Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach

XI Liceum Ogólnokształcące nie prowadzi działalności

wszelkich informacji udziela
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach
ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon: 32 256 61 48 lub 32 256 62 06
e-mail: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP