Kilka słów o nas

 

„Bo Nasze Przedszkole to nasz drugi dom,

nie pytaj dlaczego, tylko do nas wstąp !”

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować brak i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

W naszym przedszkolu poza czterema oddziałami ogólnodostępnymi działa grupa integracyjna. Przebywają w niej wspólnie dzieci zdrowe oraz dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo, tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

 

Oferta Miejskiego Przedszkola nr 58 w Katowicach

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

- dla wszystkich dzieci: język angielski, zajęcia sportowe

- dla chętnych:, - religia, kółka: m.in. plastyczne dla młodszych i starszych przedszkolaków, Rytmiczne maluchy, Przyjaciele przyrody, Przedszkolak w Europie, Klub Miłośników Zamków

- dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną: zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, rehabilitantem

- w ramach współpracy z różnymi instytucjami - zajęcia plastyczne w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec”, literacko-plastyczne w Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz zajęcia w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Mamy w zwyczaju organizowanie różnych imprez i uroczystości w szerokim gronie, tzn.     z udziałem wszystkich Przedszkolaków, czasami również uczniów z naszej Szkoły Podstawowej oraz członkami rodzin. Sprzyja to szeroko rozumianej integracji oraz dostarcza wielu niezapomnianych wspomnień i wrażeń.

 

Uroczystości i imprezy organizowane w Naszym Przedszkolu:

Powitanie w gronie przedszkolaków, Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Dzień Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Dzień Kobiet,  Święto Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny oraz wiele innych.