AktualnościSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

 

1.Ze względu na warunki lokalowe, możliwości kadrowe oraz wymogi prawne, świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom rodziców / opiekunów prawnych czynnie pracujących. Rodzice przebywający na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym czy dłuższym zwolnieniu lekarskim, nie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do świetlicy ZSPnr3.

2.Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie z klas I-VIII, jednakże ilość miejsc do świetlicy ZSP3 jest ograniczona i wymaga procesu rekrutacji. Uczniowie z klas IV-VI proszeni są o  przychodzenie do szkoły dopiero na kilka minut przed rozpoczęciem lekcji. Świetlica szkolna jest bowiem przeznaczona do opieki nad uczniami z klas młodszych, którzy tworzą grupę stałą. Uczniowie z klas IV-VIII należą do grupy rotacyjnej. Dzieci z klas IV-VIII mogą ubiegać się o przyjęcie do świetlicy ZSP3 tylko w szczególnych przypadkach, które również rozpatruje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

3.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie

4. Liczba miejsc i podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący.                     

5. Kartę zgłoszenia można pobrać w świetlicy szkolnej.

6. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
 -z klas I-III
- obojga rodziców pracujących
- rodziców samodzielnie wychowujących dzieci
- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia
- dojeżdżające
- z rodzin objętych nadzorem kuratora
- z klas IV-VIII ( w uzasadnionych przypadkach :odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy)
- Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc.
W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń.

7.Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej
podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna w skład której wchodzą:
-dyrektor szkoły,
-pedagog szkolny
-wychowawca świetlicy.

8. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy ,którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.                                      

9. Rodzice pragnący skorzystać z pierwszeństwa w kwalifikacji zobowiązani są potwierdzić fakt spełniania każdego z kryteriów, z których chcą skorzystać, poprzez złożenie oświadczenia, potwierdzonego własnoręcznym podpisem.       9. Listy dzieci przyjętych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci są opublikowane poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły w dniu 15 września.

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy ze stanem faktycznym ,dziecko nie zostanie przyjęte lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

Zasady naboru dzieci do świetlicy szkolnej są zgodne z Regulaminem Świetlicy oraz ze Statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach.

 

 

INFORMACJA

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE! 

Witamy w nowym roku szkolnym 2018/2019

Informujemy,

że 3 września 2018 (ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO) świetlica szkolna będzie czynna od 7.00 do 15.00

Zapisy odbywają się w dzień rozpoczęcia roku szkolnego i trwają do 15 września,

w razie  wolnych miejsc przez cały rok szkolny (kartę zgłoszenia można pobrać w świetlicy).

 

Poradnik dla Rodziców - Bezpieczne korzystanie dziecka z zasobów internetu

•  Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
•  Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
•  Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
•  Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
•  Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
•  Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
•  Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
•  Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
•  Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121 212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl.

 

KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY

 

1. Wchodząc do świetlicy zgłaszam swoje przybycie.

2. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.

3. Nie oddalam sie od wychowawcy podczas wyjścia poza salę świetlicową.

4. Przychodże do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.

5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.

7. Biorę aktywny udział w zajęciach.

8. Staram się cicho pracować i bawić.

9. Słucham uważnie próś i poleceń nauczyciela - staram się jej jak najlepiej wykonać.

10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.

11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.

12. Dbam o porządek w sali.

13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.

14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.

15. Szanuję cudzą włąsność.

16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.

17. Dbam o higienę osobistą.

18. Myje ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.

19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.

20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

 

 

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o plikach cookies (tzw. "ciasteczkach")
dowiesz się pod adresem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved