Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6.00 – 8.00

1. Schodzenie się dzieci – stwarzanie warunków do podejmowania zabaw samodzielnych w kącikach zainteresowań

2. Aktywność muzyczno-ruchowa

3. Przygotowanie do śniadania

8.00 – 11.30

1. Śniadanie

2. Profilaktyka stomatologiczna, czynności higieniczne

3. Stwarzanie warunków do podejmowania zabaw samodzielnych

4. Organizowanie zajęć kierowanych przez nauczyciela wspierających

wielokierunkową aktywność dziecka w czterech obszarach rozwoju:

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym (w tym język angielski i zajęcia sportowe wg planu zajęć oraz religia)

5. Rozwijanie zainteresowań dzieci, inspirowanie do prowadzenia

samodzielnych eksperymentów

6. Aktywność ruchowa w sali lub na powietrzu

7. Spacery, wycieczki

8. Prace porządkowe, gospodarcze

9. Przygotowanie do obiadu

11.30 – 14.00

1. Obiad

2. Relaks, odpoczynek – zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

(muzykoterapia, bajkoterapia)

3. Zabawy samodzielne wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci

4. Aktywność muzyczno-ruchowa (w tym rytmika, zestaw ćwiczeń

korygujących postawę)

5. Bieżąca praca z dzieckiem – zapewnienie lepszych szans edukacyjnych

6. Przygotowanie do podwieczorku

14.00 – 16.30

1. Podwieczorek

2. Zabawy samodzielne i kierowane przez nauczyciela – wspieranie

wielokierunkowej aktywności dziecka