Konkursy

Regulamin

Rodzinnego Konkursu Czytelniczego „Na tropach bajek” 

ORGANIZATOR:

Miejskie Przedszkole 58 w ZSP nr 3

1. Temat konkursu:
Na tropach bajek


2. Cele konkursu:
- propagowanie idei czytania wśród rodzin;
- budowanie więzi  pomiędzy  pokoleniami;
- kształtowanie chęci i nawyku do czytania;
- podtrzymywanie tradycji czytania książek;
- bogacenie języka, rozwijanie pamięci, wyobraźni i twórczego myślenia;
- nabywanie nowych wiadomości i umiejętności;
- kształtowanie właściwych postaw;
- doskonalenie umiejętności przekazywania przez dzieci  nabytych wiadomości;
- rozwijanie umiejętności pokonywania stresu w sytuacjach rywalizacji.

3. Warunki uczestnictwa:
- Konkurs przeznaczony jest dla rodzin dzieci z MP58 (Dziadkowie, Rodzice, Dzieci)
- Rodzinę reprezentuje 4 osobowa  drużyna, w skład  której wchodzi przedszkolak z MP58
- Konkurs odbędzie się w 2 etapach

I etap trwa od 16 stycznia-3 lutego 2017 r

Drużyny przygotowują ilustrację  w  formacie A3 wykonaną dowolną techniką do wybranej baśni H. Ch. Andersena

Komisja konkursowa ocenia:
- estetykę wykonanej pracy;
- dobór tematu;
- pomysłowość;
- wkład każdego członka drużyny;

Drużyny, które zwyciężą w I etapie otrzymają 6 lutego 2017 r. listę z tytułami książek.

Do II etapu przechodzą 3 najlepsze drużyny.

Rodziny ,które zwyciężą w pierwszym etapie konkursu otrzymają bibliografię 8 pozycji literatury dziecięcej. W oparciu o te lektury organizator opracuje pytania i zadania konkursowe.

 

II etap odbędzie się 6.03.2016 o  godzinie 16.30

Podczas II etapu konkursu rodziny będą rywalizować  między sobą w następujących konkurencjach :
- trzy rundy pytań,
- ułożenie puzzli (dzieci układają pocięty na części obrazek, który jest ilustracją do wybranej bajki i podają tytuł)
- skojarzenia, polegające na połączeniu przedmiotu z tytułem bajki  np. " klatka dla ptaków - "Słowik"
- zgaduj - zgadula, polegająca na odgadnięciu tytułu utworu po przeczytanym krótkim fragmencie lub cytacie
- gra zręcznościowa
- ułożenie hasła z kawałków .
- Konkurs kończy ostatnia konkurencja – „Czyj to strój”(dopasowanie elementów ubioru do postaci) . Każda prawidłowa odpowiedź premiowana jest punktem (1-3).


4. Termin konkursu:
- I etap trwa od 16 stycznia-3 lutego 2017 r ( prace składamy u wychowawców grup)
- II etap odbędzie się 6.03.2017 o godzinie 16.30


Ogłoszenie wyników odbędzie się  pod koniec II etapu  tj.6.03.2017 r.

5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą :
-  wicedyrektor  Beata Klimek
-  nauczyciel przedszkola
- zaproszony gość

 

Koordynatorzy konkursu : Aleksandra Łęcka , Monika Cierpka

 

bajka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN   KONKURSU

 „KARTKA WALENTYNKOWA”

Konkurs skierowany jest do  przedszkolaków  MP nr 58 i ich rodzin.

Rodziny  będą mogły  wykonać kartki walentynkowe

Konkurs będzie trwał od16.01.2017 do 10.02.2017 r.

Regulamin Konkursu 


I. Cele konkursu:
1. Nawiązanie współpracy z rodzicami i  integracja dzieci rodziców.
2.Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.
3.Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych.
4.Rozbudzanie zainteresowań twórczych i rozwijanie wyobraźni.
5. Budowanie więzi rodzinnej.


II. Regulamin
1. Organizator konkursu:
Aleksandra Łęcka


2. Warunki uczestnictwa:
2.1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z naszego przedszkola wspólnie z swoimi rodzinami.
2.2. Format , technika, materiał  wykonania pracy jest dowolny
2.3. Rodzice oddają wykonane prace  bezpośrednio u wychowawcy grupy lub organizatora  Aleksandry Łęckiej.
2.4. Wykonane kartki  podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka  oddajemy do 10 lutego  2017 r. .
2.5. Prace zostaną wykorzystane do  dekoracji  naszego przedszkola.

3. Jury:
3.1. W skład komisji wchodzą 4 osoby:
Aleksandra Cach, Aleksandra Łęcka, Iwona Nowak
3.2. Decyzja komisji jest ostateczna.


4. Kryteria oceny:
4.1. Wykonaną kartkę  ocenia komisja stosując skalę 1-4 punktów.
4.2. Na ocenę  mają wpływ następujące elementy:
• pomysłowość
• estetyka wykonanej pracy
• wkład każdego członka rodziny
• różnorodność zastosowanych materiałów.


5. Nagrody:
5.1. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów  ( I miejsce, II miejsce, III miejsce).
5.2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.
5.3. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.
5.4. Ogłoszenie wyników odbędzie się  14.02.2017 r  .


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

Koordynator  konkursu : Aleksandra Łęcka

 

serca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS PLASTYCZNY

„BAJKOWY ŻONKIL 

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci! 

W związku z udziałem naszego Przedszkola w programie Pola Nadziei 2016/2017 ogłaszamy konkurs plastyczny „Bajkowy żonkil”.

Pracę należy wykonać w jednej z wybranych technik: papier mache, masa solna, glina, gips, modelina.

Ocenie podlegać będzie:

  • zgodność pracy z tematem konkursu,
  • oryginalność, pomysłowość,
  • staranność wykonanej pracy,
  • technika wykonania,
  • przekaz artystyczny,
  • wkład dziecka w wykonanie pracy.

Na wszystkich uczestników konkursu czekają pamiątkowe dyplomy, a na zwycięzców – nagrody niespodzianki. Najciekawsze prace zostaną wysłane do siedziby Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci i ocenione przez Jury powołane przez Fundację*.

Wszystkie podpisane prace należy składać do 3 lutego (tj. piątek) u p. Kasi – w sali „Jeżyków” lub u wychowawców grup. 

 

zonkile

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin międzygrupowego konkursu "Kolorowy piątek"

1. W międzygrupowym konkursie "Kolorowy piątek" biorą udział dzieci należące do wszystkich grup Miejskiego Przedszkola nr 58 w ZSP nr 3 w Katowicach oraz wychowawcy tych grup i Panie woźne.

2. Konkurs trwa od października 2016 do maja 2017.

3. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny w wyznaczone dni przyjść do przedszkola ubrane w koszulkę/bluzkę/sweterek w konkretnym kolorze określonym w szczegółowym harmonogramie.

4. Osoby biorące udział w konkursie "Kolorowy piątek" powinny przyjść ubrane w koszulki w określonym kolorze rano i pozostawić je na sobie do końca dnia.

5. Dopuszcza się, aby na koszulkach, w które będą ubrane osoby biorące udział w konkursie, były nadruki i wzory w innych kolorach niż te wyznaczone.

6. Określa się następujące dni konkursowe oraz określone kolory koszulek:

- 27.10 kolor koszulki: niebieski

- 25.11 kolor koszulki: czerwony

- 20.12 kolor koszulki: biały

- 27.01 kolor koszulki: zielony

- 24.02 kolor koszulki: żółty

- 31.03 kolor koszulki: pomarańczowy

- 28.04 kolor koszulki: szary

- 26.05 kolor koszulki: brązowy lub czarny

7. Dopuszcza się przypominanie rodzicom o datach "Kolorowych piątków" poprzez umieszczanie informacji na tablicach grupowych lub poprzez informację wkładaną do kopert kontaktu.

8. W w/w dni, specjalnie powołana komisja konkursowa, w skład której wchodzą Aleksandra Łęcka i Aleksandra Cach, dokona przeliczenia osób ubranych w koszulki w konkretnym kolorze i przeliczenia na wartości procentowe.

9. Sprawdzenie liczby osób biorących udział w konkursie "Kolorowy piątek" będzie odbywało się w wyznaczonych dniach, do godziny 12:00.

10.  Dopuszcza się doliczenie do liczby osób biorących udział w konkursie tych dzieci, które opuszczą przedszkole wcześniej, np. z powodu złego samopoczucia, czy też dołączą do grupy później, ze względu na różne sytuacje. O takiej sytuacji członków komisji konkursowej informują wychowawcy grup, w dniu odbywania się konkursu.

11. Ta grupa przedszkolna, w której najwięcej dzieci weźmie udział w konkursie "Kolory piątek", tzn. w której najwięcej osób, w wyznaczonym dniu, będzie ubranych w koszulki w konkretnym kolorze, otrzyma niespodziankę ufundowaną przez Panią Wicedyrektor Beatę Klimek.

12. W sytuacji, kiedy okaże się, że w kilku grupach jest taka sama liczba osób biorących udział w konkursie, wszystkie te grupy otrzymają niespodziankę.

 

t shirt