Kółka zainteresowań

 Oferta kółek zainteresowań dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018

 

Klub Miłośników Zamków

Prowadząca: Barbara Sychla

Termin spotkań: poniedziałki, godz. 12.00 

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2011

W zajęciach uczestniczą dzieci, które interesują się historią, lubią zwiedzać zamki, poznawać ich dzieje i legendy z nimi związane. W trakcie spotkań przedszkolaki poznają wybrane zamki znajdujące się w naszej okolicy, jak i te rozsiane po całym kraju, a także zapoznają się ze zwyczajami rycerskimi.

zamek

 

Kółko "Spotkanie z legendą"

Prowadząca: Katarzyna Staszewska

Termin spotkań: czwartek, godz. 14.30 (zajęcia odbywają się raz w miesiącu)

Wiek dzieci: wszystkie przedszkolaki

Legendy - stare, trochę zakurzone, ale nie całkiem zapomniane. Wracamy do nich od czasu do czasu, aby na chwilę przenieść się w magiczną, pradawną rzeczywistość, odległą od otaczającej nas współczesności. Legendy opowiadają o nas, o tym, z jakich cech powinniśmy być dumni, jakie postawy potępiać. Odwaga, siła, duma, poświęcenie czy sprawiedliwość wcale się nie zdewaluowały. Tak pożądane dziś cechy jak kreatywność czy innowacyjność nie były obce dawnym bohaterom.

legenda

 

Kółko "Metoda Dobrego Startu"

Prowadząca: Katarzyna Staszewska

Termin spotkań: wtorek, godz. 7.30 (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2012 (w grupie "Motylki")

Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno- ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniu leży bowiem koordynowanie czynności słuchowo- wzrokowo- ruchowych harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Ćwiczenia te prowadzą do usprawnienia uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, a więc integracji percepcyjno- motorycznej, co ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.  

 

mds   poprawione

 

Kółko matematyczne

Prowadząca: Aleksandra Łęcka

Termin spotkań: wtorek, godz. 11.05 (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2011 i 2012

Zajęcia kółka matematycznego to nie tylko nauka, ale także  ciekawa forma aktywnego działania i zabawy. Udział w kółku pozwala dzieciom uwierzyć we własne możliwości, kształci wyobraźnię przestrzenną, doskonali umiejętności matematyczne. Zapraszam wszystkie dzieci, które ciekawi świat matematyki.

 

matematyka

 

Kółko "Zabawy z cyferkami"

Prowadząca: Aleksandra Łęcka

Termin spotkań: wtorek, godz. 11.05 (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2013

Zajęcia dla dzieci czteroletnich polegające na zabawie wprowadzającej w zagadnienia matematyczne. Udział w kółku pozwala dzieciom odkryć świat liczb i działań matematycznych.

 

matematyka

 

 

Kółko "Mali artyści"

Prowadząca: Monika Cierpka

Termin spotkań: piątek, godz. 10.30 

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2013 i 2014

Interesującą formą zajęć kółka „MALI ARTYŚCI” jest zintegrowana ekspresja artystyczna dzieci pod wpływem emocji wywołanych percepcją dzieł muzycznych, gdzie muzyka jest czynnikiem sprawczym w rozwijaniu wyobraźni plastycznej dziecka.

 

Celem kółka plastyczno-muzycznego prowadzonego w przedszkolu jest wielostronne rozwijanie osobowości dziecka. Zajęcia te są źródłem inspiracji muzycznej i plastycznej. Wyrażanie w formie plastycznej wrażeń i wzruszeń podczas słuchania utworu muzycznego ma szczególne znaczenie w wychowaniu przedszkolnym.

Cele kółka muzyczno – plastycznego:

- improwizowanie ruchem treści piosenki,

- poprawne śpiewanie piosenek,

- doskonalenie poczucia rytmu,

- samodzielna gra na instrumentach,

-samodzielne tworzenie instrumentów muzycznych,

-rysowanie kredkami, pisakami, świecą, węglem, kredą, pastą do zębów,

-malowanie farbami,

-poznanie różnych technik plastycznych,

-tworzenie kompozycji z różnorodnych materiałów,

-lepienie z plasteliny, masy solnej i papierowej.

 

NASZE MOTTO: Farbek moc, ślad ołówka - piękny śpiew i pomysłów główka.

rytmiczne maluchy

 

Kółko "Spotkanie z książką"

Prowadząca: Kornelia Klimek - Samsel

Termin spotkań: wtorek, godz. 12.15 (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2013

Zajęcia mają na celu:

Ø  rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

Ø  czerpanie radości z kontaktu z książką,

Ø  kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i formułowania własnych myśli,

Ø  rozwijanie wyobraźni,

Ø  zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie, ludziach i sobie,

Ø  rozwijanie kreatywności,

Ø  rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej,

Ø  wzbogacenie słownictwa,

Ø  przekazywanie wartości i norm społecznych,

Ø  rozwijanie sprawności manualnej,

Ø  rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażnia własnych przeżyć.

 

ksiazka

 

Kółko plastyczne

Prowadzące: Aleksandra Cach i Iwona Nowak

Termin spotkań: środa, godz. 12.00 

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2011 i 2012

"Kółko plastyczne" to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które czerpią przyjemność z wykonywania prac plastycznych oraz dobrze radzą sobie
z działaniami wymagającymi sprawności manualnej. Podczas naszych spotkań będziemy:

- wzbudzać zainteresowanie działalnością plastyczną;

- poznawać różne techniki plastyczne;

- rozwijać wyobraźnię dzieci;

- doskonalić sprawność manualną;

- rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową;

- czerpać radość z działalności plastycznej.

 

plastyka

 

 Kółko taneczne "Tańce hulańce"

Prowadząca: Anna Winiarz

Termin spotkań: czwartek, godz. 12.00 (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)

Wiek dzieci: dzieci z rocznika 2011 

"Tańce hulańce" to zajęcia, których celem jest poznanie podstaw różnych stylów tanecznych, doskonalenie poczucia rytmu oraz koordynacji ruchowej, kształtowanie estetyki ruchowej, rozwijanie wrażliwości ma muzykę i ruch, a przede wszystkim dobra zabawa przy muzyce. Dzieci na tego typu zajęciach rozwijają nie tylko swoją muzykalność oraz umiejętności taneczne, ale również uczą się współpracy i zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej.