Wakacje PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   

Zdrowych, radosnych, bezpiecznych i słonecznych wakacji wszystkim Przedszkolakom i Uczniom oraz ich Najbliższym
życzy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSP nr 3 w Katowicach.

LAST_UPDATED2
 
Bezpieczne wakacje - informacja dla Rodziców PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   

BEZPIECZNE WAKACJE – INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym Minister Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizuje Akcję „Bezpieczna Woda".

Akcja „Bezpieczna Woda" jest inicjatywą skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz innych zainteresowanych osób.

Celem akcji „Bezpieczna woda" jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie liczby wypadków podczas letniego wypoczynku poprzez kształtowanie bezpiecznych form zachowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej, uprawiających sporty i rekreację wodną.

Poniżej znajdują się linki do folderów, gdzie znajdują się broszury i plakat „Bezpieczna woda”.

http://crip.msit.gov.pl/2015-05-25/broszura_duzy_format-spady3mm.pdf

http://crip.msit.gov.pl/2015-05-25/plakat_duzy_format-spady3mm.pdf

Ponadto, w związku z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym oraz tragicznymi wydarzeniami na początku roku w Tunisie, Minister Sportu i Turystyki wskazuje na konieczność priorytetowego traktowania kwestii bezpieczeństwa Polaków podczas wakacji w kraju i za granicą. Kampania informacyjna „Turystyka bez Ryzyka”, skierowana będzie do turystów krajowych i zagranicznych, indywidualnych oraz podróżujących w ramach wyjazdów zorganizowanych. W celu przeprowadzenia i nagłośnienia akcji w czerwcu br. wystartuje specjalnie dedykowana bezpieczeństwu turystów strona internetowa zawierająca najważniejsze informacje dla podróżujących, w tym także informacje dotyczące m.in. planowania wyjazdu, transportu, bagażu w podróży, zdrowia i ubezpieczenia, wiz, paszportów, wypoczynku dzieci i młodzieży, informacje dotyczące podpisywania umów oraz trudnych sytuacji w podróży.

Na stronie www.turystykabezryzyka.gov.pl. znajdą się odnośniki i linki, kierujące bezpośrednio do konkretnego problemu (np. zapoznaj się z przepisami celnymi i wymogami sanitarnymi obowiązującymi przy przekraczaniu granic). Ponadto, każdy obywatel może zgłosić swoją podróż w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz” https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło nawiązać kontakt z osobami wpisanymi do serwisu.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ramach prowadzonej działalności informacyjnej skierowanej do obywateli polskich, na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zamieściło m.in.:

- poradnik pn. „Polak za granicą”,

- zakładkę „Bezpieczne Wakacje”,

- zakładkę „Ostrzeżenia dla podróżnych”.

Zamieszczone na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wiadomości stanowią źródło ważnych i pomocnych informacji dla Polaków wyjeżdżających na wypoczynek za granicę oraz odpowiednich wskazówek, jak zachować się w różnych nieprzewidzianych sytuacjach, jakie mogą zaistnieć podczas pobytu za granicą.

Działalność informacyjną prowadzi również Straż Graniczna, która na stronie głównej w zakładce „Dla podróżnych” zamieszcza poradnik „Dziecko w podróży” oraz inne ważne informacje związane z organizacją wypoczynku.

Każda forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinna być zgłoszona kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora.

Zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). Zobowiązuje ono, m.in. organizatora do dokonania zgłoszenia wypoczynku odbywającego się zarówno w kraju (również w miejscu zamieszkania), jak i za granicą w terminie nie krótszym niż 21 dni przed jego rozpoczęciem. Na Państwa żądanie organizator jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło elektroniczną bazę wypoczynku, która daje Państwu możliwość sprawdzenia następujących danych: informacji o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia przede wszystkim rodzicom - zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie - sprawdzenie wiarygodności ich organizatora.

Baza jest dostępna na stronie: http://men.gov.pl/pl/wypoczynek pod zakładką:  System rejestracji zgłoszeń wypoczynku  -  Baza Wypoczynku. Link do bazy znajduje się również na stronie internetowej kuratorium oświaty: www.kuratorium.katowice.pl (banner Wypoczynek lato 2015 znajduje się na stronie głównej po prawej stronie).

Po otwarciu powyższej strony należy wybrać co najmniej dwa kryteria, aby uzyskać informację (np. województwo organizatora i powiat miejsca wypoczynku).

Co roku w okresie wakacji uruchamiany jest numer interwencyjny dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego- 32 20 77 077 czynny całą dobę. Telefon obsługują od 7.30 do 15.30 pracownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach, natomiast od 15.30 do 7.30 pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. Dzwoniąc pod wyżej wymieniony numer można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące  organizacji wypoczynku,  w szczególności przypadki  występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku, a także zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Informujemy również, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło usługę umożliwiającą do najważniejszych informacji o wszystkich zarejestrowanych na terytorium Polski pojazdach do przewozu osób o liczbie miejsc powyżej 9.

Na stronie internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu, aby sprawdzić:

· czy pojazd posiada ważne badanie techniczne oraz jaki jest termin ich ważnośc
· czy pojazd nie jest skradziony lub wyrejestrowany

· czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC

· jaki był stan licznika podczas ostatniego przeglądu technicznego

· jakie są parametry pojazdu w zakresie liczby miejsc, masy i inne

W związku ze zbliżającymi się feriami letnimi Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na stronie internetowej http://men.gov.pl/pl/wypoczynek „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”.  Celem poradnika jest przekazanie w przystępny sposób wszystkim zainteresowanym, w szczególności organizatorom wypoczynku oraz rodzicom i opiekunom, głównych zasad dotyczących rejestracji, przebiegu i bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

LAST_UPDATED2
 
"Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   

24 czerwca Przedszkolaki i Uczniowie Szkoły zebrali się w sali gimnastycznej, by wziąć udział w niesamowitym przedsięwzięciu…zebrani mogli obejrzeć przedstawienie „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w wykonaniu Nauczycieli! Współczesne teksty i zaangażowanie Aktorów sprawiły, że wszyscy doskonale się bawili, dowodem czego były gromkie brawa na koniec występu.

Opracowała Katarzyna Cioch

 

LAST_UPDATED2
 
Wizyta w Izbie Regionalnej PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   

Dnia 23 czerwca dzieci z grup "Motylki" i "Biedronki" wybrały się do Izby Regionalnej znajdującej się na terenie naszego przedszkola. A tam czekał już na nas Pan Grzegorz Drabik, nauczyciel historii, który pokazał nam pomieszczenia dawnych, śląskich domów. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały wystrój kuchni, pokoju i z niedowierzaniem poznawały zastosowanie wielu znajdujących się tam przedmiotów. Zobaczyły tarkę do prania, ręczny mikser, dawną lokówkę i brzytwę do golenia. Dowiedziały się również, w jaki sposób funkcjonowano bez bieżącej wody w domu. Były tym nieco zdziwione, ale z zainteresowaniem oglądały miejsce do mycia i prania. Dzieci miały również okazję zobaczyć zdjęcia naszej "starej" szkoły i miejsce budowy tej obecnej. To było bardzo ciekawe spotkanie! Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi za poświęcony nam czas.

Opracowała Aleksandra Jagiełło

 
Pożegnanie Starszaków PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   

22 czerwca, w szkolnej dużej sali gimnastycznej zebrali się Rodzice, Dziadkowie oraz zaproszeni Goście z Przedszkola i Szkoły, aby wspólnie z dziećmi należącymi do "Motylków", "Biedronek" i "Jeżyków" uczestniczyć w uroczystości z okazji Pożegnania z Przedszkolem. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem przedstawiły opowieść o zaczarowanym, bajkowym lesie, w którym to czarodzieje wprowadzili wielkie zamieszanie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło - wszyscy bohaterowie wrócili do swoich bajek. Po części artystycznej nastąpił moment podziękowań pracownikom Przedszkola i Szkoły, a także Rodzicom za wspólnie spędzony czas i okazaną pomoc. Aż wreszcie nadszedł czas wręczenie dyplomów, biretów i prezentów Absolwentom naszego Przedszkola, a także dzieciom, które jeszcze u nas zostają. Spotkanie z okazji Pożegnania z Przedszkolem zakończyło się w salach "Motylków" i "Biedronek", gdzie z pomocą Rodziców zorganizowano słodki poczęstunek.

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym Absolwentom, Rodzicom i zaproszonym Gościom za wspólnie spędzone chwile, okazaną pomoc, życzliwość i dobre słowo! Będziemy Was miło wspominać.

Opracowała Aleksandra Jagiełło

LAST_UPDATED2
 
Dzień Rodziny w grupie "Jeżyków" PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   

19 czerwca o godzinie 16.30 w sali „Jeżyków” odbyła się uroczystość „Dzień Rodziny”. Z tej okazji Przedszkolaki opowiedziały Rodzicom historię małej żabki, która nie słuchała swojej mamy. Przepięknie przebrane dzieci wspaniale śpiewały piosenki, a także wyrecytowały powierzone im role. Po części artystycznej  Rodzice otrzymali od swoich pociech prezenty – własnoręcznie wykonane puchary dla „Najwspanialszych Rodziców na świecie”. Następnie wręczono dyplomy i upominki Przedszkolakom oraz podziękowano Rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu grupy. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

Opracowała Katarzyna Cioch

LAST_UPDATED2
 
Dzień Rodziny w grupie "Żabek" PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   
Sobota, 27. Czerwiec 2015 15:52

18 czerwca po południu w sali Żabek zgromadzili się zaproszeni goście – rodzice najmłodszych przedszkolaków, by świętować Dzień Rodziny połączony z pożegnaniem grupy. Dzieci powitały rodziców tańcem kwiatów, zagrały i zaśpiewały a następnie zaprosiły wierszem na łąkę pełną kwiatów…i  wręczyły rodzicom osobiście przygotowane upominki. Po życzeniach i uściskach przyszła pora na ostatni wspólny taniec przed wakacjami i piosenkę. Po występie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy za wspólną zabawę w grupie Żabek oraz słodkie niespodzianki. Podziękowania za wsparcie i pomoc trafiły także do rąk rodziców. Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej atmosferze przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.
Dziękujemy za wspólną, wesołą zabawę i życzymy słonecznych wakacji.

 

Opracowała Barbara Sychla

LAST_UPDATED2
 
Zakończenie roku szkolnego 2014-2015 PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   
Wtorek, 23. Czerwiec 2015 06:31

Ogłoszenie

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Katowicach

informuje, że zakończenie roku szkolnego 2014/2015

odbędzie się dnia 26 czerwca 2015 roku

Klasy I - IV o godz 9.00

Klasy V - VI o godz.11.30

 
Bezpieczne dziecko - Przyjaciel Sznupka PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   
Poniedziałek, 22. Czerwiec 2015 18:49

Uczniowie naszej szkoły z klasy VI a pod opieką pani Magdaleny Korzyńskiej

zdobyli I miejsce w kategorii klas VI, a uczniowie z klasy IV b pod opieką

pani Ewy Korus zdobyli III miejsce w kategorii klas IV w Miejskim Konkursie

Profilaktycznym promującym Program "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka".

Gratulacje !!!

 
III miejsce naszych sportowców w Katowicach PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   
Poniedziałek, 22. Czerwiec 2015 17:23

Wielki sukces naszych uczniów - sportowców oraz ich opiekunów nauczycieli

wychowania fizycznego. We wszystkich zawodach organizowanych przez

Miasto Katowice nasza Szkoła

zajęła

III miejsce w klasyfikacji generalnej współzawodnictwa sportowego

Szkół Podstawowych Miasta Katowice w roku szkolnym 2014/2015

i otrzymaliśmy w nagrodę 1400, 00 zł na zakup sprzętu sportowego

oraz strojów sportowych dla szkoły.

Zostawiliśmy w pokonanym polu wiele szkół z klasami sportowymi,

co jeszcze bardziej nas cieszy.

Gratulujemy wszystkim reprezentantom szkoły

oraz nauczycielom wychowania fizycznego pani Renacie Majewskiej,

panu Krzysztofowi Skurzokowi i pani Anecie Trzaskowskiej.

 
Dzień Kubusia Puchatka PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   

15 czerwca w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom - „Jeżyki” obchodziły „Dzień Kubusia Puchatka”. Na początku Pani Kasia przeczytała dzieciom opowiadanie „Sukces Prosiaczka” z serii „Kubuś i jego gromadka”. Przedszkolaki z przejęciem słuchały historii o zestresowanym Prosiaczku i jego sukcesie podczas występu dla Przyjaciół - „Taniec 50. Piór”. Następnie dzieci odgadywały, który z mieszkańców Stumilowego Lasu kryje się na ilustracji, po odsłonięciu jednego, dwóch, albo trzech elementów zasłaniających obrazek. Przedszkolaki nie miały również trudności z rozwiązywaniem zagadek o przyjaciołach Kubusia Puchatka. Wielką radość sprawiła dzieciom gra w „Puchatkowe bingo!”. Skupienie i zespołowa praca pozwoliła każdej z czterech drużyn wykazać się spostrzegawczością i refleksem, dzięki czemu cała drużyna mogła wypowiedzieć kluczowe hasło „BINGO!” i zdobyć punkt. Na sam koniec Pani Kasia odczytała dzieciom „prosiaczkowe dobre rady dla aktorów”, które z pewnością przydadzą się dzieciom przed piątkowym występem dla Rodziców z okazji obchodów Dnia Rodziny.

Opracowała Katarzyna Cioch

 
Wycieczka do Straży Pożarnej PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Katarzyna Cioch   

11 czerwca dzieci z grup „Biedronki”, „Motyle” oraz „Jeżyki”, natomiast 12 czerwca przedszkolaki z grup „Żabki” i „Pszczółki”, wybrały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej. Powitane przez Pana Naczelnika oraz Strażaków Ochotników dzieci, przypomniały numery alarmowe - 112 oraz 998 - oraz sposób, w jaki należy wezwać straż do gaszenia pożaru. Każdy przedszkolak miał możliwość przymierzyć hełm strażacki i wykonać pamiątkowe zdjęcie w strażackim wozie. Ponadto przedszkolaki „gasiły pożar” za pomocą profesjonalnych strażackich sikawek! Na pamiątkę wręczono Strażakom przepiękny obraz namalowany przez Maję C. z grupy „Biedronek”. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i mile spędzony czas!

Opracowała Katarzyna Cioch

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL