Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności placówki.Plan lekcji

Tutaj sprawdzisz plan lekcji...

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Chcesz wiedzieć więcej o naszych zajęciach pozalekcyjnych? Kliknij tutaj...

Czytaj więcej...

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji - zapraszamy!

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Czytaj więcej...

Samorząd szkolny

 

Zaplanowanie i przeprowadzenie badania potrzeb społeczności szkolnej, wyciągnięcie z niego wniosków i określenie celu dla szkoły. W drugim etapie programu Szkoła z klasa 2.0 działamy zgodnie z ideą: poszukiwanie zaginionych możliwości w ramach hasła BIERZEMY SPRAWY W SWOJE RĘCE!
1.Jakie tematy zainteresowały nas w ramach wybranego obszaru? Czego w związku z nimi chcieliśmy się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb?
Ostatnie 2 miesiące w naszej szkole to czas gorącego poszukiwania, odkrywania, i pogłębiania wiedzy o naszych potrzebach. Zaangażowali się wszyscy, więc i tych rąk do pracy było wiele...no cóż w końcu nasze hasło do czegoś nas zobowiązuje, a zwłaszcza do działania! Połączyliśmy nasze dłonie z uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrekcją i innymi pracownikami szkoły. To był prawdziwy "łańcuch mocy":)

Przeprowadziliśmy 2 spotkania w grupach roboczych, podczas których określiliśmy, na jakie pytania chcemy uzyskać odpowiedzi od całej społeczności szkolnej. Podczas spotkań szansę na wyrażenie swojego zdania mieli zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele i inni pracownicy szkoły. W związku z tym wyłoniły nam się takie oto podstawowe zagadnienia:


1.Wspólne zagospodarowanie przestrzeni na korytarzach- Jak? Gdzie? Z kim?
2.Zapotrzebowanie na miejsce wyciszenia i relaksacji dla uczniów- Dla kogo? Gdzie? Jak?
3.Integracja społeczności uczniowskiej podczas spotkania popołudniowego. Kto? Z kim? W jaki sposób?
4.Samodzielność uczniów podczas działań w ramach wolontariatu i pracy w Samorządzie Uczniowskim. Po co? W jaki sposób?

2. Jak przygotowaliśmy się do badania potrzeb i jak podzieliliśmy się zadaniami do jego przeprowadzenia.
Do badania potrzeb naszej placówki zaangażowaliśmy całą społeczność szkolną. Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunki samorządu p.Anita i p. Magdalena były odpowiedzialne za zorganizowanie panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli samorządów klasowych pod hasłem "Jeżeli zmiany, to jakie , dla kogo i gdzie? przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego zobowiązał się do przeprowadzenia krótkich wywiadów z uczniami na temat korytarzy szkolnych.
Grupa robocza Szkoła z klasą 2.0, czyli p. Małgorzata, p. Dorota i p. Magdalena miały za zadanie ułożyć regulamin "gadającej ściany" oraz zestaw pytań ankietowych dla społeczności szkolnej. Wychowawcy klas 1-7 zobowiązali się do przeprowadzenia ankiet dla rodziców podczas zebrania podsumowującego I półrocze 2017/2018. Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunkami założyły sobie przeprowadzenie lekcji warsztatowych z każda klasą naszej placówki w celu zbadania potrzeb każdego ucznia. Do badania potrzeb naszej placówki wykorzystaliśmy narzędzia dostępne w ramach programu Szkoła z klasą 2.0, czyli pana Ciastka i kosmitę Alfa. W klasach 1-7 zawitała gra edukacyjna Szkoła na czasie, która dostarczyła zarówno uczniom, jak i nauczycielom dodatkowej motywacji do wspólnych działań w kierunku zmian w naszej placówce.

3.Opis przeprowadzonych badań potrzeb społeczności szkolnej: kto został przebadany, kiedy oraz jakimi metodami. Opis metod i narzędzi, sposobów ich zastosowania oraz jakie udało się dzięki nim uzyskać informacje (wyniki badania) od grupy docelowej.
W związku z tym, że nasi uczniowie chcą mieć wpływ na zmiany w naszej szkole Zarząd Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem przewodniczącego Piotra z klasy 7a oraz opiekunek Samorządu Uczniowskiego p. Anity i p. Magdy zorganizował panel dyskusyjny pod hasłem "Jeżeli zmiany, to jakie, dla kogo i gdzie? Podczas tego panelu uczniowie z klas 1-7 pracowali w grupach zadaniowych, czego efektem było określenie głównego zapotrzebowania dzieci na zmiany w naszej przestrzeni szkolnej. Uczniowie zgłosili potrzebę wykorzystania przestrzeni szkolnej na kąciki relaksacji i wyciszenia. Chcieliby, by na korytarzach pojawiły się pufy, miejsca, w których można zagrać w gry planszowe, porysować lub skorzystać z dostępu do WiFi. Uczniowie zmieniliby kolor korytarzy na bardziej kolorowy z miejscami na twórczość własną dzieci z wykorzystaniem farby tablicowej.
W przeprowadzonej na zebraniach z rodzicami wszystkich klas ankiecie pytaliśmy o opinię dotycząca korytarzy oraz o opinię dotycząca propozycji uczniów na stworzenie kącików relaksacji i wyciszenia. Zapytaliśmy także, czy rodzice chcieliby się włączyć do pomocy w dokonywaniu zmian na korytarzach szkolnych i w jakim zakresie. Część rodziców zadeklarowała pomoc w doposażeniu kącików relaksacji w materiały papiernicze, gry planszowe, pomoc   w malowaniu korytarzy lub szyciu miękkich puf. Wszystkim rodzicom pomysł na zmianę korytarza bardzo się podobał. 90% rodziców zaakceptowało propozycję dzieci na zorganizowanie wieczoru z filmem w naszej szkole jako spotkania popołudniowego, integrującego społeczność szkolną.
Każdy członek naszej społeczności szkolnej mógł wypowiedzieć się na temat naszej placówki lub przekazać swoje propozycje zmian. Do tego posłużyły nam gadające ściany rozmieszczone w całej przestrzeni szkolnej. Swoje uwagi zapisywali na nich uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Często pojawiającą się propozycją było zorganizowanie sklepiku szkolnego, zwiększenie liczby rzutników na terenie szkoły, zmiany zagospodarowania korytarzy i potrzeba stworzenia kącika relaksacji, dokonania zmian i zagospodarowania przestrzeni w pokoju nauczycielskim.
W związku z naszym hasłem BIERZEMY SPRAWY W SWOJE RĘCE przewodniczący szkoły wraz z Zarządem Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili według własnego scenariusza zajęcia warsztatowe w każdej klasie 1-7. Podczas tych zajęć wykorzystali Pana Ciastka oraz Alfę. Po tych zajęciach dzieci w klasach zrozumiały to -  żeby zmiany mogły mieć miejsce potrzebni jesteśmy wszyscy: uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

4.Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań?
Wszystkie narzędzia, które zostały przez nas użyte wskazywały, że są zmiany, które chcielibyśmy wspólnymi siłami w naszej placówce przeprowadzić. Wiemy, że potrzebna jest nasza wspólna praca, nie tylko słowne deklaracje, czy propozycje zmian. Za tymi planami muszą iść działania, wspólne działania. Oprócz naszych deklaracji potrzebne będą także fundusze na materiały, na farby, na doposażenie pomieszczeń relaksacji i wyciszenia, zmian w pokoju nauczycielskim. Zapotrzebowanie na sklepik szkolny na dzień dzisiejszy musimy zastąpić kiermaszami kulinarnymi organizowanymi przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego we współpracy z Radą Rodziców. Spotkanie popołudniowe w ramach „wieczoru z filmem” musi zostać przez nas skrupulatnie zaplanowane z uwzględnieniem czasookresu, liczby opiekunów, propozycji filmowych i regulaminu spotkania.

5. Cel dla szkoły.
Nasz cel to zgodnie z naszym hasłem BIERZEMY SPRAWY W SWOJE RĘCE - działamy! Będziemy aktywizować wszystkie podmioty szkolne, tak by wspólnymi siłami dokonywać zmian w naszej przestrzeni szkolnej, czyli organizujemy kąciki relaksacji i wyciszenia. Będziemy propagować idee samorządności poprzez zorganizowanie przy współudziale uczniów wieczorku filmowego, Dnia Samorządności oraz kiermaszy kulinarnych pod hasłem "Śniadanko z sówką". Nasi uczniowie będą nie tylko pomysłodawcami, ale i współorganizatorami tych działań. Cieszy nas również fakt, iż do współpracy udało nam się zachęcić także rodziców i pozostałych nauczycieli. Zatem chwytamy nasze ręce i do dzieła ZSP3 :)

Temat: Szkoła z klasą 2.0- spotkanie z kosmitą o imieniu Alfa w klasach 4-7
Zajęcia prowadzone przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Temat: Szkoła z klasą 2.0- spotkanie z panem ciastkiem w klasach 1-3.
Zajęcia prowadzone przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved