Kółka zainteresowań

 Oferta kółek zainteresowań dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019

 

Klub Miłośników Zamków

Prowadząca: Barbara Sychla

Termin spotkań: poniedziałki, godz. 12.00 (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2012

W zajęciach uczestniczą dzieci, które interesują się historią, lubią zwiedzać zamki, poznawać ich dzieje i legendy z nimi związane. W trakcie spotkań przedszkolaki poznają wybrane zamki znajdujące się w naszej okolicy, jak i te rozsiane po całym kraju, a także zapoznają się ze zwyczajami rycerskimi.

zamek

 

Kółko "Z Franklinem przez świat"

Prowadząca: Małgorzata Grządziel

Termin spotkań: wtorek, godz. 11.00

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2012 i 2013

Cykl książek o małym żółwiu został bazą kółka ponieważ, postać głównego bohatera jest dobrze znana dzieciom, przygody które spotykają Franklina są im bliskie. Na uwagę zasługuje również fakt, iż wykorzystywany w projekcie cykl książek nie zawiera przemocy i propaguje pozytywne wzorce.

 

mds   poprawione

 

Kółko matematyczne

Prowadząca: Aleksandra Łęcka

Termin spotkań: poniedziałek, godz. 12.30 (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2012 i 2013

Zajęcia kółka matematycznego to nie tylko nauka, ale także  ciekawa forma aktywnego działania i zabawy. Udział w kółku pozwala dzieciom uwierzyć we własne możliwości, kształci wyobraźnię przestrzenną, doskonali umiejętności matematyczne. Zapraszam wszystkie dzieci, które ciekawi świat matematyki.

 

matematyka

 

 

Kółko "Mali artyści"

Prowadzące: Monika Cierpka i Justyna Jasiak-Fik

Termin spotkań: czwartek, godz. 11.00 

Wiek dzieci: dzieci z rocznika  2014

Interesującą formą zajęć kółka „MALI ARTYŚCI” jest zintegrowana ekspresja artystyczna dzieci pod wpływem emocji wywołanych percepcją dzieł muzycznych, gdzie muzyka jest czynnikiem sprawczym w rozwijaniu wyobraźni plastycznej dziecka.

 

Celem kółka plastyczno-muzycznego prowadzonego w przedszkolu jest wielostronne rozwijanie osobowości dziecka. Zajęcia te są źródłem inspiracji muzycznej i plastycznej. Wyrażanie w formie plastycznej wrażeń i wzruszeń podczas słuchania utworu muzycznego ma szczególne znaczenie w wychowaniu przedszkolnym.

Cele kółka muzyczno – plastycznego:

- improwizowanie ruchem treści piosenki,

- poprawne śpiewanie piosenek,

- doskonalenie poczucia rytmu,

- samodzielna gra na instrumentach,

-samodzielne tworzenie instrumentów muzycznych,

-rysowanie kredkami, pisakami, świecą, węglem, kredą, pastą do zębów,

-malowanie farbami,

-poznanie różnych technik plastycznych,

-tworzenie kompozycji z różnorodnych materiałów,

-lepienie z plasteliny, masy solnej i papierowej.

 

NASZE MOTTO: Farbek moc, ślad ołówka - piękny śpiew i pomysłów główka.

rytmiczne maluchy

 

Kółko "Spotkanie z książką"

Prowadząca: Kornelia Klimek - Samsel

Termin spotkań:  poniedziałek, godz. 12.30 (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2014

Zajęcia mają na celu:

Ø  rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

Ø  czerpanie radości z kontaktu z książką,

Ø  kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i formułowania własnych myśli,

Ø  rozwijanie wyobraźni,

Ø  zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie, ludziach i sobie,

Ø  rozwijanie kreatywności,

Ø  rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej,

Ø  wzbogacenie słownictwa,

Ø  przekazywanie wartości i norm społecznych,

Ø  rozwijanie sprawności manualnej,

Ø  rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażnia własnych przeżyć.

 

ksiazka

 

Kółko plastyczne

Prowadzące: Katarzyna Bochenek i Iwona Nowak

Termin spotkań: wtorek, czwartek  godz. 12.00 

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2012 i 2013

"Kółko plastyczne" to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które czerpią przyjemność z wykonywania prac plastycznych oraz dobrze radzą sobie
z działaniami wymagającymi sprawności manualnej. Podczas naszych spotkań będziemy:

- wzbudzać zainteresowanie działalnością plastyczną;

- poznawać różne techniki plastyczne;

- rozwijać wyobraźnię dzieci;

- doskonalić sprawność manualną;

- rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową;

- czerpać radość z działalności plastycznej.

 

plastyka

 

 Kółko  "Aerobik dla smyka"

Prowadząca: Paulina Gancarz

Termin spotkań: piątek, godz. 10.50

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2014 i 2015

Aerobik – sport przy muzyce jest jedną z form rekreacji, która kształtuje ogólną sprawność ruchową dziecka, rozbudza jego wrażliwość muzyczną i estetyczną, rozwija zamiłowanie do muzyki, tańca oraz zaspokaja potrzebę ruchu.
Zajęcia adresowane są do dzieci, które lubią się poruszać, poćwiczyć przy muzyce, a przy tym wspaniale się bawić.

aerobik


 Kółko  przyrodnicze "Ciekawe, dlaczego?"

Prowadząca: Paulina Gancarz

Termin spotkań: wtorek, godz. 11.00

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2015

 ciekawe dlaczego