Spotkania i konsultacjeSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka promuje czytelnictwo w szkole, Organizuje akcje czytelnicze i wiele imprez oraz konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach. W szkole działa koło PTTK "Wędrowne Sówki".

Czytaj więcej...

 

Harmonogram spotkań i konsultacji w roku szkolnym 2019/ 2020

10.09.2019 

 zebrania klas II-VIII

22.10.2019 

 konsultacje klas I-VIII

10.12.2019

 zebrania klas I-VIII

18.02.2020

 konsultacje klas I-VIII

31.03.2020

 konsultacje klas I-VIII

12.05.2020

 zebrania klas I-VIII


W czasie konsultacji wszyscy nauczyciele obecni są

w godzinach 16.30 - 18.00

 

 

 

 

2020 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved