Menu

Logowanie

Aktualności

Wyjście do biblioteki - Jeżyki, kwiecień 2019

 

Dnia 05.04.2019 r. grupę " Jeżyków" odwiedziła pani z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Dzieci rozmawiały na temat Świąt Wielkanocnych, zwyczajów, jakie towarzyszą tym Świętom. Opowiedziały o prezentach, jakie chciałyby otrzymać od Zajączka. Wysłuchały kilku bajek o tematyce świątecznej, po czym każdy Jeżyk pokolorował własną papierową pisankę i wspólnie z panią bibliotekarką przykleił na wielki plakat w formie koszyczka wielkanocnego. Dzieci wykonały swoją pracę z dużą radością. Uwieńczeniem wspólnego dzieła było wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Opracowała Katarzyna Bochenek

Teatrzyk "O smoku, który wszystko robił źle"

 

Dnia 04.04.2019 r. wszystkie przedszkolaki obejrzały przedstawienie teatru „ Bajkoteka ” pt. : „ O smoku, który wszystko robił źle”. Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie należy przechodzić przez jezdnię, utrwaliły wiedzę na temat sygnalizacji świetlnej, roli policjanta w ruchu drogowym, zagrożeń, jakie niosą ze sobą niebezpieczne zabawy z piłką na ulicy. Dowiedziały się również, jak ważne dla zdrowia i estetycznego wyglądu jest dbanie o zęby poprzez odpowiednie utrzymywanie higieny i czystości jamy ustnej i zębów oraz odwiedzanie gabinetu stomatologicznego, a także częste mycie rąk. Ku przestrodze, smok występujący w przedstawieniu, zaprezentował dzieciom groźne skutki rozmowy i opowiadania o sobie – gdzie się mieszka, co robią rodzice, kto jest w domu , przekazywanie obcym klucza od mieszkania i częstowania się słodkościami od osób, których nie znamy. Dzieci żywo uczestniczyły w przedstawieniu, ostrzegając lub dopingując smoka w jego nie zawsze właściwym zachowaniu. Po skończonym przedstawieniu nagrodziły aktorów brawami, po czym udały się na pyszny obiadek.

Opracowała: Katarzyna Bochenek

Rodzinny konkurs wiedzy "Na tropach bajek"

 

W konkursie rodzinnym "Na tropach bajek" brały udział trzy drużyny: Sonii, Franka i Kuby oraz Aleksa. Było wesoło, kolorowo i uczestnicy musieli wykazać się rozległą wiedzą z zakresu przeczytanych książek oraz zdolnościami z różnych dziedzin nauki, a wspaniałe jury czujnym okiem obserwowało ich zmagania i przydzielało sprawiedliwie punkty. Gratulujemy uczestnikom !!!
Rywalizacja była ogromna i potrzebna była dogrywka aby wyłonić zwycięzców.
I miejsce zajęła drużyna Franka i Kuby
II miejsce zajęła drużyna Aleksa
III miejsce drużyna Sonii
Zapraszamy rodziny do udziału w konkursie w przyszłym roku gwarantujemy wspaniałą zabawę.

Opracowała Aleksandra Łęcka

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli


Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).