Certyfikaty i projekty

 

Nasze certyfikaty

 

 Nasze przedszkole realizuje następujące projekty

 "Cała Polska Czyta Dzieciom"

Celem akcji jest zachęcanie dzieci do częstego obcowania z książką, do czytania książek wspólnie z rodzicami, dorosłymi. Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowaniabogatego zasobu słów, nauczenia - bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń -poprawnej gramatyki i składni, a takżedoskonalenia mowy. Dziecku, któremu codziennie wyraźnie czytamy i dużo z nim rozmawiamy, nie będą potrzebni logopedzi i żmudne ćwiczenia wymowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposóbwychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.

cala polska

 

"Góra Grosza"

Celem na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

gora

 

"Akademia Zdrowego Przedszkolaka"

Akademia Zdrowego Przedszkolaka - projekt społeczny, cykl akcji promujących zdrowe żywienie, aktywność i bezpieczne nawyki wśród dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i wychowawców.

akademia zdrowego przedszkolaka

 

"Pola Nadziei"

„Pola Nadziei” to międzynarodowy program realizowany przez hospicja. Celem tego przedsięwzięcia jest szerzenie idei hospicyjnej oraz wolontariatu, pozyskiwanie środków finansowychna opiekę nad nieuleczalnie chorymi dziećmi oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.

pola nadziei

 

"Marzycielska Poczta"

Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. 

marzycielska

 

"Czyste powietrze wokół nas"

Krajowy Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci 5- i 6-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz ich rodziców i opiekunów. Jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

czyste powietrze wokol nas