Kółka zainteresowań

 Oferta kółek zainteresowań dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020

 

Kółko plastyczne

Prowadząca: Kinga Zegadło

Termin spotkań: wtorki, godz. 12.30 

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2013

Cele i zamierzenia:
• kształtowanie zainteresowań i umiejętności plastycznych oraz indywidualnych zdolności plastycznych dzieci
• rozwijanie twórczego oraz kreatywnego myślenia
• kształtowanie poczucia estetyki i uwrażliwianie na piękno
• poznanie różnych technik plastycznych
• umożliwienie dzieciom wyrażenia siebie poprzez ekspresję artystyczną
• zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych

mali plastycy

 

Kółko  przyrodniczo-muzyczne "Rozśpiewani przyrodnicy"

Prowadząca: Weronika Krus

Termin spotkań: środa, godz. 13.00 (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2013 i 2014

Cele i założenia:
• budzenie zainteresowań przyrodą i kształtowanie opiekuńczego stosunku do niej w połączeniu z akcentem muzycznym
• poznawanie wiadomości przyrodniczych, muzycznych
• rozszerzanie wiedzy ekologicznej z wykorzystaniem różnorodnych gier, zabaw muzycznych oraz piosenek
• pogłębianie wiedzy o środowisku
• poznawanie ciekawostek na temat instrumentów muzycznych

Kółko przyrodniczo-muzyczne, jako podstawę wszystkich działań przyjmuje aktywność dziecka. Poprzez różnorodność metod oddziaływania oraz treści obejmuje wszystkie sfery aktywności: motoryczną, emocjonalną, poznawczą i społeczną. Poznawanie haseł pryrodniczo-ekologicznych - uwrażliwienie na piękno otaczaj acego świata każdego dziecka. Oddziaływanie muzyki na wszystkie sfery osobowości człowieka, zarówno na sferę emocjonalną jak i fizyczną, na intelekt oraz sferę społeczną, poprzez wielostronny konakt z nią.

 przyroda muzyka

 

Kółko matematyczne

Prowadząca: Aleksandra Łęcka

Termin spotkań: czwartek, godz. 13.00 Gr.I, piątek, godz. 12.30 Gr.II

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2013 i 2014

Zajęcia kółka matematycznego to nie tylko nauka, ale także  ciekawa forma aktywnego działania i zabawy. Udział w kółku pozwala dzieciom uwierzyć we własne możliwości, kształci wyobraźnię przestrzenną, doskonali umiejętności matematyczne. Zapraszam wszystkie dzieci, które ciekawi świat matematyki.

 

matematyka

 

 

„Co się stanie gdy…?” – eksperymenty dla przedszkolaka

Prowadząca: Justyna Durczok

Termin spotkań: środa, godz. 10.30 (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)

Wiek dzieci: dzieci z rocznika  2013 i 2014

Cykl zajęć rozbudzających kreatywność i myślenie przyczynowo – skutkowe. Udział w zajęciach pozwala dzieciom rozbudzić wyobraźnie, wyciągać wnioski, kształtować spostrzegawczość, czerpać radość z doświadczania i eksperymentowania. Dzieci podczas zajęć będą wykonywać proste doświadczenia. (m. in. wulkan, sztuczny śnieg).

Cele:
• poznanie zasad obowiązujących podczas prowadzenia doświadczeń
• podejmowanie prób przewidzenia wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go
• poznanie prostych zjawisk przyrodniczo- fizycznych
• przeprowadzenie samodzielnie prostych doświadczeń zgodnie z instruktarzem nauczyciela
• czerpanie radości z doświadczania i eksperymentowania
• wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia
• przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy
• rozwijanie wrodzonej ciekawości otaczającym światem
• rozwijanie kreatywności, pobudzenie wyobraźni

eksperymenty

 

Kółko "Spotkanie z książką"

Prowadząca: Kornelia Klimek - Samsel

Termin spotkań:  poniedziałek, godz. 12.00

Wiek dzieci: dzieci z grupy integracyjnej

Zajęcia mają na celu:

Ø  rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

Ø  czerpanie radości z kontaktu z książką,

Ø  kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i formułowania własnych myśli,

Ø  rozwijanie wyobraźni,

Ø  zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie, ludziach i sobie,

Ø  rozwijanie kreatywności,

Ø  rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej,

Ø  wzbogacenie słownictwa,

Ø  przekazywanie wartości i norm społecznych,

Ø  rozwijanie sprawności manualnej,

Ø  rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażnia własnych przeżyć.

 

ksiazka

 

 

 Kółko „Tajemnice zwierząt”

Prowadząca: Paulina Gancarz

Termin spotkań: czwartek, godz. 13.00

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2014 i 2015

Cele:

• Zapoznanie z ciekawymi gatunkami zwierząt;
• Poznanie środowisk życia wybranych przedstawicieli zwierząt:
• Rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania;
• Dostrzeganie piękna otaczającego świata przyrody;
• Budzenie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt poprzez kształtowanie właściwych postaw i zachowań;
• Rozwijanie potrzeby zdobywania nowych informacji;
• Wzbogacanie zasobu pojęć i słownika

zwierzatka