1%

 

Drodzy rodzice i przyjaciele ZSP 3 w Katowicach!

Zwracamy się do Państwa o przekazanie 1% podatku na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, w którego skład wchodzi zarówno przedszkole i szkoła. Pozyskane dzięki Państwa ofiarności środki zostaną w całości przekazane na wzbogacenie bazy dydaktycznej m.in. na zakup nowoczesnych pomocy wspierających rozwój każdego dziecka.

W związku z tym, iż Zespół nie jest organizacją pożytku publicznego, pieniądze dla nas na specjalnym subkoncie, na mocy podpisanego porozumienia, gromadzić będzie Fundacja Młodzi Młodym z Częstochowy.

Celem Fundacji jest nie tylko pomoc osobom niepełnosprawnym, ale także aktywne wspieranie szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń, placówek kulturalnych, schronisk dla zwierząt i wszelkich inicjatyw twórczych. Fundacja powstała w 2006 roku w Częstochowie, a od 2008 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Porozumienie szkoły i przedszkola z Fundacją jest gwarantem profesjonalnej obsługi księgowej oraz sprawowania restrykcyjnej pieczy nad prawidłowym wydatkowaniem środków.

Drodzy Państwo. Przekazanie 1% podatku nie wiąże się dla Was z żadnymi obciążeniami finansowymi, a może w znaczny sposób przyczynić się do pozytywnych, nowoczesnych zmian w codziennym środowisku szkolno-przedszkolnym Waszych dzieci. Wystarczy dobra wola każdego z Państwa, waszych rodzin, przyjaciół i znajomych.

Dane do druku podatkowego PIT-37

NUMER KRS: 0000270261

CEL SZCZEGÓŁOWY: ZSP 3 Katowice 6102

Dziękujemy bardzo za wszystkie wpłaty za rok 2015. Dzięki Państwa hojności na koncie Zespołu udało się zgromadzić 1800 zł. Kwota ta zostanie przekazana na dofinansowanie sprzętu nagłaśniającego pozwalającego na wysokiej jakości obsługę wszystkich imprez przedszkolnych i szkolnych (cena takiego zestawu to ok. 6.000 zł)

 

Z góry dziękujemy za wszelkie wpłaty za rok 2016.

Dyrektor i cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach