do Miejskiego Przedszkola nr 58   na spotkanie poświęcone ważnym kwestiom organizacyjnym pracy przedszkola 3 września 2018 o godz. 16.30

I część – spotkanie na dużej sali gimnastycznej w szkole z Dyrektorem ZSP 3 w Katowicach
II część – spotkanie z wychowawcami poszczególnych grup


Zachęcamy do licznej obecności

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

18 czerwca tj. w poniedziałek wyjeżdżamy na wycieczkę do Agroskałki w Przybynowie. Wyjazd dzieci sprzed przedszkola po śniadaniu ok. 9.30. Przyjazd pod przedszkole ok. 16.00. Proszę, aby dzieci w tym dniu koniecznie posiadały mały plecaczek zakładany na plecy !, do którego zostanie włożony suchy prowiant ( zamiast obiadu i podwieczorku). Na prowiant składać się będzie: bułka z serem, jabłko, ciasteczko i mała butelka wody mineralnej.  Na miejscu dzieci otrzymają zupę pomidorową. Po powrocie wszystkie dzieci zostaną zgromadzone w sali zabaw przedszkola i dopiero wtedy przekazane rodzicom, w celu uniknięcia zbędnego zamieszania. Dzieciom zgłoszonym na wycieczkę, które z różnych przyczyn nie pojadą, zwrócone zostaną pieniądze tylko za wstęp do Agroskałki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODZIĘKOWANIA

Fundacja Zaczytani.org składa serdeczne podziękowania dla Państwa za
ciągłą i bezinteresowną pomoc, serce, życzliwość i wsparcie organizowanej przez
nas Wielkiej Zbiórka Książek 2018 na rzecz małych i dużych Pacjentów.
Dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy wiele książek, co pozwoli nam otworzyć
nowe biblioteki w placówkach medycznych.
Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa siła serca i przyjazna dłoń
będzie nas wpierać w dalszych naszych działaniach na rzecz drugiego człowieka.
Wspólnie możemy skutecznie pomagać małym pacjentom.
Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły, nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla Wszystkich, którzy są w potrzebie.
Wyciągają ręce i proponują pomoc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, dn. 04.06.018r.

OGŁOSZENIE - UMOWY

Informujemy, iż umowy na świadczenie usług przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 będą podpisywane w poniższych terminach:
•    20 czerwca br. od godz. 08.00 do godz. 18.00;
•    21 czerwca br. od godz. 08.00 do godz. 18.00;
•    22 czerwca br. od godz. 08.00 do godz. 15.00.
Przypominamy o obowiązkowej obecności obojga rodziców oraz zabraniu aktualnego dowodu osobistego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katowice, 27.04.2018

Informacja
14 maja o godz. 9.00 biblioteka szkolna zaprasza dzieci z grypy Motyli, Biedronek oraz Jeżyków na spotkanie z autorem serii książek o Cukierku Panem Waldemarem Cichoniem

Podczas spotkania można zakupić książkę w cenie 20 zł wraz dedykacją. Chęć zakupu wraz z wpłatami

proszę zgłaszać  w sekretariacie przedszkola do 10 maja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

plakat www 2018

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 kwietnia tj. w czwartek o godz. 10.45

zapraszamy wszystkie przedszkolaki  na przedstawienie teatralne

"BÓR I GAIK W WIOSENNYM LESIE".

Spektakl ufundowany jest  przez Radę Rodziców przedszkola.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

24 kwietnia grupę Żabek, Pszczółek i Jeżyków

Dzielnicowy Policji Miejskiej w Katowicach

zaprasza na zajęcia o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DRODZY RODZICE

18 CZERWCA  PROPONUJEMY NASZYM PRZEDSZKOLAKOM

WYJAZD NA WYCIECZKĘ

DO GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO  POD SKAŁKĄ w Przybynowie.

Program wycieczki obejmuje:

 • ·      Wizytę w Zwierzyńcu „Pod Skałką”– największym prywatnym Zwierzyńcu w woj. śląskim
 • ·      Zwiedzanie Skansenu Wsi Jurajskiej – chata z XIX/XX w.
 • ·      Warsztaty Edukacyjne dla dzieci  „Skąd się bierze mleko?”
 • ·      Przejażdżkę kolejką „Jurajski Express”

Koszt wycieczki wynosi 62 zł,  z czego 10 zł pokrywa Rada Rodziców ( dofinansowanie z RR uzależnione jest od uregulowania składek danego rodzica).

Deklaracje chęci wyjazdu dostępne w kopertach kontaktu należy składać

u wychowawców lub w sekretariacie do 23 kwietnia.

Wpłaty należy dokonać w sekretariacie przedszkola  do 4 czerwca

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Serdecznie zapraszam wszystkie przedszkolaki

z naszego przedszkola

na uroczystość z okazji „Dnia Lasu”,

która odbędzie się  03.04 w sali zabaw

Gorąco zapraszam

Kasia Staszewska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katowice, dn. 07.03.2018

OGŁOSZENIE

W dniu 28 marca br. o godz. 09.50 odbędzie się w szkole przedstawienie
MUZYKA ŚWIATA
KONTYNENTY – PERKUSJA – NATURA.
Zapraszamy do udziału dzieci z grup: Biedronki, Motyle i Jeżyki.
Koszt wynosi 4,50zł – płatne do 23 marca br. w sekretariacie przedszkola.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, dn. 07.03.2018r.

OGŁOSZENIE
Informujemy, iż w dniu 26 marca br. odbędzie się
sesja fotograficzna wiosenna
oraz do pamiątkowych dyplomów,
dla dzieci kończących edukację przedszkolną.
Sesja wiosenna związana będzie z tematyką
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.
Dzieci idące do szkoły od 01 września br.
będą pozowały w togach i biretach,
dlatego prosimy o białe bluzki / koszule.
Zdjęcia zostaną wykonane przez firmę Pro-Art.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

WAŻNE
12 marca rozpoczyna się rekrutacja do katowickich przedszkoli.

Jeżeli Państwo wyrażacie chęć, by dziecko
kontynuowało edukację w naszym przedszkolu od 01 września, należy złożyć u wychowawcy

lub w sekretariacie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
do dnia 18 marca.
Niezłożenie deklaracji w obowiązującym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naszego przedszkola.

Deklaracje dostępne będą od 05 marca w kopertach kontaktu w szatni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WAŻNE
Informujemy, że za zgodą organu prowadzącego
na wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodziców Przedszkola
z dnia 16.01br. w dniach
23.07-17.08
PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE.
W pozostałe dni okresu LIPIEC - SIERPIEŃ
przedszkole pracuje BEZ ZMIAN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katowice, dnia 14.02.2018r.

Ogłoszenie

W dniu 01 marca odbędzie się sesja zdjęciowa do dodatku specjalnego Dziennika Zachodniego „Przedszkolaki 2018”.

Prosimy rodziców o podpisanie zgody na opublikowanie wizerunku dziecka.

Zgoda dostępna u wychowawcy grupy.

Dziękujemy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katowice, dn. 29.01.2018r.

OGŁOSZENIE

W SEKRETARIACIE SĄ JUŻ DOSTĘPNE ZDJĘCIA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW Z BALU

W CENIE 34ZŁ/KOMPLET.

ZAKUP ZDJĘĆ NIE JEST OBOWIĄZKOWY.

ZAPRASZAMY.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DRODZY RODZICE

Będziemy uczestniczyć z dziećmi w zajęciach organizowanych przez

Centrum Rozwoju Edukacji EUREKA -  Orbitek- Mobilne Planetarium .

Razem z bohaterem o imieniu Orbitek zwiedzimy drogę mleczną, dowiemy się ,że wszystkie planety naszego układu słonecznego krążą wokół słońca, odwiedzimy księżyc i wylądujemy na Marsie. Fantastyczne widowisko dla dzieci będzie prezentowane w dużym ,dmuchanym namiocie gdzie zmieści się jednorazowo cała grupa przedszkolna wraz z wychowawcą. W środku dzieci leżąc na kocach, materacach oglądają KOSMOS.

Szczegóły: www.PlanetariumOrbitek.pl

Miejsce : duża sala gimnastyczna naszej szkoły

Termin: 23 styczeń 2018r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

informacja1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Katowice, 30 listopada 2017r.


OGŁOSZENIE
W ZWIĄZKU Z PRZEWIDYWANĄ ZMNIEJSZONĄ FREKWENCJĄ
W DNIACH 27 – 29 GRUDNIA (ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA)
I KONIECZNOŚCIĄ ZAPLANOWANIA ŻYWIENIA,
PROSIMY RODZICÓW,
O ZŁOŻENIE PRZEMYŚLANEJ DEKLARACJI
OBECNOŚCI SWOICH DZIECI W TYCH DNIACH,
DO 11 GRUDNIA
WYCHOWAWCY LUB W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katowice, 27.11.2011

Szanowni Państwo

W dniach 7.12-11.12.2017r. nasze przedszkole zgodnie z  harmonogramem Kuratorium Oświaty w Katowicach odwiedzi zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą towarzyszyć pracy naszej placówki. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania przedszkola.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec przedszkoli, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności dzieci, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrektorem i nauczycielami, ale też   z dziećmi. Istotnym elementem jest także poznanie Państwa opinii.

W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej na terenie przedszkola 7 grudnia podczas przyprowadzenia lub odbioru dziecka. Bardzo zależy nam na tym, by wszyscy rodzice podzielili się swoimi spostrzeżeniami, więc apelujemy o udział w ankiecie.

Wypływające z ankiety wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojego przedszkola”.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

mgr Małgorzata Papierniak

Dodatkowych informacji udziela: Beata Klimek wicedyrektor Zespołu 32 256 62 76

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DRODZY RODZICE

W MYŚL NOWYCH PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH DOKONUJEMY ZMIAN W OBOWIĄZUJĄCYM W PRZEDSZKOLU STATUCIE. PRAGNIEMY, BY TAKŻE PAŃSTWO JAKO RODZICE, WŁĄCZYLI SIĘ W TEN PROCES. W ZWIĄZKU Z TYM, NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.zsp3.katowice.pl, W ZAKŁADCE PRZEDSZKOLE – DOKUMENTY - STATUT ZAMIESZCZONO PROJEKT DOKUMENTU DO KONSULTACJI. JEŚLI CHCIELIBY PAŃSTWO WPROWADZIĆ SWOJE UWAGI DO STATUTU, PROSZĘ JE ZGŁASZAĆ DO 27 LISTOPADA U WYCHOWAWCÓW GRUP LUB ZA POŚREDNICTWEM MAILA NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 listopada tj. w poniedziałek od 11.00 fotograf Pro Art wykona dzieciom nieobecnym podczas poprzedniej sesji uzupełniające zdjęcia do kalendarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 listopada grupę Jeżyków i Pszczółek pracownik Straży Miejskiej w Katowicach zaprasza na zajęcia o bezpieczeństwie w domu i poza nim „POZNAJMY SIĘ”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 listopada grupę Motylków i Biedronek pracownik Straży Miejskiej w Katowicach zaprasza na zajęcia o bezpieczeństwie w ruchu drogowym „Z Lego nam po drodze”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że 24 października od godz. 9.00  

wzorem lat ubiegłych Fotograf firmy Pro art

wykona dzieciom indywidualne portretowe zdjęcia do kalendarza na 2018 rok.

Do zdjęć pozują wszystkie dzieci, ale zakup kalendarza nie jest obowiązkowy.

O terminie nabycia kalendarza zostaniecie państwo poinformowani w późniejszym terminie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 października tj. w środę o godz. 10.45 zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola na przedstawienie teatralne „O  dziwnym drzewie i prawdziwej przyjaźni”.

Koszt przedstawienia pokrywa rada rodziców

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W środę 20.09 obchodzić będziemy Dzień Przedszkolaka "na bajkowo". Proszę, aby tego dnia dzieci były przebrane w stroje swoich ulubionych bohaterów z bajek lub przyniosły do przedszkola element stroju bajkowego (np. kapelusz czarownicy, różdżkę, koronę itp.)

Dziękuję 
Katarzyna Staszewska - koordynator

 bajki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zagłosuj na projekt lokalny dla szkoły i całej dzielnicy

Plakat PROJEKT LOKALNY

(pobierz PDF)

pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ROKU SZKOLNYM 2017/18 DZIECI UBEZPIECZAĆ BĘDZIE:

COMPENSA

KWOTA UBEZPIECZENIA 10.000 zł (ubezpieczenie obejmuje okres od 1.09.2017 do 31.08.2018)

Ubezpieczenie obejmuje m.in. :

 • rany, stłuczenia, złamania, zwichnięcia, pobyt w szpitalu, pogryzienie przez psa, zniszczenie okularów (szczegóły na stronie internetowej)

Składka w kwocie 36,00 zł.

płatna do 12 września u referenta przedszkola

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach
zaprasza 
rodziców dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do Miejskiego Przedszkola nr 58 
na spotkanie poświęcone ważnym kwestiom organizacyjnym pracy przedszkola 
4 września 2017 o godz. 16.30

I część – spotkanie na dużej sali gimnastycznej w szkole z Dyrektorem ZSP 3 w Katowicach

II część – spotkanie z wychowawcami poszczególnych grup

Zachęcamy do licznej obecności

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które od 1 września 2017 r. rozpoczną edukację przedszkolną
wraz z rodzicami (opiekunami) na zajęcia adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu
w dniu 30.08.2017 (środa) o godz. 10.00 w sali „Żabek” ( I piętro).
Przyjazna atmosfera, ciepły i radosny klimat zabaw integracyjnych, muzycznych pląsów i zabaw przy udziale Rodziców i rówieśników ułatwi przyszłym przedszkolakom przyjazną adaptację 
i bezstresowe wkroczenie w świat grupy przedszkolnej.

Prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę dla osób uczestniczących w zajęciach adaptacyjnych.

Do zobaczenia!

 

Katarzyna Staszewska